ฉันต้องทำอย่างไรหาก Microsoft Security Essentials ตรวจพบซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายในพีซีของฉัน

หาก Microsoft Security Essentials ตรวจพบซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรือซอฟต์แวร์ที่ไม่พึงประสงค์ในพีซีของคุณ (ทั้งเมื่อตรวจสอบพีซีของคุณโดยใช้การป้องกันแบบเรียลไทม์ หรือหลังจากที่ใช้การสแกน) โปรแกรมจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับรายการที่ตรวจพบ โดยแสดงข้อความในพื้นที่การแจ้งเตือนด้านขวาของแถบงาน

ในบางกรณี Microsoft Security Essentials อาจดำเนินการลบซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายออกจากพีซีของคุณโดยอัตโนมัติ และแจ้งให้คุณทราบถึงการดำเนินการดังกล่าว แต่โดยส่วนใหญ่ Microsoft Security Essentials จะแจ้งให้คุณทราบว่าโปรแกรมตรวจพบซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรือซอฟต์แวร์ที่อาจไม่เป็นที่ต้องการ คลิก ล้างข้อมูลในคอมพิวเตอร์ เพื่อลบซอฟต์แวร์ออก หรือคลิก แสดงรายละเอียด เพื่อเปิด หน้าต่างรายละเอียดของภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการที่ตรวจพบ หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการพิจารณาว่าควรใช้การดำเนินการใดกับรายการที่ตรวจพบ ให้ใช้ระดับการแจ้งเตือนที่ Microsoft Security Essentials กำหนดให้กับรายการเป็นแนวทางให้คุณ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ระดับการแจ้งเตือนใน Microsoft Security Essentials)

ระดับการแจ้งเตือนจะช่วยคุณเลือกวิธีจัดการไวรัส สปายแวร์ และซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่อาจไม่เป็นที่ต้องการ แม้ว่า Microsoft Security Essentials จะแนะนำให้คุณลบไวรัสและสปายแวร์ทั้งหมด แต่ไม่จำเป็นว่าซอฟต์แวร์ที่มีการตั้งค่าสถานะทั้งหมดจะเป็นซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรือไม่พึงประสงค์ ข้อมูลต่อไปนี้สามารถช่วยให้คุณตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรหาก Microsoft Security Essentials ตรวจพบซอฟต์แวร์ที่อาจไม่เป็นที่ต้องการในพีซีของคุณ

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับการแจ้งเตือน คุณสามารถเลือกหนึ่งในการดำเนินการต่อไปนี้เพื่อใช้กับรายการที่ตรวจพบ:

  • ลบ การดำเนินการนี้จะลบซอฟต์แวร์ออกจากพีซีของคุณอย่างถาวร

  • กักกัน การดำเนินการนี้จะกักกันซอฟต์แวร์เพื่อให้ไม่สามารถทำงานได้ เมื่อ Microsoft Security Essentials กักกันซอฟต์แวร์ โปรแกรมจะเคลื่อนย้ายซอฟต์แวร์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นในพีซีของคุณ จากนั้นจะป้องกันซอฟต์แวร์ไม่ให้ทำงานจนกว่าคุณจะเลือกที่จะเรียกคืนหรือลบ

  • อนุญาต การดำเนินการนี้จะเพิ่มซอฟต์แวร์ในรายการที่อนุญาตของ Microsoft Security Essentials และอนุญาตให้คุณเรียกใช้บนพีซีของคุณได้ Microsoft Security Essentials จะหยุดการแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ซอฟต์แวร์อาจก่อให้เกิดปัญหาต่อความเป็นส่วนตัวของคุณหรือพีซีของคุณ

ข้อควรระวัง:

หากคุณเลือก อนุญาต สำหรับรายการ เช่น ซอฟต์แวร์ Microsoft Security Essentials จะหยุดการแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ซอฟต์แวร์อาจก่อให้เกิดปัญหาต่อความเป็นส่วนตัวของคุณหรือพีซีของคุณ ดังนั้น ให้เพิ่มซอฟต์แวร์ในรายการที่อนุญาตเฉพาะเมื่อคุณเชื่อถือซอฟต์แวร์และผู้เผยแพร่ซอฟต์แวร์นั้น