ฉันมี Windows Media Center หรือไม่

ตรวจสอบว่าระบบปฏิบัติการ Windows ของคุณมี Windows Media Center หรือไม่ ฉันใช้ Windows รุ่นใดอยู่

ระบบปฏิบัติการ มีอะไรมากับระบบปฏิบัติการบ้าง ฉันมีสิ่งนี้หรือเปล่า
ระบบปฏิบัติการ

Windows 10

มีอะไรมากับระบบปฏิบัติการบ้าง

ฉันมีสิ่งนี้หรือเปล่า

แอปเครื่องเล่นดีวีดีของ Windows เปิดให้ดาวน์โหลดได้ฟรีภายในระยะเวลาจำกัดสำหรับผู้ที่อัปเกรดเป็น Windows 10 จาก Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 8 หรือ Windows 8.1 ที่มาพร้อมกับ Windows Media Center

หมายเหตุ: Windows Media Center ไม่ได้รวมอยู่ใน Windows 10 และจะถูกลบออกเมื่อคุณอัปเกรดเป็น Windows 10 หลังจากที่อัปเกรดเสร็จสมบูรณ์แล้ว แอปเครื่องเล่นดีวีดีของ Windows จะดาวน์โหลดลงพีซีของคุณโดยอัตโนมัติ
เรียนรู้เพิ่มเติม

แอปเครื่องเล่นดีวีดีของ Windows เปิดให้ดาวน์โหลดได้ฟรีภายในระยะเวลาจำกัดสำหรับผู้ที่อัปเกรดเป็น Windows 10 จาก Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 8 หรือ Windows 8.1 ที่มาพร้อมกับ Windows Media Center

หมายเหตุ: Windows Media Center ไม่ได้รวมอยู่ใน Windows 10 และจะถูกลบออกเมื่อคุณอัปเกรดเป็น Windows 10 หลังจากที่อัปเกรดเสร็จสมบูรณ์แล้ว แอปเครื่องเล่นดีวีดีของ Windows จะดาวน์โหลดลงพีซีของคุณโดยอัตโนมัติ
เรียนรู้เพิ่มเติม

ระบบปฏิบัติการ

Windows 8.1

มีอะไรมากับระบบปฏิบัติการบ้าง
ฉันมีสิ่งนี้หรือเปล่า

Windows Media Center ไม่มีอยู่ใน Windows 8.1 ไฟล์นี้จะใช้งานได้เมื่อคุณซื้อ Windows Media Center Pack สำหรับ Windows 8.1 Pro แล้ว

ระบบปฏิบัติการ

Windows 8

มีอะไรมากับระบบปฏิบัติการบ้าง
ฉันมีสิ่งนี้หรือเปล่า

Windows Media Center ไม่มีอยู่ใน Windows 8 ไฟล์นี้จะใช้งานได้เมื่อคุณซื้อ Windows Media Center Pack สำหรับ Windows 8 Pro แล้ว

ระบบปฏิบัติการ

Windows RT, Windows RT 8.1

มีอะไรมากับระบบปฏิบัติการบ้าง

ฉันมีสิ่งนี้หรือเปล่า

Windows Media Center ไม่สามารถใช้ได้กับ Windows RT หรือ Windows RT 8.1 ไปที่ Windows Store เพื่อค้นหาแอปเพื่อความบันเทิง
เรียนรู้เพิ่มเติม

Windows Media Center ไม่สามารถใช้ได้กับ Windows RT หรือ Windows RT 8.1 ไปที่ Windows Store เพื่อค้นหาแอปเพื่อความบันเทิง
เรียนรู้เพิ่มเติม

ระบบปฏิบัติการ

Windows 7

มีอะไรมากับระบบปฏิบัติการบ้าง
ฉันมีสิ่งนี้หรือเปล่า

Windows Media Center จะมีอยู่ในรุ่น Windows 7 Home Premium, Professional และ Ultimate

ระบบปฏิบัติการ

Windows Vista

มีอะไรมากับระบบปฏิบัติการบ้าง
ฉันมีสิ่งนี้หรือเปล่า

Windows Media Center จะมีอยู่ในรุ่น Windows 7 Home Premium, Professional และ Ultimate