การใช้ไฟล์และเครื่องพิมพ์ร่วมกันบทนำ

บทช่วยสอนนี้ได้รับการออกแบบให้ช่วยคุณตั้งค่าการใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกันบนเครือข่ายซึ่งมีพีซีที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ที่ต่างกัน เนื่องจากคำแนะนำอาจแตกต่างกัน ให้เปิดบทช่วยสอนนี้ในพีซีแต่ละเครื่องเพื่อให้คุณเห็นคำแนะนำที่ถูกต้อง หรือใช้ตัวเลือกทางด้านขวาเพื่อเลือกระบบปฏิบัติการ

เมื่อต้องการย้ายมายังบทช่วยสอนนี้ ให้คลิกแต่ละขั้นตอนในบานหน้าต่างด้านซ้าย หรือคลิก ถัดไป ที่ด้านล่าง แล้วทำแต่ละขั้นตอนให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนที่จะย้ายมา

หมายเหตุ

  • ถ้าพีซีทุกเครื่องบนเครือข่ายของคุณใช้ Windows 7, Windows 8.1 หรือ Windows RT 8.1 อยู่ เราขอแนะนำให้สร้างโฮมกรุ๊ปแทนการใช้บทช่วยสอนนี้ โฮมกรุ๊ปจะช่วยให้การใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกันบนเครือข่ายในบ้านเป็นเรื่องง่ายขึ้น สำหรับบทช่วยสอนทีละขั้นตอนเกี่ยวกับการสร้างและการใช้โฮมกรุ๊ป ให้ดูที่ โฮมกรุ๊ปตั้งแต่ต้นจนจบ
ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ความช่วยเหลือจากคอมมูนิตี

ดูคำตอบสำหรับคำถามของคุณในฟอรั่ม Windows

ความช่วยเหลือจาก Microsoft

ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนทางโทรศัพท์ อีเมล หรือการแชท