แก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการติดตั้งการปรับปรุงต่อไปนี้เป็นการแก้ไขปัญหาทั่วไปบางอย่างเกี่ยวกับการติดตั้งการปรับปรุง คุณอาจแก้ไขปัญหาบางอย่างได้โดยอัตโนมัติด้วยการเรียกใช้ตัวแก้ไขปัญหา Windows Update

แสดงทั้งหมด

ฉันพยายามติดตั้งการปรับปรุงแต่มีการปรับปรุงอย่างน้อยหนึ่งรายการไม่ได้รับการติดตั้ง

 • คุณได้ลองติดตั้งการปรับปรุงอีกครั้งด้วยตนเองแล้วหรือยัง มีข้อผิดพลาดบางอย่างที่อาจเกิดจากจังหวะเวลาไม่เหมาะสม และอาจมีสาเหตุมาจากการที่เว็บไซต์และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมีการรับส่งข้อมูลมากเกินไปในช่วงนั้น หรือปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย ในบางครั้งคุณสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยการลองติดตั้งการปรับปรุงดังกล่าวใหม่อีกครั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการเชื่อมต่อ ให้ดูที่ วิธีแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อกับ Windows Update

  เมื่อต้องการตรวจหาการปรับปรุง

  1. เปิด Windows Update ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ แล้วย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้นด้านบน) แตะหรือคลิก การตั้งค่า แล้วแตะหรือคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี จากนั้นแตะหรือคลิก การปรับปรุงและการกู้คืน

  2. แตะหรือคลิก ตรวจสอบเดี๋ยวนี้ แล้วรอสักครู่ขณะที่ Windows ค้นหาการปรับปรุงล่าสุดสำหรับพีซีของคุณ

  3. ถ้าพบการปรับปรุง ให้แตะหรือคลิก ติดตั้งการปรับปรุง

   อ่านและยอมรับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ แล้วแตะหรือคลิก เสร็จสิ้น ถ้าการปรับปรุงนั้นกำหนดไว้ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล คุณอาจได้รับข้อความให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือยืนยันตัวเลือกของคุณ

   หมายเหตุ

   • คุณอาจต้องเริ่มระบบของพีซีใหม่เพื่อให้การติดตั้งการปรับปรุงบางอย่างเสร็จสมบูรณ์ บันทึกและปิดแฟ้มและแอปทั้งหมดของคุณก่อนที่จะเริ่มระบบใหม่เพื่อไม่ให้คุณสูญเสียข้อมูลใดๆ

 • คุณได้ยอมรับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับซอฟต์แวร์ของ Microsoft แล้วใช่หรือไม่ ถ้าไม่ใช่ ให้ติดตั้งการปรับปรุงอีกครั้ง ทบทวนและยอมรับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิซอฟต์แวร์

  เมื่อต้องการยอมรับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ

  1. เปิด Windows Update ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ แล้วย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้นด้านบน) แตะหรือคลิก การตั้งค่า แล้วแตะหรือคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี จากนั้นแตะหรือคลิก การปรับปรุงและการกู้คืน

  2. ตรวจสอบข้อความแสดงข้อผิดพลาด หากข้อความแสดงข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือแสดงการปรับปรุงที่ยกเลิก ให้แตะหรือคลิก ลองอีกครั้ง และรอจนกระทั่งคุณได้รับพร้อมท์ให้ตรวจสอบเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ

  3. ยอมรับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ แล้วรอดูว่าติดตั้งการปรับปรุงเสร็จสมบูรณ์หรือไม่

 • มีเนื้อที่ว่างในพีซีของคุณเพียงพอหรือไม่ ถ้าคุณต้องการเนื้อที่ว่างในไดรฟ์ของคุณเพิ่มเติม คุณอาจต้องถอนการติดตั้งแอป ลบแฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราว ลบแฟ้มที่คุณไม่ได้ใช้งาน หรือลบข้อมูลในถังรีไซเคิล แล้วลองอีกครั้งเพื่อติดตั้งการปรับปรุง เมื่อต้องการตรวจสอบจำนวนเนื้อที่ว่างที่มีอยู่ในไดรฟ์ของคุณ และดูว่าจะสามารถเพิ่มเนื้อที่ได้อย่างไร คุณสามารถใช้เครื่องมือ 'การล้างข้อมูลบนดิสก์' ที่มีอยู่ใน Windows ได้

  • เมื่อต้องการเปิด 'การล้างข้อมูลบนดิสก์' จากเดสก์ท็อป ให้ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้นด้านบน แล้วคลิก การตั้งค่า) แตะหรือคลิก แผงควบคุม พิมพ์คำว่า เครื่องมือในการดูแล ลงในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก เครื่องมือในการดูแล จากนั้นแตะสองครั้งหรือคลิกสองครั้งที่ การล้างข้อมูลบนดิสก์

 • คุณได้หยุดกระบวนการติดตั้งหรือยกเลิกการเชื่อมต่อจากอินเทอร์เน็ตใช่หรือไม่ ถ้าคุณดำเนินการดังกล่าว ให้ตรวจหาการปรับปรุงอีกครั้งเมื่อคุณกลับมาออนไลน์ และติดตั้งการปรับปรุงใดก็ตามที่ถูกขัดจังหวะการทำงานหรือถูกยกเลิกไป

 • คุณกำลังติดตั้งการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมอยู่ใช่หรือไม่ การปรับปรุงโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์ เช่น การ์ดแสดงผล บางครั้งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้ เนื่องจากแฟ้มที่กำลังติดตั้งนั้นเสียหายหรือไม่ใช่แฟ้มที่ถูกต้องสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows ของคุณ Windows Update ควรนำเสนอโปรแกรมควบคุมรุ่นล่าสุดสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows ของคุณ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณมีปัญหาในการติดตั้งโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์จาก Windows Update ให้ติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นๆ

ฉันไม่รู้ว่ามีการติดตั้งการปรับปรุงใดไว้แล้วบ้าง

Windows Update จะเก็บประวัติการปรับปรุงไว้เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบได้ว่ามีการติดตั้งการปรับปรุงใดอยู่บ้างและได้รับการติดตั้งเมื่อใด

เมื่อต้องการดูประวัติการปรับปรุงของคุณ

 1. เปิด Windows Update ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ แล้วย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้นด้านบน) แตะหรือคลิก การตั้งค่า แล้วแตะหรือคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี จากนั้นแตะหรือคลิก การปรับปรุงและการกู้คืน

 2. แตะหรือคลิก ดูประวัติการปรับปรุงของคุณ

ฉันยังคงได้รับข้อเสนอการปรับปรุงจาก Windows ที่ฉันไม่ต้องการ หรือที่ฉันลบออกไปแล้ว

คุณสามารถซ่อนการปรับปรุงได้ โดย Windows Update จะไม่นำเสนอการปรับปรุงให้คุณอีกจนกว่าคุณจะเลือกคืนค่ากลับมา

หมายเหตุ

 • ไม่แนะนำให้คุณซ่อนการปรับปรุงที่สำคัญ

เมื่อต้องการซ่อนการปรับปรุง

 1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (ถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้น แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ใส่คำว่า ซ่อนหรือแสดงการปรับปรุง ลงในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก ซ่อนหรือแสดงการปรับปรุง

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณมีการปรับปรุงที่สำคัญอื่นๆ ให้คลิกการเชื่อมโยงที่แจ้งให้คุณทราบว่ามีการปรับปรุงที่สำคัญพร้อมให้บริการอยู่

  • ถ้าคุณมีการปรับปรุงที่จะติดตั้งหรือไม่ก็ได้ ให้คลิกการเชื่อมโยงที่แจ้งให้คุณทราบว่ามีการปรับปรุงที่จะติดตั้งหรือไม่ก็ได้พร้อมให้บริการอยู่

 4. เลือกการปรับปรุงที่คุณต้องการซ่อน กดค้างหรือคลิกขวาที่การปรับปรุงนั้น แล้วแตะหรือคลิก ซ่อนการปรับปรุง

ฉันได้ซ่อนการปรับปรุงและตอนนี้ฉันต้องการติดตั้งการปรับปรุงนั้น

คุณจำเป็นต้องคืนค่าการปรับปรุงไปยังรายการก่อน แล้วจึงทำการติดตั้งการปรับปรุงนั้น

เมื่อต้องการคืนค่าการปรับปรุง

 1. เปิด 'แผงควบคุม' ด้วยการปัดนิ้วเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า แผงควบคุม ลงในกล่องค้นหา จากนั้นแตะหรือคลิก แผงควบคุม

 2. แตะหรือคลิก ระบบและความปลอดภัย แล้วแตะหรือคลิก Windows Update

 3. แตะหรือคลิก คืนค่าการปรับปรุงที่ซ่อนอยู่

 4. เลือกการปรับปรุงที่คุณต้องการจะติดตั้ง แล้วแตะหรือคลิก คืนค่า

  Windows จะตรวจหาการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ และจากนั้นจะพร้อมท์ให้คุณติดตั้งการปรับปรุงที่คุณได้คืนค่าไปแล้ว รวมทั้งการปรับปรุงใหม่ๆ ที่อาจพร้อมให้บริการอยู่

ฉันได้คืนค่าการปรับปรุงที่ซ่อนไว้แล้ว แต่ฉันไม่พบการปรับปรุงที่ฉันต้องการติดตั้ง

กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อการปรับปรุงที่ใหม่กว่าระบุถึงสิ่งเดียวกันกับการปรับปรุงที่คุณพยายามจะคืนค่า Windows Update จะนำเสนอเฉพาะการปรับปรุงที่ใหม่กว่าเท่านั้น

พีซีของฉันปิดเครื่องอยู่ในระหว่างการปรับปรุงตามเวลาที่กำหนดไว้

เมื่อคุณเริ่มการทำงานของพีซีหลังจากที่พลาดการปรับปรุงตามกำหนดเวลาไปแล้ว Windows จะตรวจหาการปรับปรุง โดยคุณสามารถติดตั้งการปรับปรุงได้ทันทีหรือจะเลื่อนการติดตั้งไปก่อนก็ได้ ถ้าพีซีของคุณเปิดเครื่องอยู่ในระหว่างการปรับปรุงตามเวลาที่กำหนดไว้ในครั้งถัดไป การปรับปรุงจะได้รับการติดตั้ง นอกจากนี้คุณยังสามารถติดตั้งการปรับปรุงที่มีอยู่เมื่อคุณปิดพีซีของคุณได้ด้วย

ฉันได้รับพร้อมท์ให้เริ่มระบบพีซีของฉันใหม่เพื่อให้การติดตั้งการปรับปรุงเสร็จสมบูรณ์

การปรับปรุงบางรายการอาจนำไปใช้กับแฟ้มหรือบริการที่ Windows กำลังใช้งานอยู่ ดังนั้นการปรับปรุงเหล่านี้จึงไม่สามารถติดตั้งในขณะที่ Windows กำลังทำงานอยู่ได้ คุณควรบันทึกงานของคุณ ปิดแอปใดก็ตามที่เปิดค้างอยู่ แล้วจึงเริ่มระบบพีซีของคุณใหม่เพื่อให้กระบวนการปรับปรุงเสร็จสมบูรณ์

พีซีของฉันหยุดตอบสนองขณะตรวจหาหรือติดตั้งการปรับปรุง

ในกรณีที่พีซีของคุณหยุดตอบสนองขณะตรวจหาการปรับปรุงหรือขณะติดตั้งการปรับปรุง ให้ลองปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ในกรณีที่พีซีของคุณหยุดตอบสนองขณะตรวจหาการปรับปรุง

 1. ลองตรวจหาการปรับปรุงต่างๆ อีกครั้ง

 2. ถ้าขั้นตอนที่ 1 ไม่สำเร็จ ให้ลองเรียกใช้ตัวแก้ไขปัญหา Windows Update

 3. ถ้าคุณยังคงประสบปัญหา คุณสามารถลองค้นหาที่ฟอรั่ม หรือตั้งคำถามที่เว็บไซต์ Microsoft Community

ในกรณีที่พีซีของคุณหยุดตอบสนองขณะติดตั้งการปรับปรุงหลังจากการเริ่มระบบใหม่

ให้ใช้ 'การคืนค่าระบบ' เพื่อคืนค่าพีซีของคุณกลับไปสู่วันและเวลาก่อนหน้านี้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 • ปิดพีซีของคุณด้วยการกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง จากนั้นเปิดพีซีของคุณด้วยการกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องอีกครั้ง

  • คอยจนกว่าหน้าจอ การซ่อมแซมอัตโนมัติ จะปรากฏขึ้น

   หมายเหตุ

   • ถ้าหน้าจอดังกล่าวไม่ปรากฏขึ้น ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 1 ซ้ำจนกว่าหน้าจอ การซ่อมแซมอัตโนมัติ จะปรากฏขึ้น

  • ถัดจากตัวเลือก การคืนค่าระบบ ให้แตะหรือคลิก คืนค่า

  • ลองติดตั้งการปรับปรุงอีกครั้ง
ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่