การใช้แป้นตรึง (Sticky Keys)

แป้นตรึงได้รับการออกแบบมาสำหรับบุคคลที่มีปัญหาในการกดค้างที่แป้นอักขระตั้งแต่สองแป้นขึ้นไปในเวลาเดียวกัน เมื่อแป้นพิมพ์ลัดกำหนดให้ผู้ใช้ต้องกดชุดแป้นอักขระเช่น Ctrl+P แป้นตรึงสามารถช่วยให้คุณกดเพียงแป้นเดียวในแต่ละครั้งแทนการกดชุดแป้นอักขระเหล่านั้นพร้อมกัน

แสดงทั้งหมด

การเปิดแป้นตรึงโดยใช้เมาส์

 1. คลิกปุ่ม เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

 2. ในแผงควบคุม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้มุมมองคลาสสิค ซึ่งแสดงไอคอนทั้งหมดของแผงควบคุม หากไม่ใช่ ให้คลิก เปลี่ยนเป็นมุมมองคลาสสิค ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของแผงควบคุม

 3. คลิก ตัวเลือกการช่วยสำหรับการเข้าถึง เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบตัวเลือกการช่วยสำหรับการเข้าถึง คลิกแท็บ แป้นพิมพ์ แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้แป้นตรึง

 4. คลิก การตั้งค่า เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบการตั้งค่าสำหรับแป้นตรึง เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการโดยเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย คลิก ตกลง แล้วคลิก ตกลง อีกครั้ง จากนั้นคลิกปุ่ม ปิด ในแผงควบคุม

การเปิดแป้นตรึงโดยใช้แป้นพิมพ์

 1. แสดงเมนู เริ่ม โดยกด Ctrl+Esc (หรือแป้นโลโก้ Windows) จากนั้นเปิด แผงควบคุม โดยกด C

 2. ในแผงควบคุม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้มุมมองคลาสสิค ซึ่งแสดงไอคอนทั้งหมดของแผงควบคุม หากไม่ใช่ ให้ไปที่บานหน้าต่างด้านซ้ายของแผงควบคุม และเปิด เปลี่ยนเป็นมุมมองคลาสสิค โดยกด Tab แล้วกด Enter กดแป้นลูกศรเพื่อไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึง แล้วกด Enter

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการช่วยสำหรับการเข้าถึง บนแท็บ แป้นพิมพ์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้แป้นตรึง โดยกด U

 4. กด S เพื่อเปิด การตั้งค่า กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าสำหรับแป้นตรึง จะเปิดขึ้นและคุณสามารถเลือกตัวเลือกดังต่อไปนี้

  • กด U เพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้ทางลัด ตัวเลือกนี้ทำให้คุณสามารถปิดหรือเปิดแป้นตรึงได้โดยการกดแป้น Shift ห้าครั้ง

  • กด P เพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย กดแป้นปรับค่าสองครั้งเพื่อล็อก ตัวเลือกนี้ทำให้คุณสามารถล็อกแป้นปรับค่า เช่น แป้น Ctrl, Alt, Shift หรือแป้นโลโก้ Windows ได้หากคุณกดแป้นเหล่านั้นติดต่อกันสองครั้ง

  • กด T เพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ปิดการใช้งานแป้นตรึงเมื่อกดสองแป้นพร้อมกัน ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณสามารถปิดแป้นตรึงได้เมื่อกดแป้นปรับค่า เช่น แป้น Ctrl, Alt, Shift หรือแป้นโลโก้ Windows พร้อมกัน

  • กด M เพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ส่งเสียงเตือนเมื่อกดแป้นปรับค่า ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณสามารถเล่นเสียงที่จะแจ้งเตือนเมื่อมีการกด ล็อค หรือปล่อยแป้นปรับค่า เช่น แป้น Ctrl, Alt, Shift หรือแป้นโลโก้ Windows

  • กด S เพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงสถานะแป้นตรึงบนหน้าจอ ตัวเลือกนี้จะแสดงไอคอนแป้นตรึงบนแถบงานเมื่อผู้ใช้เปิดแป้นตรึงอยู่

 5. กด Enter สองครั้งเพื่อออกจากตัวเลือกการช่วยสำหรับการเข้าถึง

 6. ปิดแผงควบคุมโดยกด Alt+F และ C