เหตุใดฉันจึงไม่พบแฟ้มที่ค้นหา

ต่อไปนี้เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาบางส่วนที่ควรลองใช้เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการค้นหาแฟ้มในคอมพิวเตอร์ของคุณ

แสดงทั้งหมด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสะกดคำที่ค้นหาอย่างถูกต้อง

มีความเป็นไปได้ว่าคุณสะกดคำหรือวลีที่คุณกำลังค้นหาผิด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคำที่ค้นหาปรากฏที่ส่วนเริ่มต้นของคำ

กล่องค้นหาจะค้นหาเฉพาะข้อความที่ปรากฏในส่วนเริ่มต้นคำ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์ cycle ระบบจะค้นหาคำว่า cycle, cycles, my cycle และ new-cycle แต่จะไม่หาคำว่า bicycle เมื่อมีการค้นหา Windows จะพิจารณาคำใหม่ที่เกิดขึ้นหลังจากอักขระต่อไปนี้

ชื่อ อักขระ
ชื่อ

ช่องว่าง

อักขระ

ชื่อ

เครื่องหมายจุด

อักขระ

.

ชื่อ

เส้นประ

อักขระ

-

ชื่อ

ขีดล่าง

อักขระ

_

ชื่อ

เครื่องหมายและ

อักขระ

&

ชื่อ

วงเล็บ

อักขระ

( ) [ ] { }

ชื่อ

เครื่องหมายทับ

อักขระ

\ /

นอกจากนี้ ยังสามารถใช้อักขระตัวแทน * เพื่อแสดงตัวอักษรหรือคำใดๆ เมื่อคุณค้นหาได้ด้วย คุณสามารถใช้อักขระตัวแทนเพื่อค้นหาอักขระในที่ใดๆ ของคำ หรือคำใดๆ ในวลี ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างบางส่วนของการใช้อักขระตัวแทนในการค้นหา

ตัวอย่าง ทำอะไรได้บ้าง
ตัวอย่าง

*

ทำอะไรได้บ้าง

ค้นหาทุกแฟ้มในตำแหน่งการค้นหานี้

ตัวอย่าง

*.txt

ทำอะไรได้บ้าง

ค้นหาทุกแฟ้มโดยใช้ส่วนขยายของแฟ้ม TXT

ตัวอย่าง

*cle

ทำอะไรได้บ้าง

ค้นหาทุกแฟ้มโดยใช้อักขระ cle เช่น cycle, bicycle และ new-cycle

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังค้นหาในตำแหน่งที่ตั้งที่ถูกต้อง

เป็นไปได้ว่าคำที่คุณต้องการค้นหานั้นถูกต้อง แต่แฟ้มที่คุณกำลังค้นหาอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งอื่น หลังจากการค้นหาเสร็จสมบูรณ์ Windows จะมีตัวเลือกให้คุณขยายการค้นหาไปยังตำแหน่งที่ตั้งเพิ่มเติมโดยการแสดงการเชื่อมโยงในรายการแฟ้ม

รูปภาพของตัวเลือกการค้นหาที่ขยาย
ตัวเลือกการค้นหาที่ขยาย

เมื่อต้องการขยายการค้นหาอย่างรวดเร็ว คุณสามารถคลิกที่ตำแหน่งที่ตั้งใหม่ที่อาจมีแฟ้มที่คุณกำลังมองหาอยู่

ค้นหาทุกที่

โดยทั่วไปแล้ว การค้นหาของคุณจะรวมเฉพาะแฟ้มที่จัดทำดัชนีไว้เท่านั้น ดัชนี ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาของคุณ โดยติดตามชื่อแฟ้มและคุณสมบัติของแฟ้มที่สำคัญสำหรับแฟ้มส่วนใหญ่ที่เก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ หากคุณต้องการค้นหาแฟ้มที่ไม่อยู่ในดัชนี เช่น แฟ้มที่อยู่นอก โฟลเดอร์ส่วนบุคคล หรือแฟ้มระบบ คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งการค้นหาได้

  1. เปิด 'ค้นหา' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'แล้วคลิก ค้นหา

  2. คลิก ค้นหาขั้นสูง

  3. คลิกรายการ ที่ตั้ง แล้วคลิก ทุกที่

  4. หากคุณต้องการค้นหาแฟ้มที่ซ่อนไว้และแฟ้มระบบ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รวมแฟ้มที่ไม่ได้จัดทำดัชนี แฟ้มที่ซ่อนไว้และแฟ้มระบบ

ใช้คำที่ค้นหาง่ายๆ

คำที่ค้นหาของคุณยิ่งสั้น คุณมีโอกาสจะได้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์มากขึ้น ถ้าคุณค้นหาคำว่า "November invoices" คุณจะค้นพบแฟ้มที่มีทั้งสองคำนั้นเท่านั้น และจะไม่เห็นแฟ้มที่มีเฉพาะคำว่า "November" หรือ "invoices"

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพิมพ์ AND หรือ OR เป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่

ถ้าคุณใช้คำพิเศษ เช่น AND และ OR ในกล่องค้นหา (ตัวอย่างเช่น คุณอาจค้นหาใบแจ้งหนี้ของเดือนพฤศจิกายนโดยการพิมพ์คำว่า "November AND invoice") คุณต้องพิมพ์คำพิเศษเหล่านี้ให้เป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด มิฉะนั้น กล่องค้นหาจะค้นหาคำว่า "and" และ "or" ในชื่อแฟ้มด้วย ต่อไปนี้เป็นลักษณะของการค้นหารายงานจากเดือนพฤศจิกายนที่มีลักษณะเหมือนในกล่องค้นหา

รูปภาพของการค้นหาแฟ้มซึ่งมีคำว่า Nov และ report
ตัวอย่างการค้นหาแฟ้มที่มีคำว่า Nov และ report

ถ้าคุณเปิดการค้นหาภาษาธรรมชาติ คุณไม่ต้องพิมพ์คำว่า AND และ OR ให้เป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ เคล็ดลับการค้นหาแฟ้ม

ตรวจสอบดูว่าแฟ้มเป็นของผู้ใช้รายอื่นหรือไม่

ด้วยเหตุผลด้านการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล จะมีเฉพาะแฟ้มของคุณเท่านั้นที่ถูกเพิ่มลงในดัชนี และโดยค่าเริ่มต้น ก็จะมีการค้นหาเฉพาะแฟ้มของคุณเท่านั้น ถ้าคุณพบว่าแฟ้มนั้นเป็นของผู้ใช้รายอื่น ต่อไปนี้เป็นวิธีการปรับเปลี่ยนการค้นหา เพื่อให้แฟ้มที่เป็นของผู้ใช้รายอื่นปรากฏในผลลัพธ์การค้นหาของคุณ

  1. เปิดโฟลเดอร์ที่มีแฟ้มของผู้ใช้ที่คุณต้องการค้นหา โดยทั่วไปแล้วคือ C:\Users\User โดยที่ User คือชื่อบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของแฟ้มที่คุณกำลังค้นหา ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  2. ทำการค้นหา แฟ้มของผู้ใช้รายนี้จะปรากฏในผลลัพธ์การค้นหาของคุณ