การสแกนของฉันจะสามารถจับไวรัสตัวใหม่ล่าสุดได้หรือไม่

ทุกๆ วันจะมีซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายตัวใหม่เกิดขึ้น ดังนั้นในทุกวัน ทีมของเราจะส่งการปรับปรุงสำหรับ Microsoft Security Essentials เพื่อช่วยให้คุณได้รับการป้องกันอยู่เสมอ

หากต้องการบล็อกโปรแกรมที่ไม่ปลอดภัยตัวใหม่ล่าสุด Microsoft Security Essentials จะใช้ข้อกำหนดไวรัสและสปายแวร์ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าข้อกำหนดเหล่านี้ยังคงเป็นปัจจุบัน

หากต้องการตรวจสอบว่าการสแกนใช้ข้อกำหนดไวรัสและสปายแวร์ใหม่ล่าสุด

  1. คลิกที่ การตั้งค่า แล้วคลิก สแกนตามกำหนดเวลา

  2. ตรวจสอบว่ามีการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจสอบข้อกำหนดไวรัสและสปายแวร์ล่าสุดก่อนที่จะเรียกใช้การสแกนตามกำหนดเวลา จากนั้นคลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือทำการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือยืนยันการดำเนินการ