ถ่ายภาพหน้าจอ

เคยเห็นบางอย่างบนหน้าจอของคุณที่คุณอยากส่งอีเมลหรือบันทึกไว้ดูภายหลังหรือไม่ ด้วย Microsoft Windows XP คุณสามารถถ่ายภาพหน้าจอและจับภาพที่เกิดขึ้นบนหน้าจอได้

ถ่ายภาพหน้าจอและบันทึกเป็นรูปภาพ

  1. คลิกหน้าต่างที่ต้องการถ่าย กด Alt+Print Screen โดยกดปุ่ม Alt ค้างไว้แล้วกดปุ่ม Print Screen ปุ่ม Print Screen จะอยู่ใกล้กับมุมขวาบนของแป้นพิมพ์ของคุณ (ชื่อปุ่มบนแป้นพิมพ์อาจแตกต่างกันเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับชนิดแป้นพิมพ์ที่คุณมี)

    หมายเหตุ

    • คุณสามารถถ่ายภาพหน้าจอของทั้งเดสก์ท็อปแทนการถ่ายภาพหน้าจอของหน้าต่างเพียงบานเดียวได้โดยกดปุ่ม Print Screen โดยไม่ต้องกดปุ่ม Alt ค้างไว้

  2. คลิก เริ่ม คลิก อุปกรณ์เสริม แล้วคลิก ระบายสี

  3. ในหน้าต่าง ระบายสี ให้คลิก แก้ไข แล้วคลิก วาง

  4. เมื่อรูปปรากฏในหน้าต่าง ระบายสี ให้คลิก แฟ้ม แล้วคลิก บันทึกเป็น

  5. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ในช่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อสำหรับภาพหน้าจอ แล้วคลิก บันทึก

ขณะนี้คุณยังสามารถพิมพ์หรือส่งอีเมลภาพหน้าจอที่บันทึกไว้ได้เช่นเดียวกับการส่งรูปภาพอื่นๆ