บทนำ

โฮมกรุ๊ปคืออะไร

โฮมกรุ๊ปคือกลุ่มของพีซีในเครือข่ายในบ้านที่สามารถใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกันได้ การใช้โฮมกรุ๊ปช่วยเพิ่มความสะดวกในการแบ่งปัน คุณสามารถใช้รูปภาพ เพลง วิดีโอ เอกสาร และเครื่องพิมพ์ร่วมกับบุคคลอื่นในโฮมกรุ๊ปของคุณ

คุณสามารถช่วยป้องกันโฮมกรุ๊ปของคุณด้วยรหัสผ่าน ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา บุคคลอื่นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแฟ้มที่คุณใช้ร่วมกันได้ เว้นแต่คุณจะให้สิทธิบุคคลเหล่านั้นในการดำเนินการดังกล่าว

หลังจากที่คุณสร้างหรือเข้าร่วมโฮมกรุ๊ปแล้ว ให้เลือกไลบรารี (เช่น 'รูปภาพของฉัน' หรือ 'เอกสารของฉัน') ที่คุณต้องการใช้ร่วมกัน คุณสามารถป้องกันเฉพาะบางแฟ้มหรือโฟลเดอร์จากการใช้ร่วมกัน และคุณสามารถใช้ไลบรารีเพิ่มเติมร่วมกันได้ในภายหลัง

โฮมกรุ๊ปใช้ได้ใน Windows 8.1, Windows RT 8.1 และ Windows 7 คุณสามารถเข้าร่วมโฮมกรุ๊ปได้ในพีซีที่ใช้ Windows RT 8.1 แต่คุณจะไม่สามารถสร้างโฮมกรุ๊ปหรือใช้เนื้อหาร่วมกันกับโฮมกรุ๊ปดังกล่าว ใน Windows 7 Starter และ Windows 7 Home Basic คุณสามารถเข้าร่วมโฮมกรุ๊ป แต่ไม่สามารถสร้างโฮมกรุ๊ปได้

หมายเหตุ

  • บทช่วยสอนนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยคุณสร้าง เข้าร่วม และใช้โฮมกรุ๊ป เนื่องจากขั้นตอนอาจมีความแตกต่างกันตามระบบปฏิบัติการ Windows ให้เปิดบทช่วยสอนนี้ในพีซีแต่ละเครื่องเพื่อให้คุณเห็นคำแนะนำที่ถูกต้อง หรือใช้ตัวเลือกเพื่อเลือกระบบปฏิบัติการ Windows

  • เมื่อต้องการย้ายไปที่ต่างๆ ภายในบทช่วยสอน ให้คลิกที่แต่ละขั้นตอนหรือคลิก ถัดไป โดยทำตามแต่ละขั้นตอนให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนที่จะไปต่อ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ความช่วยเหลือจากคอมมูนิตี

ดูคำตอบสำหรับคำถามของคุณในฟอรั่ม Windows

ความช่วยเหลือจาก Microsoft

ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนทางโทรศัพท์ อีเมล หรือการแชท