ติดตั้งอะแดปเตอร์เครือข่ายไร้สาย

คอมพิวเตอร์โดยส่วนใหญ่จะมีระบบเครือข่ายไร้สายในตัว หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีอะแดปเตอร์เครือข่ายไร้สาย คุณสามารถติดตั้งอะแดปเตอร์ดังกล่าวเองได้ ชนิดของอะแดปเตอร์ที่คุณติดตั้งขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์และระดับความเชี่ยวชาญของคุณ

วิธีตรวจสอบว่าคุณมีอะแดปเตอร์เครือข่ายติดตั้งอยู่หรือไม่

ก่อนใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ตรวจสอบเพื่อดูว่ามีอะแดปเตอร์เครือข่ายไร้สายติดตั้งอยู่ในเครื่องหรือไม่

เมื่อต้องการดูว่าคุณมีอะแดปเตอร์เครือข่ายไร้สายอยู่แล้วหรือไม่

 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

 2. คลิก การเชื่อมต่อเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต

 3. ภายใต้ หรือเลือกไอคอนในแผงควบคุม คลิก การเชื่อมต่อเครือข่าย

 4. Microsoft Windows XP จะแสดงอะแดปเตอร์เครือข่ายของคุณ อะแดปเตอร์เครือข่ายไร้สายต่างๆ จะมีอยู่ในรายการ การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย หากอะแดปเตอร์แสดงเครื่องหมายกากบาท (X) สีแดง แสดงว่าอะแดปเตอร์นั้นไม่ได้เชื่อมต่ออยู่ หากหน้าต่าง การเชื่อมต่อเครือข่าย ว่างเปล่า แสดงว่าคอมพิวเตอร์ของคุณยังไม่มีอะแดปเตอร์เครือข่ายไร้สายหรือใช้สาย

หากคุณมีอะแดปเตอร์เครือข่ายไร้สายอยู่แล้ว คุณจะสามารถตั้งค่าเครือข่ายไร้สายของคุณได้

เคล็ดลับ

 • หากคอมพิวเตอร์แบบพกพาของคุณมีอะแดปเตอร์เครือข่ายไร้สายแบบในตัว แต่ไม่ได้เปิดใช้งานหรือทำงานอยู่ ให้ตรวจสอบที่ด้านหลัง ด้านหน้า และด้านข้างของคอมพิวเตอร์เพื่อหาสวิตช์ของอะแดปเตอร์ไร้สาย แล็ปท็อปจำนวนมากจะมีสวิตช์สำหรับปิดอะแดปเตอร์เพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

วิธีติดตั้งอะแดปเตอร์เครือข่าย USB แบบไร้สาย

การเพิ่มอะแดปเตอร์เครือข่าย USB แบบไร้สายเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการติดตั้งอะแดปเตอร์

เมื่อต้องการติดตั้งอะแดปเตอร์เครือข่ายไร้สาย

 1. ก่อนที่จะซื้ออะแดปเตอร์เครือข่าย USB แบบไร้สาย ให้ค้นหาพอร์ต USB ที่พร้อมใช้งานในคอมพิวเตอร์ของคุณ

  หมายเหตุ

  • หากคุณจำเป็นต้องย้ายคอมพิวเตอร์เพื่อให้สะดวกในการต่อพอร์ต USB คุณควรปิดการทำงานของ Windows เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องปิดคอมพิวเตอร์ หากคุณสามารถต่อพอร์ต USB ได้อย่างสะดวกอยู่แล้ว

  หากคุณไม่มีพอร์ต USB ที่ไม่ได้ใช้งาน คุณสามารถเชื่อมต่อฮับ USB เพื่อเพิ่มพอร์ต หรือติดตั้งอะแดปเตอร์ภายในแทน

 2. ซื้ออะแดปเตอร์เครือข่าย USB แบบไร้สาย

 3. หากคุณต้องปิดคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถึงพอร์ต USB คุณสามารถเปิดคอมพิวเตอร์ของคุณได้แล้วในตอนนี้ ใส่ซีดีที่มาพร้อมกับอะแดปเตอร์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ และทำตามคำแนะนำจากผู้ผลิตเพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็น หากไม่มีซีดีมาพร้อมกับอะแดปเตอร์ ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนถัดไป

 4. เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ USB ของคุณเข้ากับพอร์ต USB ที่ไม่ได้ใช้งานในคอมพิวเตอร์ของคุณ

 5. สักครู่หลังจากนั้น Windows จะตรวจหาและติดตั้งฮาร์ดแวร์ใหม่โดยอัตโนมัติ แล้วแจ้งเตือนให้คุณทราบเมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น

 6. หากคุณติดตั้งอะแดปเตอร์เครือข่ายไร้สายที่มีเสาอากาศแยก ให้วางเสาอากาศในตำแหน่งที่คุณจะสามารถรับสัญญาณไร้สายได้อย่างชัดเจน โดยทั่วไป คุณจะได้รับสัญญาณที่แรงกว่า (และการเชื่อมต่อเครือข่ายที่เร็วขึ้น) หากคุณวางเสาอากาศให้ห่างจากกำแพงและในตำแหน่งที่จะไม่ถูกบล็อกจากหน้าจอหรือคอมพิวเตอร์ของคุณ

ในตอนนี้คุณจะสามารถตั้งค่าเครือข่ายไร้สายของคุณได้แล้ว

วิธีติดตั้งอะแดปเตอร์เครือข่าย CardBus หรือ CF แบบไร้สาย

คอมพิวเตอร์แบบพกพาจำนวนมากจะมีช่องเสียบการ์ด CardBus หรือ CF (ทั้งสองอย่างมีลักษณะเหมือนกัน แต่ช่องเสียบการ์ด CF จะใหม่กว่าและเล็กกว่าเล็กน้อย) การ์ด CardBus และ CF นั้นสะดวกและง่ายต่อการพกพาไปในระหว่างเดินทางมากกว่าอะแดปเตอร์เครือข่าย USB สำหรับคอมพิวเตอร์แบบพกพา เนื่องจากตัวการ์ดสามารถเสียบต่อเข้ากับช่องเสียบด้านข้างคอมพิวเตอร์ของคุณได้พอดี

เมื่อต้องการติดตั้งอะแดปเตอร์เครือข่าย CardBus หรือ CF แบบไร้สาย

 1. ซื้ออะแดปเตอร์เครือข่าย CardBus หรือ CF แบบไร้สาย

 2. ใส่ซีดีที่มาพร้อมกับอะแดปเตอร์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ และทำตามคำแนะนำจากผู้ผลิตเพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็น หากไม่มีซีดีมาพร้อมกับอะแดปเตอร์ ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนถัดไป

 3. เสียบอะแดปเตอร์เครือข่ายของคุณเข้ากับช่องเสียบบนคอมพิวเตอร์

 4. สักครู่หลังจากนั้น Windows จะตรวจหาและติดตั้งฮาร์ดแวร์ใหม่โดยอัตโนมัติ แล้วแจ้งเตือนให้คุณทราบเมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น

ในตอนนี้คุณจะสามารถตั้งค่าเครือข่ายไร้สายของคุณได้แล้ว

วิธีติดตั้งอะแดปเตอร์เครือข่ายภายในแบบไร้สาย

อะแดปเตอร์เครือข่ายภายในแบบไร้สายมีวิธีการติดตั้งที่ซับซ้อนกว่าการติดตั้งอะแดปเตอร์เครือข่ายแบบ USB เนื่องจากจะต้องติดตั้งไว้ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ นอกจากนี้ ยังสามารถติดตั้งได้เฉพาะในคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปซึ่งมีช่องว่างอยู่ (โดยทั่วไปเรียกว่า ช่องเสียบ) หากคุณไม่คุ้ยเคยกับการเปิดเคสเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถให้ช่างเทคนิคติดตั้งฮาร์ดแวร์ดังกล่าวให้

เมื่อต้องการติดตั้งอะแดปเตอร์เครือข่ายภายในแบบไร้สาย

 1. ซื้ออะแดปเตอร์เครือข่ายภายในแบบไร้สาย หากคอมพิวเตอร์ของคุณยังมีช่องเสียบที่ว่างอยู่

 2. ใส่ซีดีที่มาพร้อมกับอะแดปเตอร์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ และทำตามคำแนะนำจากผู้ผลิตเพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็น หากไม่มีซีดีมาพร้อมกับอะแดปเตอร์ ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนถัดไป

 3. ในเมนู เริ่ม ให้คลิก ปิดคอมพิวเตอร์ แล้วคลิก ปิด

 4. หลังจากปิดคอมพิวเตอร์แล้ว ให้จดบันทึกว่าสายเคเบิลแต่ละสายต่ออยู่ที่ตำแหน่งใดบ้างด้านหลังคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณอาจใช้วิธีง่ายๆ ด้วยการแปะโน้ตย่อที่เขียนตัวเลขและข้อมูลไว้ที่สายเคเบิลแต่ละสาย แล้วแปะโน้ตที่เข้าคู่กันไว้ถัดจากจุดที่เสียบสายเคเบิลบนคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นให้ดึงสายเคเบิลทั้งหมดออกจากคอมพิวเตอร์

 5. วางคอมพิวเตอร์ของคุณบนโต๊ะ เก้าอี้ หรือบริเวณอื่นที่มีพื้นผิวเรียบ ทำตามคำแนะนำจากผู้ผลิตเพื่อเปิดเคสเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณอาจต้องคลายน็อตที่ด้านหลังคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อถอดเคสออก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของเคส ผู้ผลิตโดยส่วนใหญ่ออกแบบคอมพิวเตอร์มาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเปิดตัวเครื่องออกได้ ซึ่งต่างกับนาฬิกาหรือทีวี

 6. ช่องเสียบจะอยู่ที่ด้านหลังของคอมพิวเตอร์ โดยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ส่วนล่างของเคส หาช่องเสียบที่ว่างอยู่ที่สามารถเสียบการ์ดของคุณได้ หากจำเป็น ให้ถอดแผงโลหะขนาดเล็กที่ปิดด้านหน้าช่องเสียบออก และเก็บตัวน็อตไว้

 7. ดึงเสาอากาศออกจากอะแดปเตอร์เครือข่าย

 8. แตะบริเวณที่ไม่ได้ทาสีของเคสคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อลดไฟฟ้าสถิตย์ จากนั้น ให้ต่ออะแดปเตอร์เครือข่ายเข้ากับช่องเสียบที่เปิดอยู่ด้วยความระมัดระวัง ค่อยๆ ขยับการ์ดให้เข้าที่จนกระทั่งการ์ดต่อแน่นเข้ากับช่องเสียบ

 9. ขันน็อตที่คุณถอดออกในขั้นตอนที่ 6 กลับเข้าที่เพื่อยึดการ์ดให้อยู่ในตำแหน่งเหมาะสม

 10. เสียบเสาอากาศเข้ากับอะแดปเตอร์เครือข่าย

 11. ปิดเคสคอมพิวเตอร์

 12. ต่อสายเคเบิลทุกสายเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่ เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ แล้วเข้าสู่ระบบ Windows สักครู่หลังจากนั้น Windows จะตรวจหาและติดตั้งฮาร์ดแวร์ใหม่โดยอัตโนมัติ แล้วแจ้งเตือนให้คุณทราบเมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น

ในตอนนี้คุณจะสามารถตั้งค่าเครือข่ายไร้สายของคุณได้แล้ว