ฉันจะถอนการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส หรือโปรแกรมป้องกันสปายแวร์ได้อย่างไร

หากคุณใช้โปรแกรมป้องกันไวรัสหรือป้องกันสปายแวร์มากกว่าหนึ่งโปรแกรมในเวลาเดียว พีซีของคุณอาจมีประสิทธิภาพลดลง ไม่เสถียร หรือเริ่มต้นทำงานใหม่โดยไม่คาดคิด ก่อนที่คุณจะติดตั้ง Microsoft Security Essentials หรือหากคุณต้องการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ Microsoft Security Essentials รวมถึงปัญหาการติดตั้ง คุณต้องเอาโปรแกรมความปลอดภัยอินเทอร์เน็ตออกจากพีซีของคุณทั้งหมด

ข้อควรระวัง:

เมื่อคุณเอาโปรแกรมความปลอดภัยอินเทอร์เน็ตที่ติดตั้งอยู่ออกไป พีซีของคุณจะไม่มีการป้องกัน หากคุณมีปัญหาในการติดตั้ง Microsoft Security Essentials หลังจากคุณนำโปรแกรมความปลอดภัยอินเทอร์เน็ตของคุณออก โปรดติดต่อ Microsoft Security Essentials Support โดย การส่งกรณีทางออนไลน์

เคล็ดลับ:

คุณต้องเริ่มต้นการทำงานพีซีของคุณใหม่ขณะทำตามคำแนะนำเหล่านี้ เขียน พิมพ์ หรือคั่นหน้านี้ (ทำเครื่องหมายเป็นรายการโปรด) เพื่อให้ค้นหาหัวข้อนี้อีกครั้งง่ายขึ้น

ขั้นที่ 1: เอาโปรแกรมป้องกันไวรัสหรือโปรแกรมป้องกันสปายแวร์ออก

 1. ใน Windows XP คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ appwiz.cpl แล้วกด Enter
  หรือ
  ใน Windows Vista คลิก เริ่ม ในกล่องค้นหา เริ่ม ให้พิมพ์ appwiz.cpl แล้วกด Enter
  หรือ
  ใน Windows 7 คลิก เริ่ม ในกล่อง ค้นหาโปรแกรมและแฟ้ม พิมพ์ appwiz.cpl แล้วกด Enter

 2. ในรายการของโปรแกรมที่ติดตั้ง ถอนการติดตั้งโปรแกรมความปลอดภัยอินเทอร์เน็ตอื่นๆ

 3. เริ่มการทำงานพีซีของคุณใหม่

หมายเหตุ:

 • โปรแกรมประยุกต์ความปลอดภัยอินเทอร์เน็ตบางรายการจะไม่ถอนการติดตั้งอย่างสมบูรณ์ คุณอาจต้องดาวน์โหลดและเรียกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์สำหรับล้างข้อมูลเพื่อถอนการติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ความปลอดภัยตัวก่อนอย่างสมบูรณ์

 • หากคุณใช้โปรแกรมป้องกันสปายแวร์อื่นของคุณร่วมกับ Microsoft Security Essentials เราขอแนะนำให้คุณปิดการสแกนแบบเรียลไทม์ในโปรแกรมอื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารที่ให้มาพร้อมกับโปรแกรมป้องกันสปายแวร์ดังกล่าว

สำคัญ:

หากโปรแกรมป้องกันไวรัสของคุณปิดใช้งานอยู่ หรือหากคุณไม่ได้ติดตั้งไว้ คุณควรทำตามคำแนะนำเหล่านี้:

 • อย่าดาวน์โหลดหรือเปิดแฟ้มจากแหล่งที่คุณไม่เชื่อถือ

 • อย่าเข้าชมเว็บไซต์ที่คุณไม่เชื่อถือ

 • อย่าเปิดแฟ้มแนบอีเมลจากผู้ติดต่อที่คุณไม่เชื่อถือ

ขั้นที่ 2: ถอนการติดตั้ง Windows Live OneCare ทั้งหมด

 1. Microsoft Windows Live OneCare จะไม่ถอนการติดตั้งอย่างสมบูรณ์ หากคุณเพิ่งถอนการติดตั้งเมื่อไม่นานนี้ คุณควรดาวน์โหลดเครื่องมือล้างข้อมูล Windows Live OneCare Utility โดยคลิกที่ http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=167350

 2. ใน Windows Internet Explorer ในกล่องโต้ตอบ การดาวน์โหลดแฟ้ม - คำเตือน ให้คลิก บันทึก เรียกดูตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกแฟ้ม จากนั้นคลิก บันทึก

 3. ไปที่ตำแหน่งที่คุณบันทึกแฟ้ม

 4. ใน Windows XP ดับเบิลคลิกแฟ้ม
  หรือ
  ใน Windows Vista คลิกขวาที่แฟ้ม แล้วคลิก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล

 5. คลิก เรียกใช้ จากนั้นคลิก ดำเนินการต่อ

 6. อ่านข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน หากคุณตกลง เลือก ฉันยอมรับข้อกำหนดของข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ แล้วคลิก ดำเนินการต่อ

 7. คลิก ล้างข้อมูล

 8. หลังเครื่องมือล้างข้อมูลทำงานเสร็จแล้ว คลิก เริ่มระบบใหม่ทันที