เปลี่ยนเสียงใน Windows XP

คุณสามารถปรับแต่งเสียงจากคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อมีงานอื่นๆ เกิดขึ้น เช่น เมื่อคุณเปิดคอมพิวเตอร์ หรือเมื่อคุณรับอีเมลหรือข้อความโต้ตอบแบบทันที

เมื่อต้องการเสียง คุณสามารถค้นหาคลิปเสียงจากเพลงโปรดของคุณ รายการทีวี และภาพยนตร์ ในเว็บได้ แล้วดาวน์โหลดคลิปลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ หากคุณต้องการบันทึกคลิปเสียงของคุณเอง ให้คัดลอกคลิปเสียงจากซีดีหรือดีวีดี หรือบันทึกเสียงที่ได้ยินผ่านลำโพงคอมพิวเตอร์ของคุณ โดย คุณสามารถใช้ตัวบันทึกเสียงซึ่งเป็นโปรแกรมเสียงพื้นฐานที่มาพร้อมกับ Windows XP ได้

เสียงต่างๆ จะต้องอยู่ในรูปแบบ .wav คุณไม่สามารถใช้เสียง .mp3 หรือ .wma ได้ เมื่อคุณดาวน์โหลดหรือบันทึกเสียงแล้ว คุณสามารถตั้งค่าให้เล่นเสียงเหล่านั้นได้ใน Windows

เมื่อต้องการเปลี่ยนเสียงที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ของโปรแกรม

  1. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณในฐานะผู้ดูแลระบบ คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

  2. คลิก เสียง เสียงสนทนา และอุปกรณ์เสียง

  3. คลิก เสียง เสียงสนทนา และอุปกรณ์เสียง กล่องโต้ตอบ คุณสมบัติเสียง เสียงสนทนา และอุปกรณ์เสียง จะปรากฏ

  4. ในรายการ เหตุการณ์ของโปรแกรม คลิกเหตุการณ์ แล้วคลิกปุ่ม เล่น เพื่อฟังเสียงที่กำหนดให้กับเหตุการณ์ในขณะนี้

  5. เมื่อต้องการเปลี่ยนเสียง ให้คลิกลูกศรลงของรายการ เสียง และเลือกเสียงระบบอื่น เมื่อต้องการเลือกเสียงที่คุณดาวน์โหลดหรือบันทึก ให้คลิกปุ่ม เรียกดู เลือกเสียง แล้วคลิก ตกลง คลิกปุ่ม เล่น อีกครั้งเพื่อแสดงตัวอย่างเสียง

  6. เมื่อคุณพอใจกับเสียงของคุณแล้ว ให้คลิก บันทึกเป็น

  7. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกชุดรูปแบบเป็น ให้พิมพ์ชุดรูปแบบของคุณ แล้วคลิก ตกลง

  8. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติเสียงและอุปกรณ์เสียง ให้คลิก ตกลง