การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเมาส์ของคุณ

เมาส์ของคุณประกอบด้วยปุ่มหลักและปุ่มรอง โดยทั่วไป ปุ่มเมาส์หลักคือปุ่มทางด้านซ้าย คุณสามารถใช้ปุ่มเมาส์หลักเพื่อเลือกและคลิกรายการ เพื่อวางเคอร์เซอร์ในเอกสาร และเพื่อลากรายการต่างๆ ปุ่มเมาส์รองคือปุ่มทางด้านขวา คุณสามารถใช้ปุ่มเมาส์รองเพื่อแสดงเมนูของงานหรือตัวเลือกต่างๆ ที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามบริเวณที่คุณคลิกเมาส์ หากคุณเป็นคนถนัดซ้าย คุณสามารถสลับด้านปุ่มเมาส์ เพื่อใช้ปุ่มเมาส์ทางด้านขวาเป็นปุ่มหลัก โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้

แสดงทั้งหมด

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าโดยใช้เมาส์

  1. คลิกปุ่ม เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

  2. ในแผงควบคุม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้มุมมองคลาสสิค ซึ่งแสดงไอคอนทั้งหมดของแผงควบคุม หากไม่ใช่ ให้คลิก เปลี่ยนเป็นมุมมองคลาสสิค ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของแผงควบคุม

  3. คลิก เมาส์ เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของเมาส์ คลิกแท็บ ปุ่ม เพื่อดูที่ช่อง การกำหนดค่าปุ่ม เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สลับปุ่มหลักและปุ่มรอง คลิก ตกลง

  4. คลิก ตกลง แล้วคลิกปุ่ม ปิด ในแผงควบคุม

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าโดยใช้แป้นพิมพ์

  1. แสดงเมนู เริ่ม โดยกด Ctrl+Esc (หรือแป้นโลโก้ Windows) จากนั้นเปิด แผงควบคุม โดยกด C

  2. ในแผงควบคุม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้มุมมองคลาสสิค ซึ่งแสดงไอคอนทั้งหมดของแผงควบคุม หากไม่ใช่ ให้ไปที่บานหน้าต่างด้านซ้ายของแผงควบคุม และเปิด เปลี่ยนเป็นมุมมองคลาสสิค โดยกด Tab แล้วกด Enter กดแป้นลูกศรเพื่อไปที่ เมาส์ แล้วกด Enter

  3. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติเมาส์ บนแท็บ ปุ่ม คุณจะเห็นช่อง การกำหนดค่าปุ่ม เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สลับปุ่มหลักและปุ่มรอง โดยกด S แล้วกด Enter

  4. ปิดแผงควบคุมโดยกด Alt+F และ C