การตรวจสอบบัญชี Outlook.com ของคุณ

บางครั้งผู้ส่งสแปมจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติเพื่อสร้าง Microsoft Outlook หรือบัญชีอีเมลอื่นๆ แล้วส่งอีเมลขยะไปยังผู้อื่น นี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณได้รับพร้อมท์เพื่อยืนยันบัญชีของคุณเมื่อคุณพยายามส่งอีเมลจาก Outlook ในครั้งแรก

เมื่อคุณคลิกลิงก์การตรวจสอบ คุณจะถูกขอให้ป้อนชุดอักขระแบบสุ่มดังที่แสดงในรูปภาพ (คุณสามารถฟังไฟล์เสียงที่จะระบุอักขระต่างๆ ได้ถ้าคุณต้องการ)

การป้อนอักขระดังกล่าว จะเป็นการพิสูจน์ว่าคุณเป็นมนุษย์ และไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ ทั้งนี้ Outlook จะพร้อมท์คุณในบางครั้งเพื่อตรวจสอบบัญชีของคุณอีกครั้ง และเพื่อให้แน่ใจว่าคุณใช่ตัวคุณเองและบัญชีของคุณปลอดภัยจากผู้ส่งสแปม

ไปที่ Outlook.com

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่