ปรับแต่ง Windows XP ให้มีลักษณะในแบบที่คุณต้องการ

Microsoft Windows XP ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนรูปลักษณ์ของระบบปฏิบัติการได้ คุณสามารถเปลี่ยนทุกสิ่งได้ในครั้งเดียวโดยเลือกชุดรูปแบบ หรือปรับแต่งลักษณะของ Windows XP ด้วยตัวเองไปทีละส่วน

วิธีการเปลี่ยนแปลงชุดรูปแบบ

ชุดรูปแบบสามารถเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏในคอมพิวเตอร์ของคุณได้ทุกด้าน รวมถึงสี เสียง ตัวชี้ และพื้นหลังของเดสก์ท็อป เมื่อต้องการเปลี่ยนชุดรูปแบบของคุณ ให้ค้นหาชุดรูปแบบที่คุณชื่นชอบก่อน Microsoft Download Center มีชุดรูปแบบจำนวนมาก หรือคุณสามารถค้นหาจากเว็บได้ หลังจากที่คุณดาวน์โหลดชุดรูปแบบแล้ว ให้ติดตั้งชุดรูปแบบในลักษณะเดียวกับที่คุณติดตั้งโปรแกรมอื่น หลังจากที่คุณติดตั้งชุดรูปแบบแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนชุดรูปแบบได้ด้วยตัวเอง

เมื่อต้องการเปลี่ยนชุดรูปแบบ

 1. คลิกขวาที่เดสก์ท็อปของคุณ แล้วคลิก คุณสมบัติ

 2. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติการแสดง ให้คลิกแท็บ ชุดรูปแบบ คลิกรายการ ชุดรูปแบบ แล้วเลือกชุดรูปแบบที่คุณต้องการ

 3. Windows XP แสดงตัวอย่างของชุดรูปแบบ หากคุณชอบลักษณะที่แสดงตัวอย่าง ให้คลิก ตกลง หรือคลิก ยกเลิก

  ชุดรูปแบบใหม่จะมีผลบังคับใช้ทันที

วิธีการเปลี่ยนลักษณะหน้าจอของคุณ

ชุดรูปแบบต่างๆ สามารถเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏในหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณได้ทุกด้าน คุณยังสามารถเลือกที่จะเปลี่ยนเฉพาะหนึ่งหรือสองส่วน เช่น สีของหน้าต่างหรือขนาดแบบอักษรได้

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏของ Windows XP

 1. คลิกขวาที่เดสก์ท็อป แล้วคลิก คุณสมบัติ

 2. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติการแสดงผล ให้คลิกแท็บ ลักษณะที่ปรากฏ

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนสีที่ใช้ในลักษณะที่ปรากฏในหน้าจอของคุณ ให้คลิกรายการ ชุดรูปแบบสี แล้วคลิกสีใหม่

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดข้อความ ให้คลิกกล่องดรอปดาวน์ ขนาดแบบอักษร แล้วคลิกขนาดใหม่

 5. คลิกปุ่ม ขั้นสูง

 6. ในกล่องโต้ตอบ ลักษณะที่ปรากฏขั้นสูง ให้คลิกรายชื่อ รายการ เพื่อเลือกลักษณะที่ปรากฏด้านใดที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง รายการที่สำคัญที่สุดคือ

  • วัตถุ 3 มิติ สีของปุ่มและหน้าต่าง

  • เดสก์ท็อป สีเดสก์ท็อปของคุณ หากคุณไม่มีภาพ

  • แถบชื่อของหน้าต่างที่ใช้งานอยู่ สี ขนาด และแบบอักษรบนแถบชื่อของหน้าต่างที่คุณกำลังใช้งานอยู่ในขณะนี้ คุณสามารถกำหนดให้สีค่อยๆ จางลงในระหว่างสองสีที่แตกต่างกันได้

  • ไอคอน ขนาดและแบบอักษรของไอคอนบนเดสก์ท็อปของคุณ

  • แถบชื่อของหน้าต่างที่ไม่ได้ใช้งานอยู่ สี ขนาด และแบบอักษรบนแถบชื่อเรื่องของหน้าต่างที่คุณกำลังใช้งานอยู่ในขณะนี้ คุณสามารถกำหนดให้สีค่อยๆ จางลงในระหว่างสองสีที่แตกต่างกันได้

  • เมนู ขนาดของข้อความในเมนู

  • แถบเลื่อน ความกว้างของแถบเลื่อน

  • คำแนะนำเครื่องมือ ขนาดข้อความที่ปรากฏเมื่อเลื่อนตัวชี้ของคุณไปวางบนวัตถุ

 7. หลังจากที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆ แล้ว ให้คลิก ตกลง

 8. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติการแสดงผล ให้คลิก นำไปใช้ เพื่อทดสอบการตั้งค่าของคุณ คลิก ยกเลิก แล้วกลับไปยังขั้นตอนที่ 5 เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าที่คุณไม่ชอบ

 9. คลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติการแสดงผล

หากคุณเบื่อลักษณะใหม่ของคอมพิวเตอร์ คุณสามารถเปลี่ยนชุดรูปแบบได้อีกครั้งเสมอ หรือคุณสามารถเลือกชุดรูปแบบใน Windows –XP เพื่อกลับไปยังชุดรูปแบบสีฟ้าที่คุ้นเคยได้