ดาวน์โหลด Movie Maker

ใช้ตารางนี้เพื่อตรวจสอบรุ่นของ Windows Movie Maker หรือ Windows Live Movie Maker ที่เหมาะกับระบบของคุณ
ฉันกำลังใช้งาน Windows รุ่นใดอยู่

ระบบปฏิบัติการ
รุ่นของ Movie Maker 
วิธีการดาวน์โหลด

Windows 8

Windows Movie Maker 2012

Windows 7

Windows Movie Maker 2012

Windows Vista

Windows Movie Maker 6.0 สำหรับ Windows Vista
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

รวมอยู่ใน Windows Vista

Windows Vista

Windows Movie Maker 2.6 สำหรับ Windows Vista
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: เฉพาะสำหรับพีซีที่ไม่สามารถใช้ Movie Maker รุ่นที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าตามที่ระบุไว้ด้านบนเท่านั้น

Windows XP

รวมอยู่ใน Windows XP SP2 และ SP3 ดาวน์โหลด Service Pack ล่าสุดสำหรับพีซีของคุณ

หมายเหตุ: Movie Maker 2.1 ไม่สามารถใช้งานแยกต่างหากจาก Windows XP Service Pack