เดสก์ท็อประยะไกล: คำถามที่ถามบ่อย

คุณลักษณะเดสก์ท็อประยะไกลใน Windows XP Professional จะช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงโปรแกรม แหล่งข้อมูล และโปรแกรมทั้งหมดในคอมพิวเตอร์ของคุณได้จากคอมพิวเตอร์อื่นที่ทำงานด้วยระบบ Windows ดูคำตอบสำหรับคำถามทั่วไปเกี่ยวกับการใช้เดสก์ท็อประยะไกล

แสดงทั้งหมด

ฉันจะเปิดใช้เดสก์ท็อประยะไกลได้อย่างไร

คลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์ของฉัน คลิก คุณสมบัติ แล้วคลิกแท็บ ระยะไกล เปิดเดสก์ท็อประยะไกลโดยเลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อระยะไกลกับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ได้ กำหนดผู้ใช้โดยคลิกปุ่ม เลือกผู้ใช้ระยะไกล

เดสก์ท็อประยะไกลพร้อมใช้งานใน Windows XP Home Edition หรือไม่

ไม่ แต่คุณสามารถอัพเกรดจาก Windows XP Home Edition เป็น Windows XP Professional เพื่อใช้คุณลักษณะเดสก์ท็อประยะไกลได้ คุณสามารถใช้ Windows XP Home Edition เป็นไคลเอ็นต์ในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ที่ทำงานด้วยระบบ Windows XP Professional ของคุณที่ใช้งานเดสก์ท็อประยะไกลได้

เดสก์ท็อประยะไกลสามารถทำงานร่วมกับ Windows Firewall ได้หรือไม่

หากคุณใช้งาน Windows XP Service Pack 2 (SP2) และเปิดใช้งานเดสก์ท็อประยะไกล Windows Firewall จะกำหนดค่าโดยอัตโนมัติเพื่ออนุญาตให้มีการเชื่อมต่อจากเดสก์ท็อประยะไกลมายังคอมพิวเตอร์ของคุณ

เคล็ดลับ

  • หากคุณหรือบุคคลอื่นได้กำหนดค่า Windows Firewall ไม่ให้อนุญาตข้อยกเว้นใดๆ เดสก์ท็อประยะไกลจะไม่ทำงาน เมื่อต้องการอนุญาตข้อยกเว้นต่างๆ ใน Windows Firewall ให้เปิดศูนย์การรักษาความปลอดภัยในแผงควบคุม คลิก Windows Firewall แล้วล้างกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจาก ไม่ต้องอนุญาตข้อยกเว้น

หากคุณใช้ Internet Connection Firewall ใน Windows XP SP 1 หรือรุ่นก่อนหน้า ในหน้าต่าง การเชื่อมต่อเครือข่าย ให้คลิกขวาที่การเชื่อมต่อซึ่งคุณจะใช้กับเดสก์ท็อประยะไกล แล้วคลิก คุณสมบัติ คลิกแท็บ ขั้นสูง แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ป้องกันคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของฉันด้วยการจำกัดหรือป้องกันการเข้าถึงคอมพิวเตอร์เครื่องนี้จากอินเทอร์เน็ต คลิกปุ่ม การตั้งค่า ในรายการ บริการ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เดสก์ท็อประยะไกล

ความช่วยเหลือระยะไกลและเดสก์ท็อประยะไกลเหมือนกันหรือไม่

ไม่เหมือน ความช่วยเหลือระยะไกลใช้เทคโนโลยีเดสก์ท็อประยะไกลเพื่อช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ทำงานด้วย Windows XP

หน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่จะล็อกเมื่อผู้ใช้ทำการเชื่อมต่อระยะไกล ฉันจะทำให้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Professional รับการเชื่อมต่อมากกว่าหนึ่งรายได้อย่างไร

หากคุณต้องการให้ผู้ใช้มากกว่าหนึ่งรายใช้คอมพิวเตอร์ที่ทำงานด้วย Windows XP Professional พร้อมๆ กัน คุณอาจลองใช้ความช่วยเหลือระยะไกลเพื่อช่วยในการทำงานร่วมกันและในกรณีให้การสนับสนุนการใช้งานต่างๆ

ฉันจำเป็นต้องมี Terminal Server License เพื่อใช้กับเดสก์ท็อประยะไกลหรือไม่

ไม่ คุณไม่จำเป็นต้องใช้ Terminal Server License ในการใช้งานเดสก์ท็อประยะไกล เดสก์ท็อประยะไกลได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้ใช้เดี่ยว ผู้ใช้เฉพาะเครื่อง หรือผู้ใช้ระยะไกล

เดสก์ท็อประยะไกลใน Windows XP รองรับโพรโทคอลใดบ้าง

เดสก์ท็อประยะไกลใน Windows XP Professional ใช้ Remote Desktop Protocol (RDP) 5.1 คุณลักษณะบางประการที่มีอยู่ใน RDP 5.1 ได้แก่ การรองรับสีแบบ 24 บิต, Audio Redirection, Smart Card Redirection, COM Port Redirection, Local Network Printer Redirection และ Disk Drive Redirection RDP 5.1 ยังมีคุณสมบัติการบีบอัดที่ดียิ่งขึ้น ประสิทธิภาพที่ได้รับการปรับปรุง และการบีบอัดแชนเนลเสมือน

ไคลเอ็นต์การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกลสามารถทำงานร่วมกับ Windows 2000 Terminal Services และ Windows NT 4.0 Terminal Server Edition ได้หรือไม่

ใช่ ไคลเอ็นต์การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกลนั้นรองรับ Remote Desktop Protocol 5.1 ไคลเอ็นต์ดังกล่าวยังสามารถทำงานร่วมกับระบบเดิมที่มีอยู่ใน Windows 2000 Terminal Services และ Windows NT 4.0 Terminal Server Edition ได้ เมื่อใช้ไคลเอ็นต์นี้กับเซิร์ฟเวอร์ที่เก่ากว่า คุณจะสามารถใช้คุณลักษณะต่างๆ ของโพรโทคอลที่เก่ากว่าได้

ฉันจะขอรับไคลเอ็นต์เดสก์ท็อประยะไกลสำหรับแพลตฟอร์มอื่นๆ ได้หรือไม่

ซอฟต์แวร์การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกลไม่สามารถใช้งานได้ใน Windows for Workgroups หรือ Windows 3.11 ไคลเอ็นต์ Terminal Server ชุดสุดท้ายสำหรับ Windows รุ่นเหล่านี้จัดส่งไปพร้อมกับซีดี Windows 2000 Server

เพราะเหตุใดไฟล์ MIDI จึงไม่เล่นบนเดสก์ท็อประยะไกล

ในปัจจุบันเดสก์ท็อประยะไกลไม่รองรับไฟล์ MIDI

เดสก์ท็อประยะไกลใช้งานพอร์ตใด จะมีการรับส่งข้อมูลทั้งหมดผ่านพอร์ต 3389 หรือไม่

พอร์ต 3389 เป็นเพียงพอร์ตเดียวที่คุณจำเป็นต้องเปิดไว้ Windows จะพยายามสตรีมเสียงผ่าน User Datagram Protocol (UDP) เป็นอย่างแรก หากไม่มีพอร์ตใดที่พร้อมใช้งานกับ UDP ระบบจะสตรีมเสียงผ่านแชนเนลเสมือนในโพรโทคอลเดสก์ท็อประยะไกล ซึ่งใช้พอร์ต 3389

ฉันจะเชื่อมต่อไคลเอ็นต์เดสก์ท็อปของ Windows กับพอร์ตระยะไกลอื่นๆ นอกเหนือจากพอร์ต 3389 ได้หรือไม่

ในเขตข้อมูล คอมพิวเตอร์ ในกล่องโต้ตอบการเชื่อมต่อ ไคลเอ็นต์ของเดสก์ท็อประยะไกล ให้ระบุพอร์ตในลักษณะใดลักษณะหนึ่งต่อไปนี้

  • ชื่อคอมพิวเตอร์, เครื่องหมายจุดคู่ (:), หมายเลขพอร์ต

    ตัวอย่างเช่น: TSComputer: 22229

  • ที่อยู่ IP, เครื่องหมายจุดคู่ (:), หมายเลขพอร์ต

    ตัวอย่างเช่น: 192.168.1.1: 22229

การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกลจากเว็บคืออะไร การเชื่อมต่อนี้มีจุดประสงค์เพื่ออะไร

การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกลจากเว็บคือไคลเอ็นต์การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกลที่บรรจุอยู่ในรูปแบบตัวควบคุม ActiveX ที่สามารถฝังลงในเว็บเพจเพื่อช่วยให้สามารถเข้าถึง Terminal Server หรือคอมพิวเตอร์ที่ทำงานด้วย Windows XP Professional ซึ่งมีการเปิดใช้งานเดสก์ท็อประยะไกล

การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกลจากเว็บมีข้อกำหนดอย่างไรบ้าง

  • ทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ คุณจำเป็นต้องมี Internet Information Server 4.0 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า Windows XP Professional มาพร้อมกับ Internet Information Server 5.1 ที่พร้อมใช้งานทันที

  • ทางฝั่งไคลเอ็นต์ การเชื่อมต่อจะทำงานได้เฉพาะใน Windows 9x, Windows Millennium Edition (Windows Me), Windows NT (Intel เท่านั้น) และระบบปฏิบัติการ Windows 2000 ที่ใช้ Internet Explorer 4 หรือรุ่นใหม่กว่า แพลตฟอร์มอื่นๆ จะไม่รองรับการเชื่อมต่อนี้

การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกลจากเว็บสนับสนุนคุณลักษณะ Audio Redirection และ Drive Redirection หรือไม่

สนับสนุน การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกลจากเว็บรองรับคุณลักษณะเดียวกันกับที่การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกลรองรับ