ดาวน์โหลด Microsoft Security Essentials

Microsoft Security Essentials รองรับ Windows 7 และ Windows Vista และสามารถใช้งานได้ในหลายตำแหน่งที่ตั้งและในหลายภาษา หากไม่มีในภาษาที่คุณต้องการ คุณสามารถติดตั้งเป็นภาษาอื่นๆ ในรายการนี้ โดยที่โปรแกรมจะยังคงช่วยปกป้องพีซีของคุณเช่นกัน

หากต้องการดาวน์โหลด Microsoft Security Essentials
  1. เลือกตำแหน่งที่ตั้งหรือภาษาที่คุณต้องการจากรายการต่อไปนี้

  2. เลือกระบบปฏิบัติการของคุณเพื่อเริ่มขั้นตอนการดาวน์โหลด

    หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการค้นหา Windows รุ่นที่คุณกำลังใช้งาน โปรดดูที่ คอมพิวเตอร์ของฉันใช้งาน Windows รุ่น 32 บิต หรือ 64 บิต

ความต้องการของระบบ

หมายเหตุ

ภาษา ชื่อดั้งเดิม Windows รุ่นต่างๆ
ภาษา

บัลแกเรีย

ชื่อดั้งเดิม

Български

Windows รุ่นต่างๆ
ดาวน์โหลด
ภาษา

จีน (ประยุกต์)

ชื่อดั้งเดิม

中文 简体

Windows รุ่นต่างๆ
ดาวน์โหลด
ภาษา

จีน (ดั้งเดิม)

ชื่อดั้งเดิม

中文 (繁體)

Windows รุ่นต่างๆ
ดาวน์โหลด
ภาษา

โครเอเชีย

ชื่อดั้งเดิม

hrvatski

Windows รุ่นต่างๆ
ดาวน์โหลด
ภาษา

เช็ก

ชื่อดั้งเดิม

čeština

Windows รุ่นต่างๆ
ดาวน์โหลด
ภาษา

เดนมาร์ก

ชื่อดั้งเดิม

dansk

Windows รุ่นต่างๆ
ดาวน์โหลด
ภาษา

ดัตช์

ชื่อดั้งเดิม

เนเธอร์แลนด์

Windows รุ่นต่างๆ
ดาวน์โหลด
ภาษา

อังกฤษ

ชื่อดั้งเดิม

อังกฤษ

Windows รุ่นต่างๆ
ดาวน์โหลด
ภาษา

เอสโตเนีย

ชื่อดั้งเดิม

eesti

Windows รุ่นต่างๆ
ดาวน์โหลด
ภาษา

ฟินแลนด์

ชื่อดั้งเดิม

suomi

Windows รุ่นต่างๆ
ดาวน์โหลด
ภาษา

ฝรั่งเศส

ชื่อดั้งเดิม

français

Windows รุ่นต่างๆ
ดาวน์โหลด
ภาษา

เยอรมัน

ชื่อดั้งเดิม

Deutsch

Windows รุ่นต่างๆ
ดาวน์โหลด
ภาษา

กรีก

ชื่อดั้งเดิม

Ελληνικά

Windows รุ่นต่างๆ
ดาวน์โหลด
ภาษา

ฮังการี

ชื่อดั้งเดิม

magyar‫

Windows รุ่นต่างๆ
ดาวน์โหลด
ภาษา

อิตาลี

ชื่อดั้งเดิม

italiano‫

Windows รุ่นต่างๆ
ดาวน์โหลด
ภาษา

ญี่ปุ่น

ชื่อดั้งเดิม

日本語‫

Windows รุ่นต่างๆ
ดาวน์โหลด
ภาษา

เกาหลี

ชื่อดั้งเดิม

한국어‫

Windows รุ่นต่างๆ
ดาวน์โหลด
ภาษา

ลัตเวีย

ชื่อดั้งเดิม

latviešu

Windows รุ่นต่างๆ
ดาวน์โหลด
ภาษา

ลิทัวเนีย

ชื่อดั้งเดิม

lietuvių

Windows รุ่นต่างๆ
ดาวน์โหลด
ภาษา

นอร์เวย์ (บ็อกมัล)

ชื่อดั้งเดิม

norsk (bokmål)

Windows รุ่นต่างๆ
ดาวน์โหลด
ภาษา

โปแลนด์

ชื่อดั้งเดิม

Polski

Windows รุ่นต่างๆ
ดาวน์โหลด
ภาษา

โปรตุเกส (บราซิล)

ชื่อดั้งเดิม

Português (Brasil)

Windows รุ่นต่างๆ
ดาวน์โหลด
ภาษา

โปรตุเกส (โปรตุเกส)

ชื่อดั้งเดิม

Português (Portugal)

Windows รุ่นต่างๆ
ดาวน์โหลด
ภาษา

โรมาเนีย

ชื่อดั้งเดิม

română

Windows รุ่นต่างๆ
ดาวน์โหลด
ภาษา

รัสเซีย

ชื่อดั้งเดิม

Русский

Windows รุ่นต่างๆ
ดาวน์โหลด
ภาษา

เซอร์เบีย (ละติน)

ชื่อดั้งเดิม

srpski

Windows รุ่นต่างๆ
ดาวน์โหลด
ภาษา

สโลวัก

ชื่อดั้งเดิม

slovenčina

Windows รุ่นต่างๆ
ดาวน์โหลด
ภาษา

สเปน

ชื่อดั้งเดิม

Español

Windows รุ่นต่างๆ
ดาวน์โหลด
ภาษา

สวีเดน

ชื่อดั้งเดิม

svenska

Windows รุ่นต่างๆ
ดาวน์โหลด
ภาษา

ไทย

ชื่อดั้งเดิม

ไทย

Windows รุ่นต่างๆ
ดาวน์โหลด
ภาษา

ตุรกี

ชื่อดั้งเดิม

Türkçe

Windows รุ่นต่างๆ
ดาวน์โหลด
ภาษา

ยูเครน

ชื่อดั้งเดิม

українська

Windows รุ่นต่างๆ
ดาวน์โหลด
ภาษา

เวียดนาม

ชื่อดั้งเดิม

Tiếng Việt

Windows รุ่นต่างๆ
ดาวน์โหลด

* อาจมีค่าบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตขณะดาวน์โหลด