การเรียนรู้วิธีติดตั้ง Windows XP Service Pack 3 (SP3)

Windows XP Service Pack 3 (SP3) เป็นการปรับปรุงที่สำคัญที่รวมการปรับปรุงความปลอดภัย ประสิทธิภาพการทำงาน และการปรับปรุงเสถียรภาพแบบเดิมสำหรับ Windows XP

วิธีการรับ SP3

วิธีที่แนะนำ (และง่ายที่สุด) ในการโหลด SP3 คือเปิด 'การปรับปรุงอัตโนมัติ' สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การตั้งค่าการปรับปรุงอัตโนมัติ

'การปรับปรุงอัตโนมัติ' สามารถดาวน์โหลด SP3 ได้โดยอัตโนมัติเมื่อพร้อมใช้งานสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณเพียงแค่ต้องคลิกสองถึงสามครั้งเพื่อเริ่มการติดตั้ง และกระบวนการที่เหลือจะดำเนินไปโดยอัตโนมัติ หากไม่ได้เปิดการปรับปรุงอัตโนมัติ คุณสามารถติดตั้ง SP3 ได้โดยการใช้ Windows Update ที่เว็บไซต์ Windows

ในการติดตั้ง SP3 คุณจะต้องมี Windows XP Service Pack 1a (SP1a) หรือ Service Pack 2 (SP2) ติดตั้งไว้อยู่แล้ว โดย Service Pack ดังกล่าวจะมีอยู่เมื่อคุณเปิด 'การปรับปรุงอัตโนมัติ' ไว้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Service Pack เหล่านี้และ Service Pack อื่นๆ ของ Windows โปรดไปที่ ศูนย์ Service Pack

หมายเหตุ

 • ไม่มี SP3 สำหรับ Windows XP รุ่น 64 บิต ถ้าคุณใช้ Windows XP รุ่น 64 บิต ที่มี SP2 อยู่ แสดงว่าคุณมี Service Pack ล่าสุด และจะยังคงสามารถรับการสนับสนุนและการปรับปรุงได้จนถึงวันที่ 8 เมษายน 2557 เมื่อต้องการค้นหาว่าคุณกำลังใช้รุ่นใดอยู่ ให้ดูที่ พีซีของฉันใช้ Windows รุ่น 32 บิตหรือ 64 บิต

 • เพื่อประสบการณ์การดูมัลติมีเดียที่ดีที่สุดบนพีซีของคุณ โปรดลองปรับปรุ่นเป็น Windows 7 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกที่พร้อมใช้งานในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ ให้ไปที่เว็บเพจ สั่งซื้อ

เมื่อต้องการทราบว่ามี Windows XP SP3 ติดตั้งอยู่แล้วหรือไม่

 • คลิก เริ่ม คลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์ของฉัน แล้วคลิก คุณสมบัติ

  หากมีคำว่า Service Pack 3 ปรากฏอยู่ในส่วน ระบบ แสดงว่ามี SP3 ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่แล้ว และคุณไม่ต้องทำตามคำแนะนำด้านล่าง

แสดงทั้งหมด

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

ก่อนที่จะติดตั้ง SP3 เราขอแนะนำให้คุณปฏิบัติดังต่อไปนี้

 • เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้บัญชีผู้ดูแล ตรวจสอบว่าผู้ใช้คนอื่นๆ ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ และปิดโปรแกรมที่เปิดอยู่ทั้งหมดแล้ว

 • สำรองข้อมูลแฟ้มที่สำคัญของคุณไว้ในตำแหน่งที่ตั้งภายนอก เช่น ฮาร์ดดิสก์ภายนอก ดีวีดีหรือซีดี หรือ USB แฟลชไดรฟ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ "การสำรองแฟ้มและโฟลเดอร์" ใน Help and Support Center

 • ถ้าคุณกำลังใช้แล็ปท็อปอยู่ ให้ต่อสายเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า AC และห้ามถอดปลั๊กหรือเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ขณะติดตั้ง

 • ถ้าคุณมีอะแดปเตอร์เครือข่ายไร้สายของผู้ให้บริการรายอื่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Windows XP SP3 สนับสนุนอุปกรณ์ดังกล่าว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตอุปกรณ์

 • ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows XP Professional เราขอแนะนำให้คุณสร้างชุดการกู้คืนระบบแบบอัตโนมัติ (Automated System Recovery - ASR) ซึ่งสามารถช่วยซ่อมแซมระบบของคุณได้หากการติดตั้งล้มเหลว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ "เมื่อต้องการสร้างชุดการกู้คืนระบบแบบอัตโนมัติโดยใช้การสำรอง" ใน Help and Support Center (ASR ไม่สามารถใช้ได้กับ Windows XP Home Edition)

 • ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสบางโปรแกรมอาจไม่อนุญาตให้ติดตั้ง SP3 หรืออาจทำให้การติดตั้งช้าลง คุณอาจลองปิดใช้งานซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณชั่วคราวก่อน โดยเมื่อทำเช่นนี้ คุณต้องทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานอีกครั้งหลังจากติดตั้ง Service Pack เสร็จเรียบร้อย

 • ควรตรวจสอบแน่ใจว่าคุณมีเนื้อที่ว่างบนดิสก์เพียงพอเพื่อที่จะติดตั้ง SP3 (แม้ว่าเนื้อที่ว่างส่วนใหญ่นั้นจะได้กลับคืนมาหลังจากติดตั้งก็ตาม) หากคุณจำเป็นต้องสร้างเนื้อที่ว่างบนดิสก์ ให้ดูที่ "การใช้การล้างข้อมูลบนดิสก์" ใน Help and Support Center

  เนื้อที่ว่างบนดิสก์ที่ต้องใช้ในการติดตั้ง SP3 (โดยประมาณ) คือ

  วิธีการติดตั้งเนื้อที่ว่างบนดิสก์ที่ต้องใช้โดยประมาณ
  วิธีการติดตั้ง

  Windows Update

  เนื้อที่ว่างบนดิสก์ที่ต้องใช้โดยประมาณ

  1,840 MB

  วิธีการติดตั้ง

  การดาวน์โหลด SP3 จากเว็บไซต์ Microsoft

  เนื้อที่ว่างบนดิสก์ที่ต้องใช้โดยประมาณ

  1,500 MB

  วิธีการติดตั้ง

  การติดตั้ง SP3 จากซีดี

  เนื้อที่ว่างบนดิสก์ที่ต้องใช้โดยประมาณ

  1,765 MB

การติดตั้ง SP3 โดยใช้ Windows Update (แนะนำ)

ถ้ามีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ของคุณให้ติดตั้งการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ คุณจะได้รับพร้อมท์จาก 'การปรับปรุงอัตโนมัติ' ให้ติดตั้ง SP3 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การตั้งค่าการปรับปรุงอัตโนมัติ

ถ้าคุณไม่ได้รับพร้อมท์ให้ติดตั้ง SP3 ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

เมื่อต้องการติดตั้ง SP3 โดยใช้ Windows Update

 1. คลิก เริ่ม คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Update

 2. คลิก ด่วน (แนะนำ)

 3. หากคอมพิวเตอร์ของคุณได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ Windows XP SP3 จะเป็นการปรับปรุงหนึ่งที่ได้รับการเลือกโดยอัตโนมัติ คลิก ติดตั้งการปรับปรุง หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน Windows Update จะเสนอการปรับปรุงอื่นๆ ที่คุณต้องติดตั้งก่อน ติดตั้งการปรับปรุงเหล่านั้น แล้วทำตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 อีกครั้งเพื่อรับ Windows XP SP3

 4. ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอของคุณ

 5. หลังจากการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้คลิก เสร็จสิ้น เพื่อเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่

 6. หากคุณปิดใช้งานซอต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณ ให้เปิดใช้งานอีกครั้ง

การติดตั้ง SP3 ด้วยตนเองโดยใช้ศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft หรือซีดี

หากคุณมีปัญหาในการโหลด Service Pack จาก Windows Update คุณสามารถดาวน์โหลด SP3 เป็นแพคเกจการติดตั้งแบบสแตนด์อโลนได้จากเว็บไซต์‌ Microsoft Download Center แล้วติดตั้ง SP 3 ด้วยตนเอง แพคเกจการติดตั้งมีไว้สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีและนักพัฒนา แต่คุณก็สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแฟ้มนี้ได้

นอกจากนี้ คุณยังสามารถสั่งซื้อซีดีที่มี SP 3 จาก Microsoft ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft

เมื่อต้องการติดตั้ง SP3 ด้วยตนเองโดยใช้แพคเกจการติดตั้งแบบสแตนด์อโลนหรือซีดี

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • หากคุณดาวน์โหลด SP3 จากเว็บไซต์เพื่อติดตั้งทันที ให้คลิก เปิด หรือ เรียกใช้ และทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอของคุณ เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมในภายหลัง ให้คลิก บันทึก และดาวน์โหลดแฟ้มการติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อคุณพร้อมที่จะติดตั้ง Service Pack ให้คลิกสองครั้งที่แฟ้ม

  • หากคุณกำลังติดตั้ง SP3 จากซีดี Service Pack 3 ให้ใส่ดิสก์ในคอมพิวเตอร์ของคุณโดยที่ Windows XP รุ่นปัจจุบันของคุณทำงานอยู่ ตัวช่วยสร้างการติดตั้งการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ควรจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ หากตัวช่วยสร้างนี้ไม่ปรากฏขึ้น ให้คลิก เริ่ม คลิกสองครั้งที่ คอมพิวเตอร์ของฉัน คลิกขวาที่ซีดีหรือดีวีดีไดรฟ์ แล้วคลิก เล่นอัตโนมัติ

 2. บนหน้า Windows XP Service Pack 3 ให้คลิก ถัดไป

 3. ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอของคุณ

 4. หลังจากการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้คลิก เสร็จสิ้น เพื่อเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่

 5. หากคุณปิดใช้งานซอต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณ ให้เปิดใช้งานอีกครั้ง

การถอนการติดตั้ง SP3

ถ้าคุณติดตั้ง SP3 ด้วยตนเอง คุณก็สามารถถอนการติดตั้งได้ อย่างไรก็ตาม หากคอมพิวเตอร์ของคุณมี SP3 ติดตั้งไว้อยู่แล้ว คุณจะไม่สามารถถอนการติดตั้งได้

เมื่อต้องการถอนการติดตั้ง SP3

 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

 2. คลิก เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก คลิก Windows XP Service Pack 3 แล้วคลิก เอาออก

 3. ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอของคุณ

คำเตือน

 • หากคุณเลือกที่จะถอนการติดตั้ง SP3 กล่องโต้ตอบจะแสดงรายการโปรแกรมที่คุณติดตั้งหลังจากติดตั้ง SP3 แล้ว หากคุณดำเนินการต่อ โปรแกรมเหล่านี้อาจทำงานไม่ถูกต้อง

การดูแลให้คอมพิวเตอร์ของคุณปลอดภัยและทันสมัยอยู่เสมอ

ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณใช้ประโยชน์จากทุกด้านของ Windows ที่ช่วยป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยทำดังนี้

 • ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส โปรแกรมป้องกันไวรัสจะสแกนหาไวรัสที่พยายามเข้ามาในอีเมล ระบบปฏิบัติการ หรือแฟ้มของคุณ และสามารถช่วยป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณได้ หากต้องการค้นหาโปรแกรมป้องกันไวรัส ให้ไปที่ ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยของ Windows ในเว็บไซต์ Microsoft

 • อย่าเปิดสิ่งที่แนบกับอีเมล ไวรัสจำนวนมากแนบมากับข้อความอีเมล และจะแพร่กระจายทันทีที่คุณเปิดสิ่งที่แนบกับอีเมล วิธีที่ดีที่สุดคือต้องไม่เปิดสิ่งที่แนบมา เว้นแต่จะเป็นสิ่งที่คุณกำลังรออยู่ Microsoft Outlook และ Windows Mail สามารถช่วยบล็อกสิ่งที่แนบมาซึ่งอาจเป็นอันตรายได้

 • ใช้ไฟร์วอลล์‌ Windows Firewall หรือโปรแกรมไฟร์วอลล์อื่นๆ สามารถช่วยแจ้งเตือนคุณได้เมื่อมีการคุกคามด้านความปลอดภัย โดยจะบล็อกไวรัส หนอน และแฮกเกอร์ไม่ให้ดาวน์โหลดโปรแกรมที่อาจเป็นอันตรายลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

 • ใช้ Windows Internet Explorer รุ่นล่าสุด Internet Explorer 8 มีการปรับปรุงด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว เช่น ตัวกรอง SmartScreen และ การเรียกดูแบบ InPrivate ซึ่งสามารถช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณ ทำให้คุณสามารถเรียกดูเว็บได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่เว็บเพจ Internet Explorer