การทำงานกับ Windows Mail ใน Windows Vista

ใน Windows VistaWindows Mail มีเครื่องมือที่คุณจำเป็นต้องใช้ในการรับส่งอีเมลกับเพื่อนร่วมงานและเพื่อนๆ หรือเข้าร่วมกลุ่มข่าวสารเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอีเมลใน Windows 7 รวมถึงวิธีการรับ Windows Live Mail ให้ไปที่เพจคุณลักษณะอีเมล บนเว็บไซต์ Windows

ต่อไปนี้เป็นหัวข้อวิธีใช้ที่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Windows Mail ใน Windows Vista

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Mail ให้ค้นหาคำว่า "Windows Mail" ใน 'บริการช่วยเหลือและวิธีใช้'