ครั้งหนึ่งการตกแต่งและการพิมพ์รูปถ่ายต้องทำในห้องมืดหรือห้องปฏิบัติการรูปถ่ายระดับอาชีพ โดยผู้ชำนาญที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีเท่านั้น แต่ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กล้องดิจิทัลและคอมพิวเตอร์ได้ปฏิวัติวงการรูปถ่าย โดยทำให้ทุกคนสามารถตกแต่งแก้ไขและพิมพ์รูปถ่ายที่บ้านได้ ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือใน Windows เพื่อดู จัดการ แก้ไข ใช้ร่วมกัน และพิมพ์รูปภาพดิจิทัลของคุณ

การนำรูปภาพจากกล้องดิจิทัลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์

กล้องดิจิทัลส่วนใหญ่เก็บรูปภาพไว้บน การ์ดหน่วยความจำแบบแฟลช เช่น CompactFlash หรือการ์ด Secure Digital (SD) เมื่อคุณใส่รูปภาพเต็มขนาดความจุของการ์ดหน่วยความจำ คุณต้องนำเข้า รูปภาพทั้งหลายไปยังคอมพิวเตอร์ จากนั้นจึงลบรูปภาพชุดเก่าออกจากการ์ดหน่วยความจำและใช้เก็บรูปภาพชุดใหม่ได้

วิธีนำเข้ารูปภาพ 2 วิธีที่สำคัญคือ

 • เชื่อมต่อกับกล้องโดยตรง คุณสามารถนำเข้ารูปภาพได้โดยการเชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยตรงผ่านทางสายเคเบิล universal serial bus (USB) ถ้าใช้วิธีนี้คุณต้องเปิดการทำงานของกล้องไว้ เพราะกระบวนการนำเข้าต้องใช้กำลังจากแบตเตอรีส่วนหนึ่ง นอกจากนี้ยังต้องพกสายเคเบิลติดตัวด้วยหากคุณนำเข้ารูปภาพเป็นประจำ

  ภาพประกอบของสายเคเบิล USB
  สายเคเบิล USB
 • การใช้เครื่องอ่านการ์ดหน่วยความจำ วิธีที่เร็วที่สุดในการนำเข้ารูปภาพคือการใช้เครื่องอ่านการ์ดหน่วยความจำซึ่งคุณซื้อแยกต่างหาก ดึงการ์ดหน่วยความจำออกจากกล้องของคุณ เสียบการ์ดเข้าเครื่องอ่านการ์ด จากนั้นจึงต่อเครื่องอ่านการ์ดเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณผ่านทาง USB พอร์ต คอมพิวเตอร์หลายเครื่องมีเครื่องอ่านการ์ดติดตั้งอยู่แล้วภายใน ช่วยให้คุณเสียบการ์ดหน่วยความจำเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ได้โดยตรง

  ภาพประกอบของเครื่องอ่านการ์ดหน่วยความจำ
  เครื่องอ่านการ์ดหน่วยความจำ

ไม่ว่าคุณเลือกใช้วิธีการใด Windows ควรรู้จักกล้องหรือเครื่องอ่านการ์ดที่คุณต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ได้โดยอัตโนมัติ (กรณีที่เครื่องไม่รู้จัก โปรดดู การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อกล้อง หรือ การแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ USB) จากนั้น ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ในกล่องโต้ตอบ เล่นอัตโนมัติ คลิก นำเข้ารูปภาพโดยใช้ WindowsWindows จะหาตำแหน่งรูปภาพในการ์ดหน่วยความจำของคุณ

  รูปภาพของกล่องโต้ตอบ 'เล่นอัตโนมัติ'
  กล่องโต้ตอบนี้ปรากฏขึ้นเมื่อคุณต่อกล้องหรือเครื่องอ่านการ์ดเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ
 2. หลังจาก Windows หาตำแหน่งรูปภาพ โปรแกรมจะถามว่าคุณต้องการสร้าง แท็ก (คำหรือวลีสั้นๆ ที่อธิบายเกี่ยวกับชุดรูปภาพ) สำหรับรูปภาพซึ่งคุณนำเข้าหรือไม่ ถ้าคุณต้องการ ให้พิมพ์ชื่อแท็กลงในกล่อง ติดแท็กรูปภาพเหล่านี้ (ทางเลือก) ถ้ารูปภาพที่นำเข้ามามีลักษณะที่แตกต่างกันไป ให้ข้ามขั้นตอนนี้ คุณสามารถเพิ่มแท็กให้แก่รูปภาพแต่ละรูปได้ตลอดเวลาในภายหลัง (ดูที่ "การจัดระเบียบและการค้นหารูปภาพของคุณ" ในบทความนี้)

  รูปภาพของกล่องโต้ตอบ 'การนำเข้ารูปภาพและวิดีโอ'
  คุณเพิ่มแท็กในรูปภาพได้เมื่อนำเข้ารูปภาพ
 3. เมื่อ Windows เริ่มการนำเข้า ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ลบออกหลังจากนำเข้า ถ้าคุณต้องการลบรูปภาพออกจากการ์ดหน่วยความจำภายหลังการนำเข้าเสร็จสิ้น เพื่อทำให้เนื้อที่ในการ์ดว่างสำหรับใช้เก็บรูปภาพชุดใหม่ต่อไป

  รูปภาพของกล่องโต้ตอบ 'การนำเข้ารูปภาพและวิดีโอ'
  เลือกกล่องกาเครื่องหมายเพื่อลบรูปภาพที่นำเข้าแล้วออกจากการ์ดหน่วยความจำ

หลังจากนำเข้ารูปภาพแล้ว รูปภาพเหล่านี้จะปรากฏอยู่ใน Windows Photo Gallery

เคล็ดลับ

 • คุณสามารถใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า สแกนเนอร์ ในการแปลงรูปถ่ายทั่วไปให้เป็นรูปภาพดิจิทัลได้

Windows Photo Gallery และโฟลเดอร์ 'รูปภาพ'

Windows Photo Gallery เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่มากับ Windows ซึ่งสามารถใช้ดู จัดการ แก้ไข ใช้ร่วมกัน และพิมพ์รูปภาพดิจิทัล (รวมทั้งวิดีโอ) เครื่องมือนี้จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณนำเข้ากลุ่มรูปภาพ เมื่อต้องการเปิดในช่วงเวลาอื่น คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Photo Gallery
รูปภาพของ Windows Photo Gallery
Windows Photo Gallery
Windows Photo Gallery ได้รับการออกแบบให้ใช้ร่วมกับโฟลเดอร์ 'รูปภาพ' ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ตั้งหลักที่ใช้เก็บรูปภาพในคอมพิวเตอร์ของคุณ รูปภาพใดๆ ในโฟลเดอร์ 'รูปภาพ' ซึ่งรวมถึงรูปภาพที่คุณนำเข้า จะปรากฏอยู่ใน Photo Gallery เมื่อต้องการเปิดโฟลเดอร์ 'รูปภาพ' คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'แล้วคลิก รูปภาพ
รูปภาพของโฟลเดอร์ 'รูปภาพ'
โฟลเดอร์ 'รูปภาพ'

Windows Photo Gallery และโฟลเดอร์ 'รูปภาพ' ทำบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนกันได้ ตัวอย่างเช่น คุณดูภาพ พิมพ์ภาพ และดูการแสดงภาพนิ่งของรูปภาพคุณได้จากทั้งในโฟลเดอร์ 'รูปภาพ' หรือ Photo Gallery ถ้าเช่นนั้น คุณควรใช้วิธีใด

โดยปกติ Photo Gallery เป็นสถานที่ที่คุณใช้ทำงานกับรูปภาพได้ดีที่สุด เพราะทำให้คุณได้เห็นรูปภาพทั้งหมดในที่แห่งเดียว และทำให้สามารถดูรูปภาพแยกตามวันที่ แท็ก และเงื่อนไขอื่นๆ ได้โดยง่าย Photo Gallery ยังประกอบด้วยคุณลักษณะบางอย่างที่โฟลเดอร์ 'รูปภาพ' ไม่มี เช่น ความสามารถในการแก้ไขความสว่างและสีของรูปภาพ การครอบตัดภาพ และการลบตาแดง

การดูรูปภาพของคุณ

Windows Photo Gallery จัดเตรียมทางเลือกที่หลากหลายเพื่อใช้ดูรูปภาพที่เก็บรวบรวมไว้ เมื่อคุณเปิด Photo Gallery เป็นครั้งแรก คุณจะเห็นรูปภาพและวิดีโอทั้งหมด ถ้าต้องการดูเฉพาะรูปภาพ ให้คลิกลูกศรข้าง รูปภาพและวิดีโอทั้งหมด จากนั้นคลิก รูปภาพ

รูปภาพของ 'บานหน้าต่างนำทาง' ใน Windows Photo Gallery
คลิก 'รูปภาพ' เพื่อดูรูปภาพที่เก็บรวบรวมไว้ทั้งหมด

การทำงานกับรูปขนาดย่อ

Windows Photo Gallery แสดงรูปภาพของคุณเป็น รูปขนาดย่อ ซึ่งก็คือภาพเล็กที่ย่อมาจากภาพขนาดเต็ม เมื่อต้องการแสดงรูปขนาดย่อให้เห็นจำนวนมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ให้ขยายหน้าต่าง Photo Gallery จนเต็มหน้าจอของคุณด้วยการคลิกไปที่ปุ่มขยายใหญ่สุดรูปภาพของปุ่ม 'ขยายใหญ่สุด'
เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดของรูปขนาดย่อ ให้คลิกปุ่ม ย่อ/ขยายรูปภาพของปุ่ม 'ย่อ/ขยาย' ใน Windows Photo Gallery แล้วเลื่อนแถบเลื่อนขึ้นหรือลง คุณสามารถย่อรูปขนาดย่อให้เล็กลงได้เพื่อเรียกดูรูปภาพที่เก็บรวบรวมจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว หรือขยายรูปขนาดย่อให้ใหญ่ขึ้นเพื่อดูรายละเอียดของรูปภาพแต่ละรูป การเปลี่ยนขนาดของรูปขนาดย่อไม่กระทบกับรูปภาพขนาดเต็ม
รูปภาพของรูปขนาดย่อแบบเล็กและใหญ่ใน Windows Photo Gallery
รูปขนาดย่อแบบใหญ่ (ซ้าย) รูปขนาดย่อแบบเล็ก (ขวา)
เมื่อต้องการย้อนกลับไปที่มุมมองเดิมของรูปขนาดย่อขนาดกลางๆ ให้คลิกที่ปุ่ม ขนาดเริ่มต้นของรูปขนาดย่อรูปภาพของปุ่ม 'ขนาดของรูปขนาดย่อเริ่มต้น' ใน Windows Photo Gallery

เมื่ออยู่ในรูปขนาดย่อแบบเล็กและกลาง การชี้เมาส์ไปที่รูปขนาดย่อจะทำให้มีตัวอย่างภาพขนาดใหญ่ปรากฏขึ้น รวมทั้งข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับรูปภาพ

รูปภาพของตัวอย่างรูปขนาดย่อ
ชี้ไปที่รูปขนาดย่อให้แสดงตัวอย่างขนาดใหญ่

การหมุนรูปภาพ

รูปภาพตามแนวตั้งอาจปรากฏทางด้านข้างของ Photo Gallery คุณหมุนรูปภาพต่างๆ นี้ให้วางตามแนวที่เหมาะสมได้โดยการคลิกที่ปุ่ม หมุนทวนเข็มนาฬิการูปภาพของปุ่ม 'หมุนทวนเข็มนาฬิกา' ใน Windows Photo Gallery หรือปุ่ม หมุนตามเข็มนาฬิการูปภาพของปุ่ม 'หมุนตามเข็มนาฬิกา' ใน Windows Photo Gallery
รูปภาพของรูปขนาดย่อก่อนและหลังการหมุน
รูปขนาดย่อก่อนหมุน (ซ้าย) และหลังจากหมุน (ขวา)

การดูรูปภาพขนาดเต็ม

เมื่อต้องการดูรูปภาพที่ให้ปรากฏเต็มหน้าต่าง Photo Gallery มากที่สุด ให้คลิกสองครั้งที่รูปภาพ บนด้านขวาของหน้าต่าง บานหน้าต่าง 'ข้อมูล' จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับรูปภาพของคุณและอนุญาตให้คุณเพิ่มแท็กลงในรูปภาพ (ดูที่ "การเพิ่มแท็กลงในรูปภาพ" ด้านล่าง)

เมื่อต้องการดูรูปภาพในมุมมองที่ใหญ่ที่สุด ให้ขยายหน้าต่าง Photo Gallery ให้ใหญ่สุด คุณยังสามารถปิดบานหน้าต่าง 'ข้อมูล' ได้โดยการคลิกปุ่ม 'ปิด' ที่มุมด้านบนของบานหน้าต่าง

เมื่อต้องการขยายรูปภาพบางส่วน ให้คลิกปุ่มย่อ/ขยาย และเลื่อนตัวเลื่อนขึ้น ในขณะที่ขยาย คุณสามารถลากส่วนใดๆ ของรูปภาพด้วยตัวชี้รูปมือ รูปภาพของตัวชี้รูปมือ เพื่อเลื่อนรูปภาพไปรอบๆ ในการย้อนกลับไปที่มุมมองปกติ ให้คลิกปุ่ม ทำให้พอดีกับหน้าต่างรูปภาพของปุ่ม 'ทำให้พอดีกับหน้าต่าง' ใน Windows Photo Gallery
รูปภาพของรูปภาพดิจิทัลในขนาดเต็มและย่อ/ขยายแล้ว
รูปภาพขนาดเต็ม (ซ้าย) รูปภาพแบบขยาย (ขวา)

เมื่อต้องการกลับไปที่มุมมองรูปขนาดย่อ ให้คลิกกลับไปยัง Gallery

ดูการนำเสนอภาพนิ่งของรูปภาพคุณ

คุณสามารถดูรูปภาพดิจิทัลในลักษณะการนำเสนอภาพนิ่งเต็มหน้าจอที่เปลี่ยนภาพแบบอัตโนมัติได้ คุณสามารถเลือกชุดรูปแบบการนำเสนอภาพนิ่งได้หลากหลาย ซึ่งรวมถึงภาพเคลื่อนไหวและลักษณะพิเศษเสมือนแบบอื่น ชุดรูปแบบบางชุดจะแสดงรูปภาพหลายรูปบนหน้าจอได้ในเวลาเดียวกัน ดังที่แสดงในรูปภาพข้างล่าง

รูปภาพของการนำเสนอภาพนิ่งใน Windows Photo Gallery
ตัวอย่างการนำเสนอภาพนิ่ง

เมื่อเริ่มฉายภาพนิ่ง เลือกรูปภาพที่คุณต้องการ แล้วคลิกปุ่ม การนำเสนอภาพนิ่ง ทางด้านล่างสุดของ Photo Gallery ในกรณีที่คุณไม่เลือกรูปภาพ การนำเสนอภาพนิ่งจะแสดงรูปภาพทั้งหมดที่อยู่ในมุมมองปัจจุบัน

รูปภาพของปุ่ม 'การนำเสนอภาพนิ่ง'
ปุ่มนำเสนอภาพนิ่ง

ในขณะที่การนำเสนอภาพนิ่งกำลังทำงาน คุณสามารถหยุดการนำเสนอภาพนิ่งชั่วคราว ปรับความเร็ว นำเสนอภาพไปข้างหน้าหรือย้อนกลับ และเลือกแสดงรูปภาพแบบสุ่มหรือตามลำดับ เมื่อต้องการแสดงตัวควบคุมการนำเสนอภาพนิ่ง ให้เลื่อนเมาส์ไปที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ ถ้าตัวควบคุมไม่ปรากฏขึ้น ให้คลิกขวาที่การนำเสนอภาพนิ่งเพื่อแสดงเมนู

รูปภาพของตัวควบคุมการนำเสนอภาพนิ่ง
ตัวควบคุมการนำเสนอภาพนิ่ง

เมื่อต้องการหยุดการนำเสนอภาพนิ่ง ให้กด ESC หรือคลิก ออก บนตัวควบคุมการนำเสนอภาพนิ่ง

หมายเหตุ

 • เมื่อต้องการดูชุดรูปแบบการนำเสนอภาพนิ่ง คอมพิวเตอร์ของคุณต้องมีคะแนนย่อยในประเภทกราฟิกของ Windows Experience Index อย่างน้อย 3.0 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู Windows Experience Index คืออะไร

 • ชุดรูปแบบการนำเสนอภาพนิ่งบางส่วนมีรวมอยู่ใน Windows Vista Home Premium และ Windows Vista Ultimate เท่านั้น

การจัดระเบียบและการค้นหารูปภาพของคุณ

ถ้าคุณใช้กล้องดิจิทัลของคุณเป็นประจำ ในไม่ช้าคุณจะมีรูปภาพเก็บไว้เป็นร้อยหรือเป็นพันรูปในคอมพิวเตอร์ เมื่อคุณต้องการค้นหารูปภาพบางภาพจากคอลเลกชันของคุณ เครื่องมือใน Windows Photo Gallery ช่วยคุณได้

การค้นหารูปภาพจากวันที่

กล้องดิจิทัลของคุณจะกำหนดชื่อรูปภาพตามวันที่ที่ถ่ายภาพ Photo Gallery ใช้ข้อมูลนี้ในการจัดรูปภาพตามวันที่โดยอัตโนมัติ คุณจึงสามารถเรียกดูรูปภาพตามปี เดือน หรือวันที่ถ่ายภาพนั้นได้

เมื่อต้องการค้นหารูปภาพจากวันที่ ให้คลิกปี เดือน หรือวันภายใต้ วันที่ถ่าย ใน 'บานหน้าต่างนำทาง' (บานหน้าต่างทางซ้าย) ของ Photo Gallery คุณจะเห็นรูปภาพทั้งหมดที่มาจากช่วงเวลาที่คุณเลือก

รูปภาพของตัวกรอง 'วันที่ถ่าย' ใน 'บานหน้าต่างนำทาง' ของ Windows Photo Gallery
คลิกปี เดือน หรือวันเพื่อดูรูปภาพในช่วงเวลานั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การค้นหารูปภาพจากวันที่

การเพิ่มแท็กลงในรูปภาพ

คุณสามารถใช้ Windows Photo Gallery ในการเพิ่ม แท็ก ลงในรูปภาพ ซึ่งหมายถึงคำหรือวลีที่มีความหมายซึ่งอธิบายเกี่ยวกับบุคคล การกระทำ และสถานที่ในภาพถ่าย การใส่แท็กในรูปภาพของคุณทำให้ค้นหารูปภาพในภายหลังได้ง่ายขึ้นมาก เพราะคุณสามารถแสดงรูปภาพทั้งหมดที่มีแท็กเฉพาะออกมาได้โดยง่าย

ถ้าคุณคิดว่าการใส่แท็กลงในรูปภาพทุกรูปอาจต้องใช้เวลามาก คุณไม่จำเป็นต้องกังวลอีก เพราะคุณสามารถเพิ่มแท็กที่กลุ่มรูปภาพทั้งหมดได้ในคราวเดียว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มแท็ก "Birthdays" สำหรับรูปภาพงานเลี้ยงวันเกิดได้ถึง 20 หรือ 30 รูป ในการติดแท็กเพิ่มที่รูปภาพ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ใน Photo Gallery เลือกรูปภาพที่คุณต้องการเพิ่มแท็ก หากต้องการเลือกรูปภาพมากกว่าหนึ่งรูป กดแป้น CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกเลือกรูปภาพต่างๆ

 2. คลิกปุ่ม ข้อมูลรูปภาพของปุ่ม 'ข้อมูล' ใน Windows Photo Gallery บานหน้าต่าง 'ข้อมูล' เปิดออก
 3. ในบานหน้าต่าง 'ข้อมูล' ให้คลิก เพิ่มแท็ก พิมพ์ชื่อแท็กลงในกล่อง จากนั้นกดแป้น ENTER แท็กจะได้รับการเพิ่มลงในรูปภาพที่เลือกไว้ทั้งหมด คุณสามารถเพิ่มแท็กได้มากเท่าที่คุณต้องการ

  รูปภาพที่แสดงวิธีการเพิ่มแท็กไปยังรูปภาพสี่รูปโดยการใช้บานหน้าต่าง 'ข้อมูล'
  เลือกรูปภาพ จากนั้นพิมพ์แท็กสำหรับรูปภาพลงในบานหน้าต่าง 'ข้อมูล'

คุณไม่ต้องพิมพ์แท็กถ้าคุณสร้างแท็กไว้แล้ว (คุณสามารถดูแท็กที่คุณสร้างไว้ได้โดยคลิกลูกศรข้าง แท็ก ใน 'บานหน้าต่างนำทาง' ของ Photo Gallery) เมื่อต้องการเพิ่มแท็กที่มีอยู่ลงในรูปภาพ ให้ลากรูปภาพหนึ่งรูปหรือมากกว่าไปที่แท็ก ดังที่แสดงในรูปภาพข้างล่าง

รูปภาพที่แสดงวิธีการเพิ่มแท็กโดยการลากรูปภาพไปยังแท็กใน 'บานหน้าต่างนำทาง'
ลากรูปภาพไปที่แท็กเพื่อเพิ่มแท็กลงในรูปภาพเหล่านั้น

พยายามติดแท็กที่รูปภาพของคุณให้เป็นนิสัยทันทีที่นำเข้ารูปภาพ เพื่อที่คุณไม่ต้องตามเก็บรูปภาพที่เหลือค้างซึ่งต้องติดแท็ก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การติดแท็กรูปภาพเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา และ เคล็ดลับการจัดระเบียบรูปภาพ

การค้นหารูปภาพจากแท็ก

เมื่อคุณใส่แท็กให้รูปภาพใน Photo Gallery แล้ว คุณสามารถค้นหารูปภาพอีกครั้งได้แบบง่ายๆ เพียงพิมพ์แท็กลงในกล่องค้นหา รูปภาพทั้งหมดพร้อมแท็กนั้นจะปรากฏขึ้น ดังเช่นตัวอย่างด้านล่าง พิมพ์ Animals (สัตว์) เพื่อค้นหารูปภาพทั้งหมดที่มีแท็กซึ่งบรรจุคำว่า "Animals" ถ้ารูปภาพใดมีคำว่า "Animals" ในชื่อแฟ้ม รูปภาพนั้นก็ปรากฏขึ้นเช่นกัน

รูปภาพที่แสดงวิธีการค้นหารูปภาพโดยการพิมพ์ลงในกล่องค้นหา
พิมพ์ลงในกล่องค้นหาเพื่อหารูปภาพที่คุณใส่แท็กไว้

ถ้าคุณจำไม่ได้ว่าสร้างแท็กใดไว้บ้าง ให้คลิกที่แท็กใดๆ ในรายการ แท็ก เพื่อดูรูปภาพทั้งหมดที่มีแท็กนั้น

รูปภาพของรายการแท็ก
รายชื่อแท็ก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การค้นหารูปภาพในคอมพิวเตอร์

การแก้ไขรูปภาพ

การถ่ายภาพที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่เรื่องง่าย Windows Photo Gallery จึงได้รวมเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการตกแต่งรูปภาพของคุณ เมื่อต้องการเข้าถึงเครื่องมือเหล่านี้ ให้เลือกรูปภาพ คลิกปุ่ม แก้ไข บนแถบเครื่องมือ จากนั้นคลิกเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ในบานหน้าต่าง 'แก้ไข'

 • ปรับอัตโนมัติ ปรับความสว่าง ความคมชัด และสีของรูปภาพให้มีคุณภาพโดยอัตโนมัติ

 • การปรับการเปิดรับแสง ปรับความสว่างและความคมชัดด้วยตัวเอง ดูที่ การปรับความสว่างและความคมชัดของรูปภาพ

 • ปรับสี ปรับอุณหภูมิสี สีอ่อนแก่ และความเข้มด้วยตัวเอง ดูที่ การปรับสีของรูปภาพ

 • การครอบตัดรูปภาพ การตัดแต่งรูปภาพเพื่อลบส่วนที่รบกวนสายตาออก และเหลือจุดเน้นเพียงจุดเดียวในฉาก หรือเปลี่ยนสัดส่วนรูปภาพ ดูที่ การครอบตัดรูปภาพ

 • การแก้ไขตาแดง ลบส่วนที่เห็นเป็นตาแดงอันเกิดจากการสะท้อนของแฟลชจากนัยน์ตา ดูที่ การลบตาแดงออกจากรูปภาพ

รูปภาพที่แสดงรูปภาพดิจิทัลก่อนและหลังการครอบตัด
รูปภาพที่ทำเครื่องหมายสำหรับการครอบตัด (ซ้าย) รูปภาพหลังจากครอบตัด (ขวา)

คุณทดลองทำได้มากเท่าที่ต้องการ เพราะสามารถเลิกทำการเปลี่ยนของคุณและย้อนกลับไปสู่รูปต้นฉบับได้ตลอดเวลา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เคล็ดลับการแก้ไขรูปภาพ

การใช้รูปภาพร่วมกัน

การใช้รูปภาพดิจิทัลของคุณร่วมกันหมายถึงการยอมให้คนอื่นๆ ดูรูปภาพของคุณบนคอมพิวเตอร์ของแต่ละคนได้ วิธีการใช้ร่วมกันที่ใช้บ่อยที่สุดคือการติดประกาศรูปภาพบนเว็บไซต์และการส่งรูปภาพให้ทางอีเมล

เว็บไซต์สำหรับใช้รูปถ่ายร่วมกัน

วิธีหนึ่งในการใช้รูปภาพดิจิทัลของคุณร่วมกับคนอื่นคือการ อัปโหลด (คัดลอก) รูปภาพไปยังเว็บไซต์สำหรับใช้รูปถ่ายร่วมกัน เพื่อนๆ กับสมาชิกในครอบครัวที่คุณเชิญสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และดูอัลบั้มรูปถ่ายของคุณได้ เว็บไซต์สำหรับใช้รูปถ่ายร่วมกันส่วนใหญ่ยอมให้คุณใช้รูปภาพร่วมกันและเก็บรูปภาพได้ฟรี อย่างไรก็ตาม โปรดสังเกตว่าเว็บไซต์บางแห่งจะลบรูปภาพของคุณ หากคุณไม่สั่งพิมพ์รูปถ่ายหรือซื้อของขวัญจากเว็บภายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โปรดตรวจสอบนโยบายของเว็บไซต์อย่างละเอียด

การใช้รูปภาพร่วมกันทางอีเมล

อีเมลเป็นอีกวิธีหนึ่งในการใช้รูปภาพร่วมกัน คุณสามรถใช้ Windows Photo Gallery แนบรูปภาพไปที่ข้อความอีเมลได้ Photo Gallery สามารถบีบอัดรูปเหล่านี้ (ลดขนาดแฟ้มรูปภาพ) ได้โดยอัตโนมัติ เพื่อให้อีเมลส่งถึงอย่างรวดเร็วและกินเนื้อที่เก็บรูปภาพในคอมพิวเตอร์ของผู้รับน้อยลง โดยที่รูปภาพต้นฉบับไม่ได้รับผลกระทบ

เมื่อต้องการส่งรูปภาพโดยใช้อีเมล ให้เลือกรูปภาพใน Windows Photo Gallery จากนั้นคลิกปุ่ม อีเมล บนแถบเครื่องมือ ในกล่องโต้ตอบ แนบแฟ้ม ให้เลือกขนาดรูปภาพ (โดยปกติใช้ขนาดที่เป็นค่าเริ่มต้น ขนาดกลาง) จากนั้นคลิก แนบ

รูปภาพของกล่องโต้ตอบ 'แนบรูปภาพและแฟ้ม'
เลือกขนาดรูปภาพสำหรับอีเมล

Windows เปิดข้อความอีเมลใหม่ในโปรแกรมอีเมล ซึ่งก็คือ Windows Mail ตามค่าเริ่มต้น (หากต้องการเปลี่ยนค่าเริ่มต้น โปรดดู การเปลี่ยนค่าเริ่มต้นในโปรแกรมอีเมล) รูปภาพที่คุณเลือกจะแนบไปกับข้อความ

รูปภาพของรูปภาพดิจิทัลที่แนบไปกับข้อความอีเมล
รูปภาพที่แนบไปกับข้อความอีเมล

เมื่อต้องการส่งรูปภาพ ให้ป้อนที่อยู่อีเมลของผู้รับ พิมพ์ชื่อเรื่อง และเขียนข้อความโดยย่อ จากนั้นคลิก ส่ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเริ่มต้นใช้งานอีเมล และ การส่งรูปภาพหรือวิดีโอทางอีเมล

เคล็ดลับ

 • คุณสามารถส่งรูปภาพจากโฟลเดอร์ 'รูปภาพ' ไปกับข้อความอีเมลได้ คลิกรูปภาพที่คุณต้องการส่ง จากนั้นบนแถบเครื่องมือ ให้คลิก อีเมล

การพิมพ์รูปภาพ

ส่วนนี้อธิบายวิธีการพิมพ์ที่สำคัญ 3 วิธี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์ โปรดดู การเริ่มต้นการพิมพ์

การใช้เครื่องพิมพ์ในบ้าน

ถ้าคุณมีเครื่องพิมพ์ที่บ้าน คุณสามารถพิมพ์รูปถ่ายของคุณเองได้ เครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ตและแบบ Dye-sublimation ทั้งสองชนิดสามารถพิมพ์รูปถ่ายสีคุณภาพสูงได้เมื่อใช้กับกระดาษชนิดพิเศษ เครื่องพิมพ์หลายๆ เครื่องมีเครื่องอ่านการ์ดหน่วยความจำติดตั้งภายในเครื่องพร้อมกับหน้าจอ LCD ขนาดเล็ก ทำให้คุณพิมพ์รูปภาพได้โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์

ภาพประกอบของเครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ต
เครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ต

คุณสามารถพิมพ์รูปภาพต่างๆ จากคอมพิวเตอร์ได้หลายวิธี คือสามารถพิมพ์รูปภาพเดียว พิมพ์รูปภาพหลายรูปในหน้าเดียวกัน หรือพิมพ์ แผ่นตัวอย่างรูป (ตารางรูปภาพขนาดย่อเพื่อความสะดวกในการอ้างอิง)

เมื่อต้องการพิมพ์รูปภาพโดยใช้ Windows Photo Gallery ให้เลือกรูปภาพที่คุณต้องการพิมพ์ บนแถบเครื่องมือ ให้คลิก พิมพ์ แล้วคลิก พิมพ์ ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์รูปภาพ เลือกตัวเลือกการพิมพ์ของคุณ และคลิก พิมพ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การพิมพ์รูปภาพ คำถามที่ถามบ่อย

รูปภาพของหน้าต่าง 'การพิมพ์รูปภาพ'
หน้าต่าง 'การพิมพ์รูปภาพ'

การสั่งพิมพ์แบบออนไลน์

เครื่องพิมพ์ที่บ้านช่วยให้คุณพิมพ์ได้อย่างสะดวกสบายและรวดเร็ว แต่ถ้าคุณต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายและตัดความรำคาญในการซื้อหมึกกับกระดาษ ให้นึกถึงการใช้บริการพิมพ์รูปถ่ายแบบออนไลน์ บริการเหล่านี้จะอนุญาตให้คุณอัปโหลด (คัดลอก) รูปภาพของคุณไปที่เว็บไซต์ ในเว็บไซต์ดังกล่าว คุณสามารถสั่งพิมพ์รูปภาพขนาดต่างๆ และชำระค่าบริการโดยใช้บัตรเครดิต จากนั้นภาพที่พิมพ์เสร็จจะส่งไปถึงบ้านหรือที่ทำงานของคุณ

ประโยชน์ข้อหนึ่งของการใช้บริการพิมพ์รูปถ่ายแบบออนไลน์คือความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่บริการนั้นเสนอให้ นอกจากการพิมพ์รูปถ่ายตามปกติแล้ว คุณสามารถสั่งซื้อเสื้อยืด บัตรอวยพร ปฏิทิน แก้วน้ำ โปสเตอร์ แผ่นรองเมาส์ และอื่นๆ โดยที่คุณเป็นผู้ออกแบบเอง — ซึ่งหมายความว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนั้นจะมีรูปที่คุณเลือกพิมพ์อยู่บนตัวผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ เว็บไซต์เหล่านี้ยังมักเสนอบริการการใช้รูปถ่ายร่วมกัน (ดูที่ "การใช้รูปภาพร่วมกัน" ด้านบน)

นอกจากนี้ คุณยังสั่งซื้อภาพพิมพ์ได้โดยตรงจาก Windows Photo Gallery หรือโฟลเดอร์ 'รูปภาพ' สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การสั่งพิมพ์รูปภาพแบบออนไลน์

การพิมพ์จากร้านตัวแทนบริการ

ถ้าคุณต้องการงานพิมพ์ด่วนและไม่มีเครื่องพิมพ์ ให้คุณนำการ์ดหน่วยความจำในกล้องไปยังร้านที่ให้บริการพิมพ์รูปถ่ายดิจิทัล ร้านที่ให้บริการเหล่านี้ประกอบด้วยร้านจำหน่ายกล้องถ่ายรูป ร้านตัวแทนบริการขนาดใหญ่ หรือแม้แต่ร้านขายของชำ และร้านขายยาบางร้าน ร้านบางแห่งมี ตู้ บริการภาพถ่ายด้วยตัวเอง เพื่อให้คุณแก้ไข ครอบตัด และพิมพ์รูปภาพของคุณในเวลาเพียงไม่กี่นาที

การสำรองรูปภาพ

ถ้าคุณใช้กล้องดิจิทัล คุณอาจมีรูปภาพดิจิทัลเก็บไว้เป็นพันๆ รูปได้เพียงในเวลาไม่กี่ปี รูปภาพเหล่านี้เก็บความทรงจำที่มีค่าไว้และไม่สามารถหาทดแทนได้ถ้า ฮาร์ดดิสก์ ในคอมพิวเตอร์ของคุณเสีย เพราะฉะนั้นคุณจึงควรสำรองรูปภาพของคุณไว้โดยการเก็บรูปภาพสำเนาไว้ในอีกที่หนึ่ง คุณควรคัดลอกรูปภาพไปยังซีดี หรือดีวีดี หรือไปยังฮาร์ดดิสก์ภายนอก หรือใช้บริการเก็บแฟ้มบนอินเทอร์เน็ต