คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล

คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของ Microsoft Security Essentials

ปรับปรุงล่าสุด: เมษายน 2556

Microsoft มุ่งมั่นในการปกป้องสิทธิส่วนบุคคล พร้อมให้บริการผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ สมรรถนะ และความสะดวกสบายในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลดังที่คุณต้องการ คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้จะอธิบายถึงหลักการรวบรวมและการใช้ข้อมูลมากมายของ Microsoft Security Essentials ("ผลิตภัณฑ์") ทั้งนี้ ไม่สามารถนำไปใช้กับเว็บไซต์แบบออนไลน์หรือออฟไลน์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการต่างๆ ของ Microsoft

ผลิตภัณฑ์นี้จะช่วยปกป้องพีซีของคุณจากซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย (มัลแวร์) เช่น ไวรัส สปายแวร์ และซอฟต์แวร์ที่อาจเป็นอันตรายอื่นๆ

ทั้งนี้ มีแนวทางสามประการเพื่อช่วยป้องกันพีซีของคุณจากมัลแวร์และซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่อาจไม่เป็นที่ต้องการ ดังนี้

  • การป้องกันแบบเรียลไทม์ ผลิตภัณฑ์จะแจ้งเตือนเวลาที่มัลแวร์ สปายแวร์ หรือซอฟต์แวร์ที่อาจไม่เป็นที่ต้องการ พยายามติดตั้งหรือพยายามทำงานบนพีซีของคุณ โดยจะแจ้งเตือนคุณเมื่อมีโปรแกรมซึ่งพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่างๆ ที่สำคัญของ Windows อีกด้วย

  • ตัวเลือกการสแกน คุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ในการสแกนภัยคุกคาม ไวรัส สปายแวร์ และซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่อาจไม่เป็นที่ต้องการซึ่งอาจถูกติดตั้งลงบนพีซีของคุณ ในการตั้งเวลาเพื่อให้มีการสแกนอยู่เป็นระยะๆ และใช้ในการกำจัดซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายซึ่งตรวจพบระหว่างทำการสแกนออกไปโดยอัตโนมัติได้

  • การตรวจหา เมื่อมีการตรวจพบซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายบนคอมพิวเตอร์ของคุณ จะมีการดำเนินการเฉพาะเพื่อลบซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายโดยอัตโนมัติ และปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณจากการติดภัยคุกคามเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้น เมื่อลบซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายออกแล้ว ผลิตภัณฑ์อาจรีเซ็ตการตั้งค่าบางอย่างของ Windows (เช่น โฮมเพจและผู้ให้บริการการค้นหาของคุณ)

การรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เมื่อเราต้องการข้อมูลที่ระบุตัวตนของคุณหรืออนุญาตให้เราติดต่อคุณเป็นการส่วนตัว เราจะถามคุณอย่างชัดแจ้ง ข้อมูลส่วนตัวที่เรารวบรวมจากคุณจะถูกใช้โดย Microsoft และบริษัทสาขา และบริษัทในเครือที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ Microsoft ที่ให้บริการหรือดำเนินธุรกรรมตามที่คุณร้องขอหรืออนุญาต และอาจนำไปใช้ในการร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นที่คุณให้มาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณใช้ เพื่อให้การปรับปรุงและการแจ้งเตือนที่สำคัญเกี่ยวกับซอฟต์แวร์รุ่นก่อนวางจำหน่าย หรือเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการ (ตัวอย่างเช่น คำถามแบบฟอร์มข้อผิดพลาดและการสำรวจ)

นอกเหนือจากที่ได้อธิบายไว้ในคำชี้แจงนี้แล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้จะไม่ถูกถ่ายโอนไปยังบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ เราจะทำการจ้างบริษัทอื่นๆ เป็นครั้งคราวเพื่อจัดให้มีบริการแบบจำกัดในฐานะที่เป็นตัวแทนของเรา เช่น การตอบคำถามของลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือการวิเคราะห์บริการของเราในเชิงสถิติ เราจึงให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทเหล่านี้แต่เฉพาะที่จำเป็นสำหรับการให้บริการเท่านั้น และห้ามไม่ให้บริษัทเหล่านี้นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น

Microsoft อาจเข้าถึงหรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณ รวมถึงเนื้อหาการติดต่อสื่อสารของคุณ เพื่อ (ก) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมาย หรือปฏิบัติตามคำขอทางกฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมาย (ข) ปกป้องสิทธิ์หรือทรัพย์สินของ Microsoft หรือลูกค้าของเรา รวมถึงการบังคับใช้ตามข้อตกลงหรือนโยบายที่ควบคุมการใช้บริการของคุณ หรือ (ค) ดำเนินการโดยเชื่ออย่างสุจริตใจว่า การเข้าถึงหรือการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจำเป็นต่อการป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลของพนักงาน ลูกค้าของ Microsoft หรือสาธารณชน เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะที่เป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมของบริษัท เช่น การควบรวมกิจการหรือการขายสินทรัพย์

การรวบรวมและการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

ซอฟต์แวร์นี้มีคุณลักษณะที่ทำงานได้ด้วยอินเทอร์เน็ต ซึ่งรวบรวมข้อมูลมาตรฐานบางรายการจากคอมพิวเตอร์ของคุณ ("ข้อมูลคอมพิวเตอร์มาตรฐาน") และส่งไปยัง Microsoft ข้อมูลคอมพิวเตอร์มาตรฐานได้แก่ ข้อมูลบางรายการเกี่ยวกับซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ของคุณ เช่น ที่อยู่ IP ระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์เว็บเบราว์เซอร์ และรุ่น รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างในคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาข้อมูลเพิ่มเติมที่รวบรวมไว้และวิธีการใช้

ข้อมูลที่รวบรวมโดยและจัดส่งไปยัง Microsoft อาจถูกจัดเก็บและดำเนินการประมวลผลในสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นที่ Microsoft หรือบริษัทในเครือ บริษัทสาขา หรือผู้ให้บริการ มีกิจการอยู่ Microsoft ยึดถือตามโครงร่าง Safe Harbor ที่กำหนดโดยกระทรวงพาณิชย์แห่งสหรัฐอเมริกาในการรวบรวม ใช้ และเก็บรักษาข้อมูลจากสหภาพยุโรป เขตเศรษฐกิจยุโรป และประเทศสวิตเซอร์แลนด์

การตั้งค่าที่แนะนำ

ถ้าคุณเลือกการตั้งค่าที่แนะนำในระหว่างติดตั้ง การป้องกันแบบเรียลไทม์จะเปิดใช้งานและจะมีการสแกนโดยอัตโนมัติทุกสัปดาห์เวลา 2:00 น. ในวันอาทิตย์

ความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ

Microsoft มุ่งมั่นที่จะปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ เราใช้เทคโนโลยีความปลอดภัยและกระบวนการที่หลากหลายเพื่อช่วยปกป้องข้อมูลของคุณจากการเข้าถึง การใช้ หรือการเปิดเผยโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

Microsoft ยินดีรับฟังข้อคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคำชี้แจงนี้ หรือหากคิดว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามคำชี้แจงนี้ โปรดติดต่อเราโดยใช้ เว็บฟอร์ม ของเรา หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับเทคนิคหรือการสนับสนุนทั่วไป โปรดเยี่ยมชม http://support.microsoft.com เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนของ Microsoft

Microsoft Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052 USA · 425-882-8080

คุณลักษณะเฉพาะ

แท็บประวัติ

การทำงานของคุณลักษณะนี้: คุณลักษณะนี้ทำหน้าที่แจ้งรายการมัลแวร์หรือมัลแวร์ที่สงสัยทั้งหมดที่ผลิตภัณฑ์ตรวจพบบนพีซีของคุณและการดำเนินการที่ใช้เมื่อตรวจพบโปรแกรมเหล่านี้ ข้อมูลที่แสดงไว้ในแท็บประวัตินั้นใช้สำหรับรายการที่ตรวจพบสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด ไม่ใช่ต่อผู้ใช้รายบุคคล

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ประมวลผล หรือส่ง: รายการมัลแวร์หรือมัลแวร์ที่สงสัยทั้งหมดที่ผลิตภัณฑ์ตรวจพบบนคอมพิวเตอร์ของคุณและการดำเนินการที่ใช้เมื่อมีรายการเหล่านี้ จะได้รับการจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ รายการเหล่านี้จะรวมถึงกิจกรรมของผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ใช้ภายในทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ รายการดังกล่าวถูกส่งให้แก่ Microsoft โดยเป็นส่วนหนึ่งของ MAPS

ทางเลือกและการควบคุม: ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ภายในสามารถลบรายการประวัติได้ ตามค่าเริ่มต้น รายการทั้งหมดจะแสดงสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด เมื่อต้องการอนุญาตเฉพาะผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ภายในให้สามารถดูรายการทั้งหมด ในแท็บ การตั้งค่า ให้เลือกแท็บ ขั้นสูง และล้างตัวเลือก "อนุญาตให้ผู้ใช้ทั้งหมดดูผลลัพธ์ประวัติแบบเต็ม"

Microsoft Update

การทำงานของคุณลักษณะนี้: ผลิตภัณฑ์จะเปิดการอัพเดตอัตโนมัติจาก Windows Update และ Microsoft Update เพื่อช่วยให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณมีข้อมูลอัพเดตจาก Windows และซอฟต์แวร์อื่นๆ ของ Microsoft อยู่เสมอ ซึ่งหมายความว่าซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ใช้ WindowsMicrosoft และ Update จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้ Microsoft Update จะแจ้งให้คุณทราบข้อมูลการปรับปรุงข้อกำหนดภัยคุกคามจากมัลแวร์ล่าสุดสำหรับผลิตภัณฑ์นี้

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ประมวลผล หรือส่ง: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Update และ Microsoft Update ให้ดูคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของบริการการปรับปรุงที่ http://go.microsoft.com/fwlink?LinkID=76234

ทางเลือกและการควบคุม: Windows Update และ Microsoft Update จะเปิดตามค่าเริ่มต้นเพื่อให้คุณมีการอัพเดตซอฟต์แวร์และลายเซ็นไวรัสล่าสุด หากคุณต้องการปิดการปรับปรุงในภายหลัง คุณสามารถทำได้ด้วยการตั้งค่า Windows หากต้องการเรียนรู้วิธีการ ให้ดูคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของบริการการปรับปรุงที่ http://go.microsoft.com/fwlink?LinkID=76234

การสแกนมัลแวร์อัตโนมัติ

การทำงานของคุณลักษณะนี้: ผลิตภัณฑ์มีคุณลักษณะการสแกนอัตโนมัติ ซึ่งจะสแกนคอมพิวเตอร์ของคุณและเตือนคุณหากตรวจพบมัลแวร์ คุณสามารถเปิดหรือปิดการสแกนอัตโนมัติและเปลี่ยนแปลงความถี่และชนิดของการสแกนได้โดยใช้แท็บการตั้งค่าของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกการดำเนินการที่จะนำมาใช้กับซอฟต์แวร์ที่ผลิตภัณฑ์ตรวจพบโดยอัตโนมัติในระหว่างการสแกนตามกำหนดการได้ด้วย สำหรับภัยคุกคามระดับรุนแรง/สูง จะมีการดำเนินการโดยเฉพาะตามค่าเริ่มต้นเพื่อลบซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายโดยอัตโนมัติ และปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณจากการติดภัยคุกคามเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้น เมื่อลบซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายออกแล้ว ผลิตภัณฑ์อาจรีเซ็ตการตั้งค่าบางอย่างของ Windows (เช่น โฮมเพจและผู้ให้บริการการค้นหาของคุณ) สำหรับภัยคุกคามระดับต่ำ/กลาง เราจะเตือนให้คุณดำเนินการ เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนการดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามเหล่านี้ ให้ดูส่วนทางเลือกและการควบคุมด้านล่าง

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ประมวลผล หรือส่ง: รายการมัลแวร์หรือมัลแวร์ที่สงสัยทั้งหมดที่ผลิตภัณฑ์ตรวจพบบนคอมพิวเตอร์ของคุณและการดำเนินการที่ใช้เมื่อมีรายการเหล่านี้ จะได้รับการจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ รายการเหล่านี้จะรวมถึงกิจกรรมของผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ใช้ภายในทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ รายการดังกล่าวถูกส่งให้แก่ Microsoft โดยเป็นส่วนหนึ่งของ MAPS

ทางเลือกและการควบคุม: คุณสามารถปิดการสแกนอัตโนมัติโดยใช้แท็บการตั้งค่าของผลิตภัณฑ์ได้ แต่เราไม่ขอแนะนำให้ทำเช่นนั้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดค่าการดำเนินการสำหรับภัยคุกคามแต่ละระดับในแผง "การตั้งค่า" ของผลิตภัณฑ์ได้ด้วย

การป้องกันแบบเรียลไทม์

การทำงานของคุณลักษณะนี้: คุณลักษณะการป้องกันแบบเรียลไทม์ของผลิตภัณฑ์จะเตือนคุณเมื่อไวรัส สปายแวร์ และซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่อาจไม่เป็นที่ต้องการพยายามติดตั้งตัวเอง หรือทำงานบนพีซีของคุณ สำหรับภัยคุกคามระดับรุนแรง/สูง จะมีการดำเนินการโดยเฉพาะตามค่าเริ่มต้นเพื่อลบซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายโดยอัตโนมัติ และปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณจากการติดภัยคุกคามเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้น เมื่อลบซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายออกแล้ว ผลิตภัณฑ์อาจรีเซ็ตการตั้งค่าบางอย่างของ Windows (เช่น โฮมเพจและผู้ให้บริการการค้นหาของคุณ) สำหรับภัยคุกคามระดับต่ำ/กลาง เราจะเตือนให้คุณดำเนินการ เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนการดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามเหล่านี้ ให้ดูส่วนทางเลือกและการควบคุมด้านล่าง

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ประมวลผล หรือส่ง: รายการมัลแวร์หรือมัลแวร์ที่สงสัยทั้งหมดที่ผลิตภัณฑ์ตรวจพบบนคอมพิวเตอร์ของคุณและการดำเนินการที่ใช้เมื่อมีรายการเหล่านี้ จะได้รับการจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ รายการเหล่านี้จะรวมถึงกิจกรรมของผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ใช้ภายในทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ รายการดังกล่าวถูกส่งให้แก่ Microsoft โดยเป็นส่วนหนึ่งของ MAPS

ทางเลือกและการควบคุม: คุณสามารถปิดการป้องกันแบบเรียลไทม์โดยใช้แท็บการตั้งค่าของผลิตภัณฑ์ได้ แต่เราไม่ขอแนะนำให้ทำเช่นนั้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดค่าการดำเนินการสำหรับภัยคุกคามแต่ละระดับในแผง "การตั้งค่า" ของผลิตภัณฑ์ได้ด้วย

ส่วนขยายของ Shell

การทำงานของคุณลักษณะนี้: ส่วนขยายของ Shell เป็นเครื่องมือสแกน ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเลือกไฟล์และ/หรือโฟลเดอร์เฉพาะและทำการสแกนโดยใช้ผลิตภัณฑ์นี้ได้

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ประมวลผล หรือส่ง: รายการมัลแวร์หรือมัลแวร์ที่สงสัยทั้งหมดที่ผลิตภัณฑ์ตรวจพบบนคอมพิวเตอร์ของคุณและการดำเนินการที่ใช้เมื่อมีรายการเหล่านี้ จะได้รับการจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ รายการเหล่านี้จะรวมถึงกิจกรรมของผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ใช้ภายในทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์ รายการดังกล่าวถูกส่งให้แก่ Microsoft โดยเป็นส่วนหนึ่งของ MAPS

ทางเลือกและการควบคุม: คุณลักษณะส่วนขยายของ Shell เป็นเครื่องมือแบบกำหนดเองที่คุณสามารถเลือกว่าจะใช้หรือไม่

Microsoft Active Protection Service (MAPS)

การทำงานของคุณลักษณะนี้: Microsoft Active Protection Service (MAPS) ช่วยปกป้องพีซีของคุณได้ดีขึ้น ด้วยการดาวน์โหลดลายเซ็นใหม่โดยอัตโนมัติสำหรับมัลแวร์ที่เพิ่งตรวจพบ และตรวจสอบสถานะความปลอดภัยของพีซีของคุณ MAPS รายงานมัลแวร์และซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่อาจไม่เป็นที่ต้องการ รวมถึงข้อผิดพลาดที่พบในผลิตภัณฑ์ให้แก่ Microsoft หากรายงาน MAPS มีรายละเอียดเกี่ยวกับมัลแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่อาจไม่เป็นที่ต้องการ ซึ่งผลิตภัณฑ์อาจลบได้ MAPS จะดาวน์โหลดลายเซ็นล่าสุดเพื่อจัดการ นอกจากนี้ MAPS ยังสามารถค้นหา "ผลลัพธ์ที่ผิด" (ซึ่งแต่เดิมระบุไว้ว่าเป็นมัลแวร์แต่ความจริงแล้วไม่ใช่มัลแวร์) และแก้ไขผลลัพธ์ดังกล่าว

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ประมวลผล หรือส่ง: คุณลักษณะนี้จะส่งรายงานเกี่ยวกับข้อผิดพลาด มัลแวร์ และซอฟต์แวร์ที่อาจไม่เป็นที่ต้องการไปยัง Microsoft รายงานเหล่านี้มีข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์หรือแอปที่น่าสงสัย เช่น ชื่อไฟล์ แฮชการเข้ารหัสลับ ผู้ขาย ขนาด และตราประทับวันที่ นอกจากนี้ MAPS อาจรวบรวม URL แบบเต็มเพื่อระบุที่มาของไฟล์ ซึ่งบางครั้งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคล เช่น คำที่ใช้ค้นหา หรือข้อมูลที่ป้อนเข้าไปในแบบฟอร์ม นอกจากนี้ MAPS อาจเก็บรวบรวมที่อยู่ IP ที่อาจเชื่อมต่อกับไฟล์มัลแวร์ ในรายงานยังอาจมีสิ่งที่คุณดำเนินการเมื่อผลิตภัณฑ์แจ้งเตือนว่าตรวจพบซอฟต์แวร์ ในรายงาน MAPS จะมีข้อมูลนี้ไว้เพื่อช่วยให้ Microsoft สามารถวัดประสิทธิภาพของความสามารถของผลิตภัณฑ์ในการตรวจจับและลบมัลแวร์และซอฟต์แวร์ที่อาจไม่เป็นที่ต้องการออก

หากเปิดใช้งานทั้งผลิตภัณฑ์และ MAPS บนพีซีของคุณ รายงาน MAPS จะถูกส่งไปยัง Microsoft โดยอัตโนมัติเมื่อผลิตภัณฑ์

  • ตรวจพบซอฟต์แวร์ หรือการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อพีซีของคุณที่เกิดจากซอฟต์แวร์ซึ่งยังไม่ได้รับการวิเคราะห์ความเสี่ยง

  • ดำเนินการกับมัลแวร์ (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขอัตโนมัติ) เมื่อตรวจพบ

  • ทำการสแกนตามกำหนดการจนเสร็จสิ้นและดำเนินการกับซอฟต์แวร์ที่ตรวจพบตามการตั้งค่าของคุณ หรือ

  • พบข้อผิดพลาดหรือปัญหาอื่นๆ

หาก MAPS รายงานมัลแวร์ใหม่ไปยัง Microsoft โดยที่ผลิตภัณฑ์สามารถลบออกได้ จะมีการดาวน์โหลดลายเซ็นใหม่ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยปกป้องเครื่องของคุณจากภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

Microsoft จะใช้รายงานข้อผิดพลาดเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ทำงานตามที่ตั้งไว้ เพื่อช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณจากภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น

คุณสามารถเข้าร่วมกับ MAPS ด้วยการเป็นสมาชิกขั้นพื้นฐานหรือขั้นสูง คุณจะได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกขั้นพื้นฐานตามค่าเริ่มต้น รายงานของสมาชิกขั้นพื้นฐานประกอบด้วยข้อมูลดังที่อธิบายไว้ในส่วนนี้ รายงานของสมาชิกขั้นสูงมีความซับซ้อนมากกว่า และบางครั้งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคล เช่น จากเส้นทางของไฟล์และการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำบางส่วน รายงานเหล่านี้ รวมถึงรายงานจากผู้ใช้รายอื่นๆ ที่เข้าร่วมใน MAPS ช่วยให้นักวิจัยของเราพบการคุกคามใหม่ๆ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น จากนั้น ข้อกำหนดของมัลแวร์จะถูกสร้างสำหรับแอปที่มีลักษณะตรงตามเกณฑ์การวิเคราะห์ และข้อกำหนดที่มีการปรับปรุงจะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ทุกคนผ่านทาง Windows Update

รายงานนี้ส่งถึง Microsoft ในรูปแบบที่มีการเข้ารหัสลับเพื่อช่วยป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เพื่อช่วยในการปกป้องและแก้ไขการติดเชื้อมัลแวร์บางชนิด ผลิตภัณฑ์จะส่งข้อมูลเกี่ยวกับสถานะความปลอดภัยของพีซีไปยัง MAPS อย่างสม่ำเสมอ ข้อมูลนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าความปลอดภัยและล็อกไฟล์ของพีซีของคุณ ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับไดรเวอร์และซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่โหลดขณะที่พีซีเริ่มต้นระบบ หมายเลขที่ระบุพีซีของคุณเฉพาะเครื่องจะถูกส่งเช่นกัน

การใช้ข้อมูล: รายงาน MAPS ใช้เพื่อปรับปรุงซอฟต์แวร์และบริการของ Microsoft นอกจากนี้ รายงานนี้ยังใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านสถิติหรือการทดสอบหรือการวิเคราะห์อื่นๆ และเพื่อสร้างข้อกำหนด เฉพาะพนักงาน ผู้ให้บริการ คู่ค้า และผู้ขายของ Microsoft ที่มีธุรกิจที่จำเป็นต้องใช้รายงานนี้เท่านั้นจึงจะสามารถเข้าถึงรายงานนี้ได้ MAPS อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่เจตนา Microsoft จะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากการรวบรวมโดย MAPS เพื่อระบุตัวตนของคุณหรือติดต่อกับคุณ

ทางเลือกและการควบคุม: คุณอาจเลือกการเป็นสมาชิก MAPS ของคุณแบบพื้นฐานหรือขั้นสูงได้ทุกเมื่อ โดยใช้แท็บ "การตั้งค่า" ของผลิตภัณฑ์ โปรดทราบว่า MAPS จะทำงานก็ต่อเมื่อมีการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์บนคอมพิวเตอร์ของคุณเท่านั้น

เมื่อมีการอัพเกรดผลิตภัณฑ์ Microsoft จะทำงานตามการตั้งค่าของคุณก่อน จนกระทั่งคุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงใหม่

การส่งตัวอย่างอัตโนมัติ

การทำงานของคุณลักษณะนี้: ผลิตภัณฑ์นี้จะมีฟังก์ชันการทำงานที่อาจระบุว่าไฟล์บางรายการอาจไม่เป็นที่ต้องการ และอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนทำการประเมิน ตามที่ระบุด้านล่าง ฟีเจอร์นี้จะส่งไฟล์ดังกล่าวโดยอัตโนมัติ โดยไม่ส่งข้อความเตือนคุณในแต่ละครั้งที่มีการแนะนำให้การดำเนินการนั้น

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ประมวลผล หรือส่ง: คุณลักษณะนี้จะส่งไฟล์เฉพาะจากพีซีของคุณ โดยเป็นไฟล์ที่ผลิตภัณฑ์สงสัยว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ที่อาจไม่เป็นที่ต้องการ รายงานนี้ใช้สำหรับการวิเคราะห์เพิ่มเติม รายงานเหล่านี้อาจมีข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์หรือแอปที่น่าสงสัย เช่น ชื่อไฟล์ แฮชการเข้ารหัสลับ ผู้ขาย ขนาด และตราประทับวันที่ ในรายงานยังอาจมีสิ่งที่คุณดำเนินการเมื่อผลิตภัณฑ์แจ้งเตือนว่าตรวจพบซอฟต์แวร์

อาจมีการส่งรายงานการส่งตัวอย่างไปยัง Microsoft โดยอัตโนมัติเมื่อผลิตภัณฑ์ตรวจพบซอฟต์แวร์ หรือการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อพีซีของคุณที่เกิดจากซอฟต์แวร์ซึ่งยังไม่ได้รับการวิเคราะห์ความเสี่ยงเมื่อมีการใช้งานรายการต่อไปนี้

  • การส่งตัวอย่างอัตโนมัติ

  • MAPS

Microsoft จะใช้รายงานการส่งตัวอย่างเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ทำงานตามที่ตั้งไว้ เพื่อช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณจากภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น

รายงานนี้ส่งถึง Microsoft ในรูปแบบที่มีการเข้ารหัสลับเพื่อช่วยป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การใช้ข้อมูล: รายงานการส่งตัวอย่างใช้สำหรับปรับปรุงซอฟต์แวร์และบริการของ Microsoft นอกจากนี้ รายงานนี้ยังใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านสถิติหรือการทดสอบหรือการวิเคราะห์อื่นๆ และเพื่อสร้างข้อกำหนด เฉพาะพนักงาน ผู้ให้บริการ คู่ค้า และผู้ขายของ Microsoft ที่มีธุรกิจที่จำเป็นต้องใช้รายงานนี้เท่านั้นจึงสามารถเข้าถึงรายงานนี้ได้ รายงานการส่งตัวอย่างอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่เจตนา Microsoft จะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากการรวบรวมโดยรายงานการส่งตัวอย่างเพื่อระบุตัวตนของคุณหรือติดต่อกับคุณ

ทางเลือกและการควบคุม: เมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมเป็นครั้งแรก คุณจะถูกลงทะเบียนโดยอัตโนมัติในฟีเจอร์นี้ตามค่าเริ่มต้นระหว่างการติดตั้ง หากต้องการยกเลิกสมาชิก คุณสามารถล้างกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจาก “เปิดการส่งตัวอย่างอัตโนมัติ” ระหว่างการติดตั้ง หรือคุณสามารถยกเลิกสมาชิกในภายหลังผ่านการตั้งค่าผลิตภัณฑ์ เมื่อต้องการปิดฟีเจอร์นี้ ให้ไปที่แท็บ "การตั้งค่า" ในผลิตภัณฑ์ เลือก “ขั้นสูง” บนแถบด้านซ้ายมือ และล้างกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจาก “ส่งตัวอย่างแฟ้มโดยอัตโนมัติเมื่อต้องทำการวิเคราะห์เพิ่มเติม” ฟังก์ชันการส่งตัวอย่างอัตโนมัติจะทำงานเมื่อมีการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ และคุณได้ลงทะเบียนใน MAPS ในระดับขั้นพื้นฐานหรือขั้นสูง

ระหว่างการอัพเกรด คุณอาจได้รับคำถามในแต่ละครั้งว่า ต้องการเปิดการส่งตัวอย่างอัตโนมัติหรือไม่ Microsoft จะทำงานตามการตั้งค่าของคุณก่อน จนกระทั่งคุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงใหม่

โครงการปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานของลูกค้า

การทำงานของคุณลักษณะนี้: โครงการปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานของลูกค้า ("CEIP") จะรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์และวิธีการใช้ซอฟต์แวร์ของเราและบริการต่างๆ เพื่อระบุแนวโน้มและรูปแบบการใช้งาน นอกจากนี้ CEIP ยังรวบรวมชนิดและจำนวนของข้อผิดพลาดที่คุณพบ ประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ และความเร็วในการบริการ เราจะไม่รวบรวมข้อมูลที่เป็นชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลการติดต่ออื่นๆ ของคุณ

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ประมวลผล หรือส่ง: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่เก็บรวบรวม ประมวลผล หรือส่งโดย CEIP ให้ดูคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล CEIP ที่ http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=52097

การใช้ข้อมูล: เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์และบริการของ Microsoft

การเลือก/การควบคุม: CEIP จะปิดตามค่าเริ่มต้น คุณได้รับโอกาสในการเข้าร่วมใน CEIP ในระหว่างการติดตั้ง หากคุณเลือกเข้าร่วมและต้องการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง คุณสามารถปิด CEIP ได้ทุกเมื่อโดยใช้กล่องโต้ตอบรันไทม์การยกเลิกสมาชิก CEIP จากเมนูวิธีใช้ ให้เปิดลิงก์ที่ชื่อ “โครงการปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานของลูกค้า” และทำเครื่องหมายปุ่มตัวเลือก ‘ไม่เข้าร่วม’