เปลี่ยนแปลงโปรแกรมที่ทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มการทำงาน

หากคุณมักเปิดโปรแกรมเหมือนกันเป็นประจำเมื่อคุณเปิดคอมพิวเตอร์ คุณสามารถกำหนดค่า Microsoft Windows XP เพื่อเริ่มต้นโปรแกรมเหล่านั้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเข้าสู่ระบบ การดำเนินการนี้จะช่วยประหยัดเวลา เนื่องจากคุณไม่จำเป็นต้องค้นหาและเริ่มต้นแต่ละโปรแกรมด้วยตัวเอง หากคุณเป็นบุคคลเดียวที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณยังจะสามารถกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ของคุณให้เข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติด้วยบัญชีของคุณได้ จากนั้นคุณจะสามารถเปิดคอมพิวเตอร์ของคุณและให้ Windows XP จัดการทุกอย่างให้คุณได้

เมื่อต้องการกำหนดค่าโปรแกรมเพื่อเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ

  1. ให้คลิกขวาที่ เริ่มต้น แล้วคลิก สำรวจWindows Explorer จะเปิดและแสดงเมนู เริ่มต้น ของคุณ

  2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก โปรแกรม ค้นหาโปรแกรมที่คุณต้องการเปิดโดยอัตโนมัติ ในบานหน้าต่างด้านขวา ให้คลิกขวาที่โปรแกรมและคลิก คัดลอก

  3. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก โปรแกรม คลิกขวาที่ การเริ่มต้นระบบ แล้วคลิก วาง

  4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3 เพื่อเพิ่มโปรแกรมอื่นๆ ลงในกลุ่มการเริ่มต้นระบบของคุณ

โปรแกรมที่คุณเพิ่มลงในกลุ่มการเริ่มต้นระบบจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติในครั้งถัดไปที่คุณเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ