ระดับการแจ้งเตือนใน Microsoft Security Essentials

เมื่อ Microsoft Security Essentials ตรวจพบสิ่งที่อาจเป็นภัยคุกคาม ระบบจะใช้แฟ้มข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดระดับการแจ้งเตือนสำหรับการคุกคาม จากนั้นจะใช้การดำเนินการเริ่มต้นที่เกี่ยวข้องกับระดับภัยคุกคามนั้น

ระดับการแจ้งเตือนจะช่วยคุณเลือกวิธีจัดการไวรัส สปายแวร์ และซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่อาจไม่เป็นที่ต้องการ แม้ว่า Microsoft Security Essentials จะแนะนำให้คุณลบไวรัสและสปายแวร์ทั้งหมด แต่ไม่จำเป็นว่าซอฟต์แวร์ที่มีการตั้งค่าสถานะทั้งหมดจะเป็นซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรือไม่พึงประสงค์ ข้อมูลในตารางนี้สามารถช่วยให้คุณตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรหาก Microsoft Security Essentials ตรวจพบซอฟต์แวร์ที่อาจไม่เป็นที่ต้องการในพีซีของคุณ

ระดับการแจ้งเตือน
หมายความว่าอย่างไร
ควรทำอย่างไร

รุนแรง

โปรแกรมเหล่านี้คือสิ่งที่อันตรายมากกว่าปกติและแพร่กระจายไปทั่ว คล้ายกับไวรัสหรือหนอนคอมพิวเตอร์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของพีซีของคุณ และสามารถสร้างความเสียหายกับพีซีของคุณได้

ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ ให้ลบซอฟต์แวร์ที่ตรวจพบออกทันที Microsoft Security Essentials จะพยายามลบซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายออกโดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณจากการติดไวรัสหรือมัลแวร์ที่อาจเกิดขึ้น เว้นแต่คุณจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเริ่มต้นดังกล่าว (หลังจากการลบซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายออกโดยอัตโนมัติ Microsoft Security Essentials ยังอาจตั้งค่า Windows บางอย่างใหม่ เช่น โฮมเพจเริ่มต้นและผู้ให้บริการการค้นหาของคุณ)

สูง

โปรแกรมเหล่านี้คือสิ่งที่อาจจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และส่งผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัว หรือทำความเสียหายต่อพีซีของคุณได้ ตัวอย่างเช่น โปรแกรมจะรวบรวมข้อมูลหรือเปลี่ยนการตั้งค่า โดยทั่วไปคุณจะไม่ทราบหรือไม่ได้ยินยอม

ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ ให้ลบซอฟต์แวร์ที่ตรวจพบออกทันที Microsoft Security Essentials จะพยายามลบซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายออกโดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณจากการติดไวรัสหรือมัลแวร์ที่อาจเกิดขึ้น เว้นแต่คุณจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเริ่มต้นดังกล่าว (หลังจากการลบซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายออกโดยอัตโนมัติ Microsoft Security Essentials ยังอาจตั้งค่า Windows บางอย่างใหม่ เช่น โฮมเพจเริ่มต้นและผู้ให้บริการการค้นหาของคุณ)

ปานกลาง

โปรแกรมเหล่านี้คือสิ่งที่อาจส่งผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัว หรือทำการเปลี่ยนแปลงกับพีซี ซึ่งอาจสร้างความรู้สึกแง่ลบต่อประสบการณ์การใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณได้ ตัวอย่างเช่น โปรแกรมจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือเปลี่ยนการตั้งค่า

ดูรายละเอียดการแจ้งเตือนเพื่อดูเหตุผลที่ตรวจพบซอฟต์แวร์ หากคุณไม่ชอบสิ่งที่ซอฟต์แวร์ทำ หรือหากคุณไม่รู้จักและไม่เชื่อถือผู้เผยแพร่ ให้ตัดสินใจบล็อกหรือลบซอฟต์แวร์

ต่ำ

ซอฟต์แวร์เหล่านี้คือซอฟต์แวร์ที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณหรือพีซีของคุณ หรืออาจเปลี่ยนวิธีการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม ซอฟต์แวร์จะดำเนินงานตามที่ตกลงไว้ในข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft ที่แสดงขึ้นเมื่อคุณติดตั้งซอฟต์แวร์นั้น

โดยทั่วไป ซอฟต์แวร์นี้จะไม่เป็นอันตรายเมื่อทำงานบนพีซีของคุณ เว้นแต่จะถูกติดตั้งโดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หากคุณไม่แน่ใจว่าจะอนุญาตซอฟต์แวร์นี้หรือไม่ ให้ดูรายละเอียดการแจ้งเตือน หรือตรวจสอบเพื่อดูว่าคุณรู้จักและเชื่อถือผู้เผยแพร่ซอฟต์แวร์หรือไม่