บทนำ

บทช่วยสอนนี้สามารถช่วยคุณระบุและแก้ไขปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับเสียงใน Windows รวมถึงปัญหาการที่ไม่มีเสียงออกจากลำโพงหรือหูฟังของคุณด้วย บทช่วยสอนนี้จะไม่ครอบคลุมปัญหาเกี่ยวกับเสียงที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมเฉพาะอย่าง ปัญหาเกี่ยวกับเสียงอาจมีสาเหตุมาจากการเสียบสายไม่ถูกต้อง โปรแกรมควบคุมเสียหาย โปรแกรมควบคุมเข้ากันไม่ได้ การตั้งค่าเสียง การปรับปรุงหายไป และปัญหาที่เกิดกับการ์ดเสียงของคุณ

วิธีการใช้บทช่วยสอนนี้

เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด ให้ดำเนินการแต่ละขั้นตอนให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนที่จะเริ่มต้นขั้นตอนใหม่ ตรวจสอบเสียงหลังจากจบแต่ละขั้นตอนก่อนที่จะเริ่มขั้นตอนถัดไป
ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ความช่วยเหลือจากคอมมูนิตี

ดูคำตอบสำหรับคำถามของคุณในฟอรั่ม Windows

ความช่วยเหลือจาก Microsoft

ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนทางโทรศัพท์ อีเมล หรือการแชท