เหตุใดฉันจึงไม่สามารถดูสิ่งที่แนบมาใน Windows Mail ได้

Windows Mail จะบล็อกแฟ้มที่แนบมาบางชนิดซึ่งโดยทั่วไปจะใช้ในการแพร่กระจายอีเมลไวรัส เช่น แฟ้มที่มีนามสกุลแฟ้มต่อไปนี้ แฟ้ม .exe .pif และ .scr ถ้า Windows Mail บล็อกสิ่งที่แนบมาในอีเมล แถบข้อมูลจะแสดงข้อความให้คุณทราบและแสดงรายการสิ่งที่แนบที่ถูกบล็อก

แม้ว่าจะไม่ใช่สิ่งที่แนะนำ แต่คุณสามารถเปิดใช้งานการเข้าถึงสิ่งที่แนบที่ถูกบล็อกได้ การทำเช่นนี้ควรดำเนินการโดยผู้ใช้ขั้นสูงเท่านั้น และควรมีตัวตรวจสอบไวรัสที่มีการปรับปรุงล่าสุดทำงานอยู่

เมื่อต้องการเปิดใช้งานการเข้าถึงสิ่งที่แนบที่ถูกบล็อก

  1. เปิด Windows Mail โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Mail

  2. คลิกเมนู เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือก

  3. คลิกแท็บ ความปลอดภัย ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ไม่อนุญาตให้บันทึกหรือเปิดสิ่งที่แนบมาซึ่งอาจเป็นไวรัสได้ แล้วคลิก ตกลง

หมายเหตุ

  • ข้อความใดๆ ที่เปิดอยู่ซึ่งมีสิ่งที่แนบที่ถูกบล็อกจะต้องถูกปิดและเปิดใหม่ หลังจากเปลี่ยนการตั้งค่าดังกล่าวก่อนที่คุณจะสามารถบันทึกหรือเปิดสิ่งที่แนบมากับข้อความเหล่านั้นได้