คุณสามารถเพิ่มฟังก์ชันการทำงานให้กับ Windows Media Player ด้วยปลั๊กอิน เช่น ลักษณะพิเศษเสียง ลักษณะพิเศษของวิดีโอ จินตภาพ หรือตัวแปลงสัญญาณที่สนับสนุนรูปแบบแฟ้มใหม่ๆ ได้ Player มีปลั๊กอินจินตภาพเป็นจำนวนมาก แต่คุณสามารถดาวน์โหลดปลั๊กอินเพิ่มเติมได้จากอินเทอร์เน็ต เมื่อต้องการเพิ่มปลั๊กอิน คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแล

ตารางต่อไปนี้แสดงชนิดของปลั๊กอินที่ Player สนับสนุน

ปลั๊กอินชนิดนี้ ให้ผลลักษณะนี้
ปลั๊กอินชนิดนี้

จินตภาพ

ให้ผลลักษณะนี้

แสดงสีสันและรูปทรงเรขาคณิตต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปตามจังหวะของเสียงเพลงที่กำลังเล่นอยู่

ปลั๊กอินชนิดนี้

กำลังเล่นในขณะนี้

ให้ผลลักษณะนี้

เพิ่มฟังก์ชันการทำงานใหม่ให้กับโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้'

ปลั๊กอินชนิดนี้

หน้าต่าง

ให้ผลลักษณะนี้

เพิ่มฟังก์ชันการทำงานใหม่ลงในหน้าต่างอื่นนอกเหนือจากหน้าต่างของ Player

ปลั๊กอินชนิดนี้

พื้นหลัง

ให้ผลลักษณะนี้

เพิ่มฟังก์ชันการทำงานใหม่ในเบื้องหลัง แต่ไม่รวมถึงส่วนติดต่อผู้ใช้

ปลั๊กอินชนิดนี้

DSP วิดีโอ

ให้ผลลักษณะนี้

สร้างลักษณะพิเศษของวิดีโอ เช่น การเปลี่ยนแปลงความเข้มของสี การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล (DSP) คือ วิธีการวิเคราะห์สัญญาณ (เช่น เสียงหรือวิดีโอ) และเปลี่ยนสัญญาณเหล่านั้นเพื่อสร้างลักษณะพิเศษตามที่ต้องการ

ปลั๊กอินชนิดนี้

DSP เสียง

ให้ผลลักษณะนี้

สร้างลักษณะพิเศษของเสียง เช่น การเปลี่ยนแปลงระดับเสียง

ปลั๊กอินชนิดนี้

DSP อื่นๆ

ให้ผลลักษณะนี้

สร้างลักษณะพิเศษอื่นๆ นอกไปจากลักษณะพิเศษของวิดีโอหรือเสียงแบบดั้งเดิม

ปลั๊กอินชนิดนี้

ตัวแสดง

ให้ผลลักษณะนี้

เล่นรูปแบบเนื้อหาอื่นนอกเหนือจากของ Player

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับปลั๊กอินบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. คลิกที่ปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Player
  ถ้า Player เปิดอยู่ และคุณอยู่ในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้คลิกปุ่ม สลับไปยังไลบรารีรูปภาพของปุ่ม 'สลับไปยังไลบรารี' ที่มุมบนขวาของ Player
 2. ในไลบรารีของ Player ให้คลิก จัดระเบียบ แล้วคลิก ตัวเลือก จากนั้นคลิกแท็บ ปลั๊กอิน

 3. ในรายการ ประเภท ให้คลิกประเภทใดประเภทหนึ่ง

 4. เมื่อต้องการดูหรือปรับเปลี่ยนการตั้งค่าปลั๊กอิน ในรายการปลั๊กอิน ให้คลิกปลั๊กอิน แล้วคลิก คุณสมบัติ ปลั๊กอินบางอย่างไม่มีการตั้งค่าที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ใน Player

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปลั๊กอิน คุณยังสามารถตรวจสอบที่เว็บไซต์ซึ่งคุณดาวน์โหลดปลั๊กอินนั้นมาได้ด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไลบรารีของ Player ให้ดูที่ การเริ่มต้นใช้งาน Windows Media Player

การดาวน์โหลดปลั๊กอินจากอินเทอร์เน็ต

คุณสามารถเพิ่มปลั๊กอินลงใน Player ได้ด้วยการดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต โดยทำดังนี้

 1. คลิกที่ปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Player
  ถ้า Player เปิดอยู่ และคุณอยู่ในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้คลิกปุ่ม สลับไปยังไลบรารีรูปภาพของปุ่ม 'สลับไปยังไลบรารี' ที่มุมบนขวาของ Player
 2. บนแถบเมนูในไลบรารีของ Player ให้คลิก เครื่องมือ แล้วชี้ไปที่ ดาวน์โหลด จากนั้นคลิก ปลั๊กอิน

  ถ้าแถบเมนูถูกซ่อนอยู่ ให้คลิก จัดระเบียบ แล้วชี้ไปที่ เค้าโครง จากนั้นเลือก แสดงแถบเมนู

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแถบเมนู ให้ดูที่ การแสดงหรือซ่อนแถบเมนูใน Windows Media Player สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไลบรารีของ Player ให้ดูที่ การเริ่มต้นใช้งาน Windows Media Player

หมายเหตุ

 • ถ้า Player เปิดอยู่เมื่อคุณดาวน์โหลดปลั๊กอิน คุณอาจต้องปิดและเริ่ม Player ใหม่เพื่อทำให้ปลั๊กอินพร้อมใช้งาน

การเปิดหรือปิดใช้งานปลั๊กอิน

คุณอาจเปิดหรือปิดใช้งานปลั๊กอินบางตัวได้ ซึ่งทำให้คุณสามารถเปิดหรือปิดลักษณะพิเศษได้ ความสามารถในการเปิดหรือปิดลักษณะพิเศษได้ยังมีประโยชน์เมื่อมีการแก้ไขปัญหาปลั๊กอินที่ไม่ใช่ของ Microsoft ซึ่งไม่ทำงานตามที่คาดไว้ ปลั๊กอินบางอย่าง เช่น ปลั๊กอินของตัวแสดง และจินตภาพ จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อถูกเพิ่ม และยังคงเปิดใช้งานตราบใดที่มีการติดตั้งปลั๊กอินเหล่านั้นบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. คลิกที่ปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Player
  ถ้า Player เปิดอยู่ และคุณอยู่ในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้คลิกปุ่ม สลับไปยังไลบรารีรูปภาพของปุ่ม 'สลับไปยังไลบรารี' ที่มุมบนขวาของ Player
 2. ในไลบรารีของ Player ให้คลิก จัดระเบียบ แล้วคลิก ตัวเลือก จากนั้นคลิกแท็บ ปลั๊กอิน

 3. ในรายการ ประเภท ให้คลิกประเภทใดประเภทหนึ่ง

 4. ในรายการปลั๊กอิน ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการปิดใช้งานปลั๊กอิน ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากปลั๊กอินนั้น

   ถ้ากล่องกาเครื่องหมายไม่แสดง แสดงว่าปลั๊กอินนั้นไม่สามารถปิดใช้งานได้

  • เมื่อต้องการเปิดใช้งานปลั๊กอิน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากปลั๊กอินนั้น

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไลบรารีของ Player ให้ดูที่ การเริ่มต้นใช้งาน Windows Media Player