ข้อผิดพลาด 800B0001 ของ Windows Update


ถ้าคุณได้รับข้อผิดพลาด 800b0001 ของ Windows Update แสดงว่า Windows Update หรือ Microsoft ไม่สามารถกำหนดผู้ให้บริการการเข้ารหัสลับ หรือแฟ้มที่ Windows Update ต้องใช้งาน (ชื่อ ที่เก็บแค็ตตาล็อก) เสียหาย 'เครื่องมือเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงระบบ' สามารถแก้ไขสภาพบางอย่างที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดนี้ได้ เมื่อต้องการใช้เครื่องมือนี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ไปที่เว็บเพจ เครื่องมือเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงระบบ ในส่วน ข้อมูลสำหรับผู้ใช้ขั้นสูง ให้ค้นหารุ่นของ Windows และชนิดระบบของคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วคลิกการเชื่อมโยงเพื่อดาวน์โหลด 'เครื่องมือเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงระบบ' เมื่อต้องการค้นหารุ่นของ Windows ของคุณ ให้ดูที่ การดูข้อมูลคอมพิวเตอร์ของคุณ

 2. เรียกใช้ Windows Update อีกครั้ง

  หมายเหตุ

  • โดยทั่วไปแล้วการสแกนจะใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที แต่ในคอมพิวเตอร์บางเครื่องอาจใช้เวลานานกว่านั้น แถบความคืบหน้าของ Windows Update จะไม่ได้รับการปรับปรุงในระหว่างสแกน ความคืบหน้าอาจจะหยุดอยู่ที่เสร็จสมบูรณ์ 60% ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ การสแกนจะยังทำงานต่อไปและคุณไม่ควรยกเลิกการปรับปรุง

'เครื่องมือเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงระบบ' (เรียกย่อๆ ว่า CheckSUR) เป็นโปรแกรมที่จะสแกนครั้งเดียวเพื่อดูปัญหาบนคอมพิวเตอร์ที่ทำให้คุณไม่สามารถติดตั้งการปรับปรุงได้ ปัญหาข้างต้นคือสภาพอย่างหนึ่งที่เครื่องมือ CheckSUR สามารถตรวจหาและซ่อมแซมได้

ถ้าเครื่องมือ CheckSUR พบปัญหาในขณะกำลังเรียกใช้ จะมีการบันทึกปัญหาต่างๆ ลงในแฟ้มที่ชื่อ CheckSUR.log ซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ของ Windows ภายใต้ Logs\CBS\ ในการติดตั้งค่าเริ่มต้นของ Windows โฟลเดอร์นี้จะเป็น C:\Windows\Logs\CBS

ถ้า 'เครื่องมือเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงระบบ' ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ แสดงว่าคุณต้องซ่อมแซม Windows การซ่อมแซม Windows จะไม่ทำลายแฟ้มส่วนบุคคลของคุณหรือโปรแกรมที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

เมื่อคุณซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณต้องเรียกใช้ Windows Update อีกครั้งเพื่อติดตั้งการปรับปรุงใดๆ ที่ไม่มีอยู่ในแผ่นดีวีดีการติดตั้ง เมื่อต้องการซ่อมแซม Windows ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. ปิดโปรแกรมทั้งหมดของคุณ แล้วเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

 2. ใส่แผ่นดีวีดี Windows ลงในดิสก์ไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ รอให้การติดตั้งเริ่มต้น ถ้าการติดตั้งไม่เริ่มต้นโดยอัตโนมัติ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

  1. คลิก เริ่ม และพิมพ์ ไดรฟ์:\setup.exe ในกล่องค้นหา โดยที่ ไดรฟ์ คือตัวอักษรของดีวีดีไดรฟ์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ (เช่น D:\setup.exe)

  2. ในรายการ โปรแกรม ให้คลิก Setup.exe

 3. คลิก ติดตั้งเดี๋ยวนี้

 4. คลิก ออนไลน์เพื่อรับการปรับปรุงล่าสุดสำหรับการติดตั้ง (แนะนำ)

 5. พิมพ์หมายเลขผลิตภัณฑ์ของ Windows ถ้ามีการถาม

 6. ในหน้าต่าง คุณต้องการการติดตั้งชนิดใด ให้คลิก ปรับรุ่น

 7. เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ให้เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ แล้วเรียกใช้ Windows Update

ถ้าคุณยังคงเห็นข้อผิดพลาดนี้อยู่ ให้ดู ตัวแก้ไขปัญหาอัตโนมัติ บนเว็บไซต์การสนับสนุนของ Microsoft หรือไปที่เว็บไซต์ Microsoft Answers สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

รหัสข้อผิดพลาดของปัญหานี้ WindowsUpdate_800B0001

 • WindowsUpdate_800B0001

 • 0x800B0001ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่