การสร้างการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายภายในบ้านใน Windows XP โดยไม่ใช้เราเตอร์

การสร้างระบบเครือข่ายแบบไร้สายให้กับคอมพิวเตอร์เครื่องที่สองหรือสามโดยไม่ใช้เราเตอร์แบบไร้สายหรือจุดเข้าใช้งานไร้สายแบบสแตนด์อโลน (WAP) นั้นจะถือว่าเป็นเครือข่ายไร้สายแบบเฉพาะกิจ คุณสามารถสร้างเครือข่ายไร้สาย 802.11b แบบเฉพาะกิจได้โดยใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิกใน Windows XP คุณสามารถเพิ่มการใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตร่วมกันบนคอมพิวเตอร์โฮสต์และตั้งค่าเครือข่ายไร้สายแบบเฉพาะกิจโดยใช้วิธีดังต่อไปนี้

แสดงทั้งหมด

การกำหนดค่าโฮสต์คอมพิวเตอร์

ก่อนอื่น คุณต้องติดตั้งการ์ดไร้สายแบบ 802.11b ในคอมพิวเตอร์เครื่องหลัก และกำหนดค่าให้เป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สายแบบคอมพิวเตอร์ต่อคอมพิวเตอร์ (แบบเฉพาะกิจ) หลังจากคุณติดตั้งอะแดปเตอร์ 802.11b ในคอมพิวเตอร์แล้ว Windows XP จะตรวจพบการ์ดนั้นโดยอัตโนมัติ รวมทั้งติดตั้งไดรเวอร์ และแสดงไอคอนในพื้นที่การแจ้งเตือน หากคอมพิวเตอร์อยู่ในสถานที่ที่มีเครือข่ายไร้สายอื่นๆ อยู่ในระยะของการเชื่อมต่อ Windows ควรจะแสดงรายการเครือข่ายต่างๆ ที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติด้วย แต่หากไม่มีเครือข่ายไร้สายใดอยู่ในระยะการเชื่อมต่อ ไอคอนการเชื่อมต่อแบบไร้สายอาจแสดงเครื่องหมายกากบาท "X" สีแดง และอาจไม่เปิดหน้าต่าง ดูเครือข่ายไร้สายที่พร้อมใช้งาน ขึ้นโดยอัตโนมัติ หากต้องการเปิดหน้าต่างนี้ ให้คลิกไอคอนการเชื่อมต่อแบบไร้สาย

หากมีเครือข่ายใดๆ ที่แสดงในรายการ เครือข่ายที่พร้อมใช้งาน ยังไม่ต้องเลือกเครือข่ายที่พร้อมใช้งานในขณะนั้น หากก่อนหน้านี้คอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับจุดเข้าที่ใช้งานที่คุณกำหนดไว้ ให้เอาจุดเข้าใช้งานทั้งหมดที่กำหนดไว้ออก วิธีนี้จะทำให้แน่ใจได้ว่าระบบสร้างการเชื่อมต่อกับเครือข่ายเฉพาะกิจที่คุณกำลังพยายามกำหนดค่าเท่านั้น

คลิกแท็บ ขั้นสูง ที่ด้านบนของหน้าต่าง เลือก เฉพาะเครือข่ายแบบคอมพิวเตอร์-ต่อ-คอมพิวเตอร์ (แบบเฉพาะกิจ) เท่านั้น แล้วล้างกล่องกาเครื่องหมาย เชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ไม่ได้ใช้เป็นอันดับแรกโดยอัตโนมัติ หากเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้อยู่ ทั้งการตั้งค่านี้และการลบเครือข่ายที่กำหนดให้ใช้เป็นอันดับแรกออกจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าระบบจะทำการเชื่อมต่อกับเครือข่ายเฉพาะกิจเท่านั้น

คลิกแท็บ เครือข่ายแบบไร้สาย อีกครั้ง ภายใต้ เครือข่ายที่ใช้เป็นอันดับแรก ให้คลิก เพิ่ม ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติเครือข่ายแบบไร้สาย ให้ระบุ ชื่อเครือข่าย (SSID) ใช้ชื่อใดก็ได้ที่คุณต้องการ แต่ต้องแน่ใจว่าคุณใช้ชื่อเดียวกันนี้เพื่อกำหนดค่าให้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง โปรดสังเกตว่าชนิดของเครือข่ายถูกทำเครื่องหมายเป็นเครือข่ายแบบคอมพิวเตอร์ต่อคอมพิวเตอร์แล้ว และจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากคุณได้ระบุให้ระบบสร้างการเชื่อมต่อกับเครือข่ายเฉพาะกิจเท่านั้น

หลังจากกำหนดค่าให้กับชื่อเครือข่าย (SSID) ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติเครือข่ายแบบไร้สาย แล้ว เครือข่ายเฉพาะกิจรายการใหม่จะแสดงขึ้นพร้อมไอคอนการ์ด PC เพื่อแสดงว่าเป็นเครือข่ายแบบคอมพิวเตอร์ต่อคอมพิวเตอร์

การกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์

หลังจากติดตั้งการ์ด Silver PC 802.11b ในคอมพิวเตอร์เครื่องที่สองแล้ว แท็บ เครือข่ายแบบไร้สาย จะแสดงรายการจุดเข้าใช้งานแบบไร้สาย หรือเครือข่ายแบบไร้สายเฉพาะกิจที่อยู่ในระยะการเชื่อมต่อ

ระบบควรจะแสดงเครือข่ายเฉพาะกิจรายการใหม่ เน้นที่ชื่อของเครือข่าย แล้วคลิก กำหนดค่า คลิก ตกลง เนื่องจากไม่มีการกำหนดค่า WEP ในขณะนี้

การใช้การเชื่อมต่อร่วมกัน

เมื่อต้องการใช้การเชื่อมต่อร่วมกัน ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

  1. คลิกปุ่ม เริ่ม คลิก แผงควบคุม คลิก เปลี่ยนเป็นมุมมองคลาสสิค จากนั้นคลิก การเชื่อมต่อเครือข่าย

  2. คลิกการเชื่อมต่อที่ต้องการให้ใช้ร่วมกัน จากนั้นภายใต้ งานเกี่ยวกับเครือข่าย ให้คลิก เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของการเชื่อมต่อนี้

  3. คลิกแท็บ ขั้นสูง แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ผู้ใช้บนเครือข่ายอื่นเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ได้

  4. หากคุณไม่ได้ใช้ไฟร์วอลล์ภายนอก และยังไม่ได้ตั้งค่าไฟร์วอลล์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย Internet Connection Firewall (ICF) เพื่อเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้

  5. เปิดใช้งานการตั้งค่านี้เพื่อให้ผู้ใช้อื่นสามารถควบคุมหรือเปิดใช้งานการเชื่อมต่อนี้ได้

หลังจากกำหนดค่า ICF เสร็จสมบูรณ์แล้ว หน้าต่าง การเชื่อมต่อเครือข่าย ในโฮสต์คอมพิวเตอร์จะแสดงการเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ตโดยใช้สายแบบเดิม และแสดงสถานะเป็น ใช้ร่วมกัน รวมทั้ง เปิดใช้งาน หน้าต่างการเชื่อมต่อเครือข่ายในคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์จะแสดงการเชื่อมต่อบนโฮสต์เป็น อินเทอร์เน็ตเกตเวย์

ในขั้นตอนนี้ คอมพิวเตอร์ที่เป็นไคลเอ็นต์ควรจะได้รับที่อยู่ IP ในคลาสของตัวเองที่ไม่สามารถกำหนดเส้นทางได้ในช่วง 192.168.0.* ผ่าน DHCP จากโฮสต์คอมพิวเตอร์ และควรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างสมบูรณ์

การกำหนดค่า WEP

หากสร้างการเชื่อมต่อได้สำเร็จแล้วในขณะนั้น ให้กลับไปที่ คุณสมบัติเครือข่าย และกำหนดค่า WEP เพื่อให้เครือข่ายเฉพาะกิจมีความปลอดภัย

ในโฮสต์คอมพิวเตอร์ ให้เปิดกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติเครือข่ายแบบไร้สาย แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย การเข้ารหัสข้อมูล (เปิดใช้ WEP) อ่านเอกสารประกอบจากผู้ผลิตการ์ดไร้สายของคุณเพื่อดูรูปแบบของคีย์และความยาวของคีย์

ใช้การเข้ารหัสในระดับสูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ (ความยาวของคีย์) ที่ฮาร์ดแวร์และไดรเวอร์ของคุณรองรับ โปรดแน่ใจว่าคุณใช้คีย์เครือข่ายแบบ ASCII ซึ่งคุณสุ่มเลือกจากอักขระและตัวอักษรที่สามารถคาดเดาได้ยาก ขั้นสุดท้ายคือการใช้คีย์และการตั้งค่าการเข้ารหัสที่เหมือนกัน และกำหนดค่าไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์

หมายเหตุ

  • เพื่อความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้น ให้เปลี่ยนคีย์นี้เป็นประจำทุกสัปดาห์