การปิดใช้การเลื่อนแบบต่อเนื่อง

คุณสามารถช่วยให้โปรแกรมอ่านหน้าจอและโปรแกรมการรู้จำเสียงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้โดยปิดใช้การเลื่อนแบบต่อเนื่อง หากการเลื่อนแบบต่อเนื่องเปิดอยู่ บางครั้งโปรแกรมอ่านหน้าจอจะอ่านข้อมูลบางส่วนของลิงก์ถัดไป และ/หรือข้อมูลส่วนเกิน ไปพร้อมกับข้อมูลในลิงก์ถัดไป เมื่อปิดใช้การเลื่อนแบบต่อเนื่อง โปรแกรมอ่านหน้าจอจะอ่านข้อมูลในลิงก์ต่อไปโดยถูกต้อง แม้ว่าข้อมูลในลิงก์ถัดไปจะอยู่นอกหน้าจอปัจจุบัน โปรแกรมการรู้จำเสียงอาจทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเช่นกัน คุณสามารถปิดหรือเปิดตัวเลือกนี้ได้ด้วยวิธีต่อไปนี้

แสดงทั้งหมด

การเปิดใช้การเลื่อนแบบต่อเนื่องโดยใช้เมาส์

  1. คลิกปุ่ม เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

  2. ในแผงควบคุม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้มุมมองคลาสสิค ซึ่งแสดงไอคอนทั้งหมดของแผงควบคุม หากไม่ใช่ ให้คลิก เปลี่ยนเป็นมุมมองคลาสสิค ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของแผงควบคุม

  3. คลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบตัวเลือกอินเทอร์เน็ต คลิกแท็บ ขั้นสูง และเลื่อนลงไปที่ส่วนหัวของ การตั้งค่า: การเรียกดู เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ใช้การเลื่อนแบบบต่อเนื่อง

  4. คลิก ตกลง แล้วคลิกปุ่ม ปิด

การเปิดใช้การเลื่อนแบบต่อเนื่องโดยใช้แป้นพิมพ์

  1. แสดงเมนู เริ่ม โดยกด Ctrl+Esc (หรือแป้นโลโก้ Windows) จากนั้นเปิด แผงควบคุม โดยกด C

  2. ในแผงควบคุม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้มุมมองคลาสสิค ซึ่งแสดงไอคอนทั้งหมดของแผงควบคุม หากไม่ใช่ ให้ไปที่บานหน้าต่างด้านซ้ายของแผงควบคุม และเปิด เปลี่ยนเป็นมุมมองคลาสสิค โดยกด Tab แล้วกด Enter กดแป้นลูกศรเพื่อไปที่ ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต แล้วกด Enter

  3. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกอินเทอร์เน็ต ให้ไปที่แท็บ ขั้นสูง โดยกด Ctrl+Tab ไปที่การตั้งค่า ใช้การเลื่อนแบบบต่อเนื่อง โดยกดแป้นลูกศรลง เปิดหรือปิดการตั้งค่าในกล่องกาเครื่องหมายโดยกด Spacebar กด Enter เพื่อบันทึกการตั้งค่าของคุณ

  4. ปิดแผงควบคุมโดยกด Alt+F และ C