การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์บทนำ

บทช่วยสอนนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยคุณระบุและแก้ไขปัญหาทั่วไปของเครื่องพิมพ์ใน Windows ปัญหาในการพิมพ์อาจเกิดจากการต่อสายที่ไม่ถูกต้อง ปัญหาเกี่ยวกับอะแดปเตอร์หรือการตั้งค่าระบบไร้สาย โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ที่เข้ากันไม่ได้หรือเสียหาย หรือขาดการปรับปรุง บทช่วยสอนนี้จะไม่ครอบคลุมปัญหาในการพิมพ์ที่เกี่ยวกับบางแอปโดยเฉพาะ

วิธีการใช้บทช่วยสอนนี้

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ทำตามขั้นตอนแต่ละขั้นจนเสร็จสมบูรณ์ตามลำดับ และลองพิมพ์ก่อนที่จะไปยังขั้นตอนถัดไป
ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ความช่วยเหลือจากคอมมูนิตี

ดูคำตอบสำหรับคำถามของคุณในฟอรั่ม Windows

ความช่วยเหลือจาก Microsoft

ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนทางโทรศัพท์ อีเมล หรือการแชท