ข้อมูลนี้ใช้ได้กับ Windows Internet Explorer 7 และ Windows Internet Explorer 8

คุณสามารถลบไวรัสคอมพิวเตอร์ออกได้โดยใช้วิธีต่อไปนี้

ทำให้โปรแกรมป้องกันไวรัสของคุณมีข้อมูลล่าสุดเสมอ ถ้าคุณติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสไว้แล้วในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณควรปรับปรุงให้มีข้อมูลล่าสุดเสมอ เนื่องจากมีการเขียนไวรัสใหม่ๆ ขึ้นมาตลอดเวลา โปรแกรมป้องกันไวรัสส่วนใหญ่จึงต้องได้รับการปรับปรุงบ่อยครั้ง ตรวจสอบคู่มือของโปรแกรมป้องกันไวรัส หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของโปรแกรมเหล่านั้นเพื่อเรียนรู้วิธีรับการปรับปรุง โปรดทราบว่าไวรัสบางอย่างอาจปิดกั้นเว็บไซต์ป้องกันไวรัสทั่วไป ทำให้คุณเข้าเว็บไซต์เพื่อดาวน์โหลดการปรับปรุงโปรแกรมป้องกันไวรัสไม่ได้ หากเกิดกรณีนี้ขึ้น ให้ตรวจสอบกับผู้จําหน่ายโปรแกรมป้องกันไวรัสของคุณเพื่อสอบถามว่ามีแผ่นดิสก์ให้คุณใช้ติดตั้งการปรับปรุงล่าสุดหรือไม่ คุณอาจสร้างดิสก์นี้ในคอมพิวเตอร์ที่ไม่ติดไวรัสได้ (ตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์ของเพื่อน)

ใช้โปรแกรมสแกนออนไลน์ ถ้าคุณไม่มีซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสติดตั้งอยู่ ให้ไปที่เว็บไซต์เกี่ยวกับผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ความปลอดภัยของ Windows Vista เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันไวรัส เว็บไซต์ของคู่ค้าบางรายมีบริการโปรแกรมสแกนแบบออนไลน์ให้ใช้งานฟรี ซึ่งจะค้นหาไวรัสใหม่ๆ ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรแกรมสแกนเหล่านี้จะไม่ช่วยป้องกันการติดไวรัส แต่จะช่วยค้นหาและลบไวรัสที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

ดาวน์โหลด Microsoft Safety Scanner Microsoft มี Microsoft Safety Scanner ให้บริการ โปรดไปที่เว็บไซต์ Microsoft Safety Scanner สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

หยุดยั้งการแพร่กระจายไวรัส ไวรัสมักจะถูกสร้างขึ้นเป็นพิเศษเพื่อควบคุมคอมพิวเตอร์และส่งสำเนาตัวเองจากคอมพิวเตอร์ของคุณไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ คุณสามารถทราบถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์ได้ ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณทำงานช้าลง และเข้าถึงเครือข่ายบ่อยครั้งกว่าปกติ ถ้าเกิดกรณีนี้ขึ้น คุณควรยกเลิกการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและเครือข่าย (ถ้าคุณกำลังเชื่อมต่ออยู่) ถ้าคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านการเชื่อมต่อแบบผ่านสาย ให้ถอดสายเครือข่ายหรือสายโทรศัพท์ออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านการเชื่อมต่อแบบไร้สายบนแล็ปท็อป ให้ปิดอะแดปเตอร์ไร้สายในคอมพิวเตอร์ (โดยการปิดสวิตช์ หรือถอดการ์ดอะแดปเตอร์ไร้สายของคุณออก) เมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณยกเลิกการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้ว ให้เรียกใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณ (จากดิสก์หรือซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ) เพื่อลบไวรัส

ลบไวรัสด้วยตนเอง บางครั้งคุณต้องลบไวรัสด้วยตนเอง วิธีนี้เป็นขั้นตอนทางเทคนิค และควรดำเนินการโดยผู้ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีประสบการณ์การทำงานกับรีจิสทรีของ Windows และเป็นผู้ที่ทราบวิธีดูและลบแฟ้มระบบรวมถึงแฟ้มโปรแกรมใน Windows

ขั้นตอนแรกคือการระบุว่าเป็นไวรัสใด ให้เรียกใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณเพื่อระบุชื่อไวรัส ถ้าคุณไม่มีโปรแกรมป้องกันไวรัส หรือถ้าโปรแกรมของคุณตรวจไม่พบไวรัส คุณยังคงสามารถระบุไวรัสได้ด้วยการค้นหาลักษณะการทํางานของไวรัสเหล่านั้น จดบันทึกข้อความใดๆ ที่แสดงขึ้นจากไวรัส หรือถ้าคุณได้รับไวรัสในอีเมล ให้จดบรรทัดเรื่องหรือชื่อของแฟ้มที่แนบมากับข้อความนั้น ค้นหาเว็บไซต์ของผู้จําหน่ายโปรแกรมป้องกันไวรัสเพื่อหาข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับสิ่งที่คุณบันทึกไว้ และลองค้นหาชื่อไวรัสและคำแนะนำในการลบไวรัสนั้นออก

เอาละ ไวรัสของฉันหายไปแล้ว ควรทำอย่างไรต่อ เมื่อไวรัสถูกลบออกไปแล้ว คุณอาจต้องติดตั้งซอฟต์แวร์บางอย่าง หรือคืนค่าข้อมูลที่หายไป การสํารองข้อมูลเป็นประจำจะช่วยลดปัญหาการโจมตีของไวรัสได้ ถ้าคุณยังไม่ได้สำรองข้อมูล ให้เริ่มต้นเดี๋ยวนี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีช่วยป้องกันการโจมตีในอนาคต ให้ดูที่ ฉันจะช่วยป้องกันคอมพิวเตอร์ของฉันจากไวรัสได้อย่างไร