การใช้คลิกล็อก (ClickLock)

ด้วยคลิกล็อก คุณสามารถเน้นหรือลากรายการต่างๆ ได้โดยไม่ต้องกดปุ่มเมาส์ค้างไว้ คุณสามารถเปิดคลิกล็อกด้วยวิธีต่อไปนี้

แสดงทั้งหมด

การเปิดคลิกล็อกโดยใช้เมาส์

  1. บนเมนู เริ่ม ให้คลิก แผงควบคุม

  2. ใน แผงควบคุม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้ มุมมองคลาสสิค ซึ่งแสดงไอคอนทั้งหมดของแผงควบคุม หากไม่ใช่ ให้ไปที่บานหน้าต่างด้านซ้ายของ แผงควบคุม แล้วคลิก เปลี่ยนเป็นมุมมองคลาสสิค

  3. คลิก เมาส์ กล่องโต้ตอบ คุณสมบัติเมาส์ ควรจะเปิดขึ้น คลิกแท็บ ปุ่ม เพื่อดูที่ช่อง คลิกล็อก เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดคลิกล็อก

  4. คลิก การตั้งค่า กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าสำหรับคลิกล็อก จะเปิดขึ้น ปรับระยะเวลาที่คุณต้องการในการกดค้างที่ปุ่มเมาส์หรือปุ่มแทร็คบอล ด้วยการเลื่อนลูกศรบนแถบเลื่อน คลิก ตกลง สองครั้ง

  5. คลิกปุ่ม ปิด เพื่อปิด แผงควบคุม

การเปิดคลิกล็อกโดยใช้แป้นพิมพ์

  1. แสดงเมนู เริ่ม โดยกด Ctrl + Esc (หรือแป้นโลโก้ Windows) จากนั้นเปิด แผงควบคุม โดยกด C

  2. ใน แผงควบคุม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้ มุมมองคลาสสิค ซึ่งแสดงไอคอนทั้งหมดของแผงควบคุม หากไม่ใช่ ให้ไปที่บานหน้าต่างด้านซ้ายของ แผงควบคุม และเปิด เปลี่ยนเป็นมุมมองคลาสสิค โดยกด Tab แล้วกด Enter กดแป้นลูกศรเพื่อไปที่ เมาส์ แล้วกด Enter

  3. กล่องโต้ตอบ คุณสมบัติเมาส์ ควรจะเปิดขึ้น บนแท็บ ปุ่ม คุณจะเห็นช่อง คลิกล็อก เลือก เปิดคลิกล็อก โดยกด T

  4. เลือก การตั้งค่า โดยกด E จากนั้นกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าสำหรับคลิกล็อก จะเปิดขึ้น ปรับระยะเวลาที่คุณต้องการในการกดค้างที่ปุ่มเมาส์หรือปุ่มแทร็คบอล ด้วยการเลื่อนแถบเลื่อนโดยใช้แป้นลูกศรด้านขวาและด้านซ้าย กด Enter เลื่อนไปที่ ตกลง โดยกด Tab แล้วกด Enter

  5. ปิด แผงควบคุม โดยกด Alt+F และ C