การตั้งค่าให้แป้นพิมพ์บนหน้าจออยู่ด้านบนหน้าต่างอื่นๆ

แป้นพิมพ์บนหน้าจอจะแสดงแป้นพิมพ์ที่มีลักษณะเหมือนแป้นพิมพ์ที่ใช้งานจริงไว้บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้ใช้สามารถพิมพ์ข้อมูลได้โดยใช้อุปกรณ์ชี้ตำแหน่งหรือก้านควบคุม (Joystick) คุณสามารถตั้งค่าให้แป้นพิมพ์บนหน้าจออยู่ด้านบนหน้าต่างอื่นๆ อยู่เสมอ โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้

แสดงทั้งหมด

การตั้งค่าให้แป้นพิมพ์บนหน้าจออยู่ด้านบนของหน้าต่างโดยใช้เมาส์

  • เปิดแป้นพิมพ์บนหน้าจอ คลิกเมนู การตั้งค่า แล้วคลิก อยู่ด้านบนเสมอ

การตั้งค่าให้แป้นพิมพ์บนหน้าจออยู่ด้านบนของหน้าต่างโดยใช้แป้นพิมพ์ของคุณ

  • เปิดแป้นพิมพ์บนหน้าจอ แสดงเมนู การตั้งค่า โดยกด Alt+S เลือก อยู่ด้านบนเสมอ โดยกด A