พบข้อผิดพลาดในขณะปรับปรุงข้อกำหนดไวรัสและสปายแวร์หรือในขณะปรับรุ่นผลิตภัณฑ์

Microsoft Security Essentials ใช้บริการ Microsoft Updates (MU) เพื่อให้บริการปรับปรุงข้อกำหนดไวรัสและสปายแวร์ และการปรับรุ่นผลิตภัณฑ์ โดยทั่วไป ความล้มเหลวของการปรับปรุงข้อกำหนดและ/หรือการปรับรุ่นผลิตภัณฑ์เกิดจากบริการนี้ และทำให้เกิดข้อผิดพลาด “0x8*******” หากคุณพบข้อผิดพลาดเหล่านี้ โปรดจดบันทึกรหัสข้อผิดพลาดทั้งหมด แล้วทำตามขั้นตอนเหล่านี้

ขั้นที่ 1: เริ่มบริการ Microsoft Update (MU) ใหม่

ใน Windows 7

 1. ใน Windows 7 คลิก เริ่ม และในกล่อง ค้นหาโปรแกรมและแฟ้ม พิมพ์ services.msc แล้วกด Enter

 2. คลิกขวาที่ Windows Update แล้วคลิก เริ่ม หากปุ่มเริ่มไม่สามารถใช้งานได้ คลิก เริ่มระบบใหม่

ใน Windows Vista

 1. ใน Windows Vista คลิก เริ่ม และในกล่อง เริ่มค้นหา พิมพ์ services.msc แล้วกด Enter

 2. คลิกขวาที่ Windows Update แล้วคลิก เริ่ม หากปุ่มเริ่มไม่สามารถใช้งานได้ คลิก เริ่มระบบใหม่

ใน Windows XP

 1. ใน Windows XP คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ services.msc แล้วกด Enter

 2. คลิกขวาที่ ปรับปรุงอัตโนมัติ แล้วคลิก เริ่ม หากปุ่มเริ่มไม่สามารถใช้งานได้ คลิก เริ่มระบบใหม่

ขั้นที่ 2: การแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาด Microsoft Update (MU)

 1. ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft

 2. ในเว็บเพจ "วิธีใช้และวิธีการของ Windows" ป้อนรหัสข้อผิดพลาดที่คุณได้รับ

 3. ทำตามขั้นตอนและลองอีกครั้ง

 4. หากต้องการปรับปรุงข้อกำหนดไวรัสและสปายแวร์ คลิกแท็บ ปรับปรุง แล้วจึงคลิก ปรับปรุง

 5. หากต้องการปรับรุ่น Microsoft Security Essentials จากเมนู วิธีใช้ คลิก ปรับรุ่น Microsoft Security Essentials

ขั้นที่ 3: ส่งกรณีและปัญหาทางออนไลน์หากยังคงเกิดปัญหาเหล่านี้

 1. หากต้องการรับการสนับสนุนสำหรับปัญหาใดๆ ที่คุณพบกับ Microsoft Security Essentials โปรดไปที่เว็บไซต์สนับสนุนของ Microsoft Security Essentials

 2. ในรายการของปัญหา เลือกปัญหาที่ใกล้เคียงที่สุดกับปัญหาที่คุณพบ

 3. จากนั้น เลือกประเภทของการสนับสนุนที่คุณต้องการได้รับ: ฟอรัมชุมชน หรือ การสนับสนุนอีเมล

 4. หากคุณคิดว่าพีซีของคุณติดไวรัส เลือกตัวเลือก "ฉันคิดว่าคอมพิวเตอร์ของฉันติดไวรัส" จากนั้นเลือก ฟอรัมชุมชน หรือ การสนับสนุนทางโทรศัพท์

 5. หากต้องการติดต่อกับศูนย์ข้อมูลชุมชน คลิก ฟอรัม แล้วคลิก ไปที่ฟอรัม

 6. หากต้องการส่งคำขอการสนับสนุนทางอีเมล คลิกอีเมล กรอกแบบฟอร์มการสนับสนุนทางอีเมล แล้วคลิก ส่ง