การใช้ Windows Firewall

Windows Firewall ซึ่งออกมาพร้อมกับ Microsoft Windows XP Service Pack 2 จะปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณโดยบล็อกการติดต่อสื่อสารซึ่งอาจเป็นซอฟต์แวร์อันตรายที่พยายามหาทางเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ Windows Firewall มีคุณสมบัติบางประการที่ช่วยป้องกันการโจมตีทางเครือข่ายจากซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย ซึ่งเรียกกันว่า หนอนไวรัส อย่างไรก็ตาม Windows Firewall จะไม่ปกป้องคุณจากไวรัสหรือสปายแวร์

คุณเพียงแค่กำหนดค่า Windows Firewall เท่านั้น หากโปรแกรมเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต หากคุณไม่พบปัญหาใด ให้คุณตรวจสอบดูว่ามีการเปิดใช้งาน Windows Firewall ในคอมพิวเตอร์ของคุณหรือไม่

เมื่อต้องการตรวจสอบว่ามีการเปิดใช้งาน Windows Firewall หรือไม่

 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

 2. ใน แผงควบคุม ให้คลิก ศูนย์การรักษาความปลอดภัย

  • หาก Windows Firewall แสดงเป็น เปิด แสดงว่าคุณได้รับการป้องกันอยู่

  • หาก Windows Firewall แสดงเป็น ปิด แสดงว่าโปรแกรมถูกปิดใช้งาน

หาก Windows Firewall ถูกปิดใช้งาน แต่คุณติดตั้งไฟร์วอลล์อื่นอยู่ แสดงว่าคุณยังคงปลอดภัย หากคุณไม่ได้ติดตั้งไฟร์วอลล์อื่น คุณจะต้องเปิดใช้งาน Windows Firewall อีกครั้งจากภายในศูนย์การรักษาความปลอดภัย

เมื่อต้องการเปิดใช้งาน Windows Firewall ใหม่

 1. คลิก คำแนะนำ

 2. คลิก เปิดใช้งานเดี๋ยวนี้

 3. คลิก ปิด

 4. คลิก ตกลง ในตอนนี้ Windows Firewall จะปกป้องคุณจากการติดต่อสื่อสารที่ไม่พึงประสงค์หลายรูปแบบ

ในบางครั้ง Windows Firewall อาจบล็อกโปรแกรมที่คุณใช้งานไม่ให้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต หากคุณประสบปัญหาจากการที่โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต แต่คุณยังสามารถเรียกดูเว็บไซต์ได้ คุณสามารถเพิ่มยกข้อเว้นใน Windows Firewall สำหรับโปรแกรมที่เกิดปัญหาดังกล่าว

เมื่อต้องการเพิ่มข้อยกเว้นใน Windows Firewall

 1. คลิก เริ่ม คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิกขวาที่โปรแกรมซึ่งคุณต้องการเพิ่มข้อยกเว้นให้ แล้วคลิก คุณสมบัติ

 2. บนแท็บ ทางลัด ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ ให้คลิกขวาที่กล่อง เป้าหมาย แล้วคลิก คัดลอก ระบบจะคัดลอกตำแหน่งที่ตั้งของโปรแกรมไปยังคลิปบอร์ดของคุณ

 3. คลิก ยกเลิก เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ

 4. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

 5. ใน แผงควบคุม ให้คลิก ศูนย์การรักษาความปลอดภัย

 6. ใน ศูนย์การรักษาความปลอดภัย ให้คลิก Windows Firewall

 7. บนแท็บ ข้อยกเว้น ให้คลิก เพิ่มโปรแกรม

 8. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มโปรแกรม ให้คลิก เรียกดู

 9. ในกล่องโต้ตอบ เรียกดู ให้คลิกขวาที่กล่อง ชื่อแฟ้ม แล้วคลิก วาง

 10. คลิก เปิด แล้วคลิก ตกลง

 11. Windows Firewall จะเพิ่มข้อยกเว้นให้กับโปรแกรมของคุณ คลิก ตกลง อีกครั้ง

ในตอนนี้ Windows Firewall จะอนุญาตให้โปรแกรมของคุณสื่อสารกับคอมพิวเตอร์อื่นๆ บนอินเทอร์เน็ตได้