การตั้งค่า Windows XP เพื่อให้ใช้ภาษาสำหรับการป้อนค่าได้หลายภาษา

ด้วย Windows XP คุณจะสามารถตั้งค่าภาษาสำหรับการป้อนค่าได้หลายภาษา และยังสลับไปมาระหว่างภาษาเหล่านั้นได้ด้วยการคลิกเมาส์เพียงสองครั้ง หากคุณใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณในครอบครัวที่พูดหลายภาษา คุณสามารถกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้แต่ละบัญชีด้วยภาษาสำหรับการป้อนค่าที่แตกต่างกันได้

การเพิ่มภาษาสำหรับการป้อนค่า

 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

 2. คลิก ตัวเลือกวันที่ เวลา ภาษา และภูมิภาค

 3. คลิก เพิ่มภาษาอื่น

 4. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา บนแท็บ ภาษา ให้คลิก รายละเอียด

 5. ในกล่องโต้ตอบ บริการป้อนข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า บนแท็บ การตั้งค่า ให้คลิก เพิ่ม

 6. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มภาษาสำหรับการป้อนค่า ให้คลิกรายการ ภาษาสำหรับการป้อนค่า และเลือกภาษาและภาษาถิ่นที่คุณต้องการ หากคุณต้องการเปลี่ยนเค้าโครงแป้นพิมพ์มาตรฐาน ให้คลิกรายการ เค้าโครงแป้นพิมพ์/IME และเลือกเค้าโครงแป้นพิมพ์ใหม่ แล้วคลิก ตกลง

 7. ในกล่องโต้ตอบ บริการป้อนข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า บนแท็บ การตั้งค่า ให้คลิกรายการ ภาษาสำหรับการป้อนค่าเริ่มต้น ให้เลือกภาษาที่คุณใช้เป็นประจำ ภาษาที่คุณเลือกเป็นค่าเริ่มต้นจะแสดงเมื่อคุณเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นครั้งแรก

 8. เมื่อต้องการเพิ่มภาษาอื่นๆ ให้กลับไปยังขั้นตอนที่ 5 หรือหากคุณเสร็จสิ้นการเพิ่มภาษา ให้คลิก ตกลง

 9. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ติดตั้งแฟ้มสำหรับภาษาที่ซับซ้อนและภาษาที่เรียงจากขวาไปซ้าย และ ติดตั้งแฟ้มสำหรับภาษาเอเชียตะวันออก หากจำเป็น

 10. คลิกแท็บ ตัวเลือกภูมิภาค คลิกรายการ มาตรฐานและรูปแบบ แล้วจึงเลือกภูมิภาคของคุณ

 11. คลิกรายการ ที่ตั้ง แล้วเลือกที่ตั้งของคุณ

 12. คลิก ตกลง เพื่อบันทึกการตั้งค่าของคุณ

การสลับไปมาระหว่างภาษาสำหรับการป้อนค่า

 1. หากมีการติดตั้งภาษาสำหรับการป้อนค่ามากกว่าหนึ่งภาษาในคอมพิวเตอร์ของคุณ Windows XP จะแสดงแถบภาษาที่มุมขวาล่างใกล้กับนาฬิการะบบของคุณ แถบภาษาจะแสดงตัวย่อที่มีความยาวสองตัวอักษรสำหรับภาษาสำหรับการป้อนค่าที่เลือกไว้ในขณะนั้น

 2. คลิกปุ่มแถบภาษา แล้วเลือกภาษาและภาษาถิ่นที่คุณต้องการใช้

หมายเหตุ

 •  การดำเนินการนี้อาจใช้เวลานานถึงหนึ่งนาทีกว่าที่ภาษาใหม่จะปรากฏ