กำหนดค่าซีดี

หากคุณมีเครื่องเขียนซีดีที่ใช้งานร่วมกันได้ คุณไม่จำเป็นต้องทำอะไรเป็นพิเศษเพื่อเรียกใช้งานใน Windows XP หากคุณไม่สามารถบันทึกซีดีได้ ให้ตรวจสอบว่าคุณลักษณะนั้นได้รับการกำหนดค่าอย่างถูกต้องหรือไม่

  1. เปิด คอมพิวเตอร์ของฉัน คลิกขวาที่ไอคอนซีดีไดรฟ์ แล้วคลิก คุณสมบัติ

  2. คลิกแท็บ การบันทึก เพื่อแสดงการตั้งค่า

    • หากคุณไม่เห็นแท็บ การบันทึก นั่นหมายความว่า Windows XP ไม่รู้จักความสามารถในการบันทึกของเครื่องเขียนซีดีของคุณ ตรวจสอบรายการความเข้ากันได้ของฮาร์ดแวร์ใน Windows เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าไดรฟ์ของคุณอยู่ในรายการ

    • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานการบันทึกซีดีในไดรฟ์นี้ แล้ว การตั้งค่านี้จะเปิดใช้งานคุณลักษณะการบันทึกซีดีที่มีอยู่ใน Windows XP

    • ลองใช้ความเร็วที่ช้าลง ให้ปรับความเร็วในการเขียนเป็น 18X หรือ 8X แทนการเลือกการตั้งค่า เร็วที่สุด ไดรฟ์ของคุณอาจสามารถใช้ความเร็วที่ต้องการได้