การแสดงภาพประกอบเพลงสำหรับ Windows Media Player

การแสดงภาพประกอบเพลงคือสี รูปร่าง ลวดลายที่เคลื่อนไหวไปกับเพลงในโหมดกำลังเล่นในขณะนี้ของ Windows Media Player Player มาพร้อมกับการแสดงภาพประกอบเพลงคือสีจำนวนมาก และคุณสามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมบนเพจนี้ เรียนรู้เพิ่มเติม

Blazing Colors

Blazing Colors
ขนาดแฟ้ม: 169 KB
สร้างโดย: Averett & Associates
ดาวน์โหลด

Color Cubes

Color Cubes
ขนาดแฟ้ม: 169 KB
สร้างโดย: Averett & Associates
ดาวน์โหลด

Dungeon Siege

Dungeon Siege
ขนาดแฟ้ม: 837 KB
สร้างโดย: Averett & Associates
ดาวน์โหลด

Energy Bliss

Energy Bliss
ขนาดแฟ้ม: 521 KB
สร้างโดย: Microsoft และ Averett & Associates
ดาวน์โหลด

G-Force

G-Force
ขนาดแฟ้ม: 3.4 MB
สร้างโดย: SoundSpectrum
รับ

The Grind

The Grind
ขนาดแฟ้ม: 2.37 MB
สร้างโดย: Microsoft และ Warner Bros.
ดาวน์โหลด

Morphyre

Morphyre
ขนาดแฟ้ม: 8.71 MB
สร้างโดย: Pur3 Ltd
รับ

Picture Viz I

Picture Viz I
ขนาดแฟ้ม: 184 KB
สร้างโดย: Averett & Associates
ดาวน์โหลด

Picture Viz II

Picture Viz II
ขนาดแฟ้ม: 192 KB
สร้างโดย: Averett & Associates
ดาวน์โหลด

Psychedelia Viz Pack

Psychedelia Viz Pack
ขนาดแฟ้ม: 5.6 KB
สร้างโดย: Tim Cowley and Stephen Coy
ดาวน์โหลด

Pulsing Colors

Pulsing Colors
ขนาดแฟ้ม: 170 KB
สร้างโดย: Averett & Associates
ดาวน์โหลด

Softie the Snowman II

Softie the Snowman II
ขนาดแฟ้ม: 558 KB
สร้างโดย: Averett & Associates
ดาวน์โหลด

SoftSkies

SoftSkies
ขนาดแฟ้ม: 7.2 MB
สร้างโดย: SoundSpectrum
รับ

Terminator III

Terminator III
ขนาดแฟ้ม: 2.54 MB
สร้างโดย: Averett & Associates
ดาวน์โหลด

Trilogy I

Trilogy I
ขนาดแฟ้ม: 177 KB
สร้างโดย: Averett & Associates
ดาวน์โหลด

Trilogy II

Trilogy II
ขนาดแฟ้ม: 177 KB
สร้างโดย: Averett & Associates
ดาวน์โหลด

Trilogy III

Trilogy III
ขนาดแฟ้ม: 177 KB
สร้างโดย: Averett & Associates
ดาวน์โหลด

WhiteCap

WhiteCap
ขนาดแฟ้ม: 753 KB
สร้างโดย: SoundSpectrum
รับ

Windows Media 9 Series

Windows Media 9 Series
ขนาดแฟ้ม: 366 KB
สร้างโดย: Averett & Associates
ดาวน์โหลด

ดูเพิ่มเติม

รับ Player รุ่นที่เก่ากว่า

ปรับแต่ง Player ของคุณด้วย Add-on ทางด้านเสียงและภาพ

ดูวิธีใช้สำหรับ Player รุ่นของคุณ