ปัญหาเครือข่ายแบบผ่านสายและไร้สายบทนำ

บทช่วยสอนนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยคุณระบุและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบผ่านสาย (อีเทอร์เน็ต) และไร้สาย (Wi‑Fi) ใน Windows บทช่วยสอนนี้ไม่ครอบคลุมปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับบางโปรแกรม

คุณอาจประสบปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ตใน Windows ได้โดยมีเหตุผลต่างๆ มากมาย สาเหตุทั่วไปที่ทำให้เกิดปัญหาเหล่านี้ ได้แก่

  • ไม่ได้เปิดสวิตช์ของอะแดปเตอร์เครือข่ายไร้สาย

  • ปัญหาเกี่ยวกับคีย์ความปลอดภัยหรือวลีรหัสผ่าน WEP, WPA หรือ WPA2

  • การต่อสายไม่ถูกต้อง

  • โปรแกรมควบคุมเสียหายหรือเข้ากันไม่ได้

  • การขาดการปรับปรุง

  • การตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่าย

  • ปัญหาด้านฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์

วิธีการใช้บทช่วยสอนนี้

เนื่องจากคำแนะนำอาจแตกต่างกันสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows ที่ต่างกัน ให้เปิดบทช่วยสอนนี้ในพีซีแต่ละเครื่องเพื่อให้คุณเห็นคำแนะนำที่ถูกต้องสำหรับพีซีเครื่องนั้น หรือใช้ตัวเลือกในหน้านี้เพื่อเลือกระบบปฏิบัติการ

เมื่อต้องการย้ายไปยังที่ต่างๆ ในบทช่วยสอน ให้คลิกแต่ละขั้นตอนในบานหน้าต่างด้านซ้าย หรือคลิก ถัดไป ที่ด้านล่าง ให้ทำแต่ละขั้นตอนให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนที่จะย้ายไป ถ้าคุณกำลังแก้ไขปัญหาเครือข่ายแบบผ่านสาย ให้ข้าม ขั้นตอนที่ 1. เชื่อมต่อ เนื่องจากจะนำไปใช้กับเครือข่ายไร้สายเท่านั้น

ทดสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณหลังจากสิ้นสุดแต่ละขั้นตอนก่อนที่จะไปยังขั้นตอนถัดไป
ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ความช่วยเหลือจากคอมมูนิตี

ดูคำตอบสำหรับคำถามของคุณในฟอรั่ม Windows

ความช่วยเหลือจาก Microsoft

ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนทางโทรศัพท์ อีเมล หรือการแชท