เรากำลังจะปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บ Outlook.com แต่รหัสผ่าน การเข้าสู่ระบบ และข้อมูลต่างๆ ของคุณจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
สิ่งสำคัญ: หากบัญชีของคุณได้รับการปรับรุ่น ข้อมูลใดๆ ในบทความนี้อาจใช้ไม่ได้อีกต่อไป ไปที่ ยินดีต้อนรับสู่ Outlook ในเว็บ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

ใช้นามแฝงเพื่อเพิ่มที่อยู่อีเมลลงในบัญชีของคุณ

นามแฝงคือที่อยู่อีเมลเพิ่มเติมที่ใช้กล่องขาเข้า รายชื่อผู้ติดต่อ และการตั้งค่าบัญชีเดียวกันกับนามแฝงหลัก คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณด้วยนามแฝงใดก็ได้ ซึ่งจะใช้รหัสผ่านเดียวกันทั้งหมด คุณสามารถส่งอีเมลจากนามแฝงไม่ว่าคุณจะใช้ Outlook.com แอปจดหมาย เช่น Outlook หรืออุปกรณ์ต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ

หากคุณมีที่อยู่อีเมล @hotmail.com, @live.com หรือ @MSN.com และต้องการเพิ่มที่อยู่ @outlook.com ให้กับบัญชี Outlook.com ของคุณ วิธีที่ดีที่สุดคือการเพิ่มนามแฝง

หมายเหตุ

 • บางแห่ง เช่น Windows 8 และ Xbox 360 จะแสดงเฉพาะนามแฝงหลักของคุณ แต่คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วยนามแฝงใดก็ได้

 • หากคุณต้องการใช้ชื่อใหม่สำหรับบัญชีของคุณ คุณสามารถเพิ่มนามแฝง ทำให้นามแฝงใหม่เป็นนามแฝงหลัก แล้วลบนามแฝงเดิม

แสดงทั้งหมด

การเพิ่มนามแฝงให้กับบัญชีของคุณ

 1. ใน Outlook.com ให้คลิกชื่อผู้ใช้ที่มุมบนขวา

 2. คลิก การตั้งค่าบัญชี คุณอาจต้องลงชื่อเข้าใช้อีกครั้ง

 3. คลิก ภาพรวม

 4. คลิก เพิ่มหรือเปลี่ยนนามแฝง แล้วคลิก เพิ่มนามแฝง

 5. ป้อนที่อยู่อีเมลใหม่ แล้วคลิก เพิ่มนามแฝง หากที่อยู่ที่คุณร้องขอถูกใช้แล้ว คุณจะต้องป้อนที่อยู่ที่ต่างออกไป
  - หรือ -
  เลือก เพิ่มที่อยู่อีเมลที่มีอยู่เป็นนามแฝงบัญชีผู้ใช้ Microsoft ป้อนที่อยู่อีเมลที่มีอยู่ แล้วคลิก เพิ่มนามแฝง

หมายเหตุ

 • คุณสามารถสร้างนามแฝงใหม่ได้ถึงสิบนามแฝงต่อปี และมีนามแฝงได้ทั้งหมดไม่เกินสิบนามแฝง การลบนามแฝงหนึ่งจะเป็นการลบออกจากจำนวนรวม แต่ไม่ได้ลบออกจากขีดจำกัดต่อปี

 • ที่อยู่ @hotmail.com, @live.com และ @msn.com ที่มีอยู่ไม่สามารถเพิ่มเป็นนามแฝงได้

 • คุณสามารถสร้างนามแฝงโดยใช้ที่อยู่อีเมลที่มีอยู่จากผู้ให้บริการอื่นๆ เช่น Gmail, Yahoo! Plus หรือ AIM Mail ตราบใดที่คุณไม่ได้ใช้ที่อยู่ดังกล่าวเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ Microsoft

เปลี่ยนนามแฝงหลักของคุณ

นามแฝงหลักของคุณจะปรากฏบนอุปกรณ์ต่างๆ เช่น Xbox, Surface และ Windows Phone และเป็นนามแฝงที่ OneDrive ใช้เมื่อคุณแชร์

หมายเหตุ: หากนามแฝงหลักของคุณคือที่อยู่อีเมล @msn.com หรือ @live.com และคุณเปลี่ยนนามแฝงหลักของคุณ คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนกลับเป็นที่อยู่ @msn.com หรือ @live.com

 1. ไปที่ http://account.live.com

 2. คลิก นามแฝงบัญชีผู้ใช้

 3. คลิก ทำให้เป็นนามแฝงหลัก ภายใต้นามแฝงที่คุณต้องการใช้เป็นนามแฝงหลัก

เมื่อคุณพยายามที่จะเปลี่ยนนามแฝงหลักของคุณ คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดต่อไปนี้: ขออภัย Outlook ไม่สามารถดำเนินการตามคำร้องขอนี้ หากคุณยังคงเห็นข้อความนี้ ให้ไปที่ สถานะบริการ เพื่อตรวจสอบว่ามีปัญหากับ Outlook หรือไม่ ต่อไปนี้คือขั้นตอนบางอย่างที่คุณอาจลองทำเพื่อแก้ไขปัญหานี้

หมายเหตุ

 • คุณสามารถเปลี่ยนนามแฝงหลักของคุณได้ไม่เกินสองครั้งต่อสัปดาห์

เอานามแฝงออกจากบัญชีผู้ใช้ของคุณ

 1. ใน Outlook.com ให้คลิกชื่อผู้ใช้ที่มุมบนขวา

 2. คลิก การตั้งค่าบัญชี คุณอาจต้องลงชื่อเข้าใช้อีกครั้ง

 3. คลิก ภาพรวม แล้วคลิก เพิ่มหรือเปลี่ยนนามแฝง

 4. คลิก นำออก ที่อยู่ภายใต้หัวข้อนามแฝง

 5. คลิก นำนามแฝงออก

คำเตือน

 • หากคุณเอานามแฝงออก บุคคลอื่นๆ จะสามารถเลือกใช้ที่อยู่ดังกล่าวได้ภายในเวลา 30 วันตามความต้องการ

จัดเรียงอีเมลซึ่งกำหนดให้กับนามแฝงโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถตั้งค่าให้อีเมลทั้งหมดซึ่งกำหนดให้กับนามแฝงของคุณถูกส่งไปยังโฟลเดอร์ที่เลือกโดยอัตโนมัติ

 1. คลิกไอคอนตัวเลือก ไอคอนตัวเลือก แล้วคลิก ตัวเลือก

 2. ใน การปรับแต่ง Outlook ให้คลิก กฎสำหรับการเรียงลำดับข้อความใหม่ แล้วคลิก สร้าง

 3. ภายใต้ ขั้นตอนที่ 1 ในกล่องแรก เลือก บรรทัดถึงหรือสำเนาถึง และในกล่องที่สอง เลือก มี

 4. ในกล่องที่สาม ให้ป้อนนามแฝงที่คุณต้องการใช้กฎ

 5. ภายใต้ ขั้นตอนที่ 2 เลือกโฟลเดอร์ที่มีอยู่จากรายการดรอปดาวน์ ย้ายไปยัง
  - หรือ -
  ป้อนชื่อของโฟลเดอร์ใหม่ที่อยู่ถัดจาก ย้ายไปที่โฟลเดอร์ใหม่

 6. คลิก บันทึก

ตั้งค่านามแฝงให้เป็นที่อยู่เริ่มต้นสำหรับการส่งอีเมลของคุณ

 1. คลิกไอคอนตัวเลือก ไอคอนตัวเลือก แล้วคลิก ตัวเลือก

 2. ใน การจัดการบัญชีของคุณ ให้คลิก บัญชีอีเมลของคุณ

 3. ภายใต้หัวข้อ แอดเดรส "จาก" เริ่มต้น ให้เลือกบัญชีที่จะใช้เป็นค่าเริ่มต้น

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ใช้ส่งอีเมลได้ในขณะที่เขียนอีเมล

 1. ให้คลิก สร้าง ในกล่องขาเข้าของคุณ

 2. คลิกลูกศรลง ถัดจากที่อยู่ 'จาก'

  ลูกศรลงถัดจากที่อยู่ 'จาก'
 3. เลือกที่อยู่ที่จะใช้ในการส่งอีเมล

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขข้อมูลของคุณ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

ไปที่ Outlook.com

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่