การเปลี่ยนแปลงเค้าโครงของแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

แป้นพิมพ์บนหน้าจอจะแสดงแป้นพิมพ์ที่มีลักษณะเหมือนแป้นพิมพ์ที่ใช้งานจริงไว้บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้ใช้สามารถพิมพ์ข้อมูลได้โดยใช้อุปกรณ์ชี้ตำแหน่งหรือก้านควบคุม (Joystick) คุณสามารถปรับเค้าโครง การจัดแนว หรือจำนวนของปุ่มที่จะปรากฏในแป้นพิมพ์บนหน้าจอ โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้

แสดงทั้งหมด

การเลือกเค้าโครงแป้นพิมพ์โดยใช้เมาส์

 • เปิดแป้นพิมพ์บนหน้าจอ คลิกเมนู แป้นพิมพ์ แล้วเลือกตัวเลือกเค้าโครงที่คุณต้องการ

การเลือกเค้าโครงแป้นพิมพ์โดยใช้แป้นพิมพ์

 1. เปิดแป้นพิมพ์บนหน้าจอ และแสดงเมนู แป้นพิมพ์ โดยกด Alt+K

 2. คุณสามารถปรับเปลี่ยนแป้นพิมพ์บนหน้าจอของคุณได้โดยใช้ตัวเลือกต่อไปนี้

  • เลือก แป้นพิมพ์ขั้นสูง โดยกด E

  • เลือก แป้นพิมพ์มาตรฐาน โดยกด S

  • เลือก เค้าโครงปกติ โดยกด R

  • เลือก เค้าโครงแบบบล็อก โดยกด B

  • เลือก 101 แป้น โดยกด 1

  • เลือก 102 แป้น โดยกด 2

  • เลือก 106 แป้น โดยกด 6