พีซีของฉันติดไวรัสหรือสปายแวร์หรือไม่

หากคุณสงสัยว่าคุณมีไวรัสหรือสปายแวร์ ให้เรียกใช้การสแกนระบบทั้งหมด การสแกนทั้งหมดจะทำให้พีซีของคุณช้าลงขณะที่โปรแกรมทำงาน แต่นั่นก็เป็นเพราะโปรแกรมกำลังตรวจสอบทุกซอกทุกมุมของคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่

โดยค่าเริ่มต้น Microsoft Security Essentials จะเรียกใช้การสแกนเป็นประจำ แต่คุณอาจต้องการเริ่มการสแกนใหม่หากมีสิ่งใดๆ ต่อไปนี้เกิดขึ้น:

  • คุณสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณไม่ได้ทำ เช่น แถบเครื่องมือใหม่ในเว็บเบราเซอร์ของคุณ โฮมเพจใหม่ หรือตัวชี้เมาส์ใหม่

  • คุณพิมพ์ที่อยู่สำหรับไซต์ที่ต้องการ เช่นเครื่องมือค้นหา แต่คุณถูกนำไปยังเว็บไซต์อื่นโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ

  • คุณเห็นโฆษณาป็อปอัพแม้ว่าคุณไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

  • พีซีของคุณเริ่มทำงานช้าลงกว่าที่ควร ปัญหาประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ทั้งหมดอาจไม่ได้เกิดจากซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย แต่ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย โดยเฉพาะสปายแวร์ สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัด

หากต้องการสแกนทุกพื้นที่ของพีซีของคุณ (สแกนทั้งหมด)

ใน หน้าแรก ของ Microsoft Security Essentials เลือกตัวเลือก สแกนทั้งหมด แล้วคลิก สแกนทันที การสแกนอาจใช้เวลาสักครู่หนึ่ง ซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนของแฟ้มและโฟลเดอร์ที่ถูกสแกน

หากต้องการสแกนพื้นที่ของพีซีของคุณซึ่งมีแนวโน้มที่จะติดซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายมากที่สุด (สแกนแบบเร่งด่วน)

ใน หน้าแรก ของ Microsoft Security Essentials คลิกตัวเลือก สแกนแบบเร่งด่วน แล้วคลิก สแกนทันที เวลาที่ใช้ในการสแกนขึ้นอยู่กับจำนวนของแฟ้มและโฟลเดอร์ที่ถูกสแกน

หากต้องการสแกนแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่เฉพาะเจาะจง (สแกนโดยคลิกขวา)

หากคุณสงสัยว่าแฟ้มหรือโฟลเดอร์ในพีซีของคุณติดซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย หรือหากคุณกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่คุณดาวน์โหลดมา คุณสามารถเลือกแฟ้มหรือโฟลเดอร์นั้นบนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อให้ Microsoft Security Essentials สแกนได้

การเรียกใช้การสแกนโดยคลิกขวา

  1. คลิกขวาที่แฟ้มหรือโฟลเดอร์ในพีซีของคุณ แล้วคลิก สแกนด้วย Security Essentials

  2. Microsoft Security Essentials จะเริ่มต้นสแกนแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่เลือก

  3. ทันทีที่สแกนเสร็จ Microsoft Security Essentials จะแสดงผลลัพธ์การสแกน การสแกนนี้อาจใช้เวลาสองสามวินาที ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดแฟ้ม