ข้อผิดพลาด 8000FFFF ของ Windows Update

ถ้าคุณได้รับข้อผิดพลาด 8000FFFF ของ Windows Update หมายความว่ามีค่าWindows‌รีจิสทรีที่กำลังบล็อกไม่ให้มีการดาวน์โหลดและติดตั้งการปรับปรุง

คุณสามารถเรียกใช้ตัวแก้ไขปัญหาเพื่อให้ค้นหาและแก้ไขปัญหาทั่วไปบางอย่างเกี่ยวกับ Windows Update โดยอัตโนมัติ หรือจะแก้ไขปัญหาด้วยตนเองก็ได้

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ

 1. คลิกปุ่มนี้

  รูปภาพของปุ่ม Fix it
  แก้ไขปัญหานี้

 2. ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม คลิก เรียกใช้ จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ในตัวช่วยสร้าง

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง

ขั้นตอนต่อไปนี้จะแสดงวิธีลบค่ารีจิสทรี (ถ้ามี) ที่สามารถบล็อก Windows Update ไม่ให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง ถ้าไม่มีค่าดังกล่าว ขั้นตอนเหล่านี้จะไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้

คำเตือน

 • ขั้นตอนเหล่านี้เป็นขั้นตอนสำหรับผู้ใช้ขั้นสูง ถ้าคุณไม่สะดวกที่จะเปลี่ยนการตั้งค่ารีจิสทรี ให้ใช้วิธีแบบอัตโนมัติดังที่อธิบายไว้ข้างต้น หรือขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น การแก้ไขรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การสำรองข้อมูลรีจิสทรี

 1. เปิด 'ตัวแก้ไขรีจิสทรี' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'พิมพ์ regedit ลงในกล่อง 'ค้นหา' แล้วกด ENTER ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้ค้นหาและคลิกสองครั้งที่ HKEY_LOCAL_MACHINE แล้วคลิก COMPONENTS

 3. คลิกขวาที่ COMPONENTS แล้วคลิก Export ตามค่าเริ่มต้น แฟ้มนี้จะได้รับการบันทึกไปยังเดสก์ท็อปของคุณ แต่คุณสามารถเลือกโฟลเดอร์ใดๆ ก็ได้

 4. ในกล่องข้อความ ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ COMPONENTS ในตอนนี้คุณได้สร้างสำเนาสำรองของค่ารีจิสทรีที่คุณกำลังจะเอาออกไว้แล้ว

 5. ในบานหน้าต่างด้านขวา ให้ค้นหา PendingXmlIdentifier คลิกขวาที่คอมโพเนนต์นั้น แล้วคลิก Delete PendingXmlIdentifier อาจไม่แสดงอยู่ในรายการ

 6. ในบานหน้าต่างด้านขวา ให้ค้นหา NextQueueEntryIndex คลิกขวาที่คอมโพเนนต์นั้น แล้วคลิก Delete NextQueueEntryIndex อาจไม่แสดงอยู่ในรายการ

 7. ในบานหน้าต่างด้านขวา ให้ค้นหา AdvancedInstallersNeedResolving คลิกขวาที่คอมโพเนนต์นั้น แล้วคลิก Delete AdvancedInstallersNeedResolving อาจไม่แสดงอยู่ในรายการ

 8. เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ แล้วเรียกใช้ Windows Update อีกครั้ง

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณต้องการคืนค่ารีจิสทรีที่คุณแก้ไข ให้คลิกสองครั้งที่แฟ้ม COMPONENTS.reg บนเดสก์ท็อปของคุณ แล้วทำตามขั้นตอน ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน คุณสามารถลบแฟ้มนี้ได้เมื่อคุณดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

ถ้าคุณยังคงเห็นข้อผิดพลาดนี้อยู่ ให้ดูที่ตัวแก้ไขปัญหาอัตโนมัติบนเว็บไซต์การสนับสนุนของ Microsoft หรือไปที่เว็บไซต์ Microsoft Community เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

รหัสข้อผิดพลาดของปัญหานี้

 • WindowsUpdate_8000ffff

 • 0x8000ffff

 • 8000ffff