การเพิ่มแฟ้มสื่อลงใน Windows Media Center

ครั้งแรกที่คุณเริ่มใช้งาน Windows Media Center โปรแกรมจะค้นหาแฟ้มสื่อในไลบรารี 'เพลง' 'รูปภาพ' และ 'วิดีโอ' บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถควบคุมการแสดงของเพลง ภาพยนตร์ และสื่ออื่นๆ ใน Media Center ได้ผ่านไลบรารีดังกล่าว

มีวิธีทำอยู่สองวิธีดังนี้

 • จากภายนอก Media Center ให้เพิ่มหรือเอาโฟลเดอร์ในไลบรารีของ Windows ออก (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การทำงานกับไลบรารี) เมื่อคุณเพิ่มหรือเอาโฟลเดอร์ออก การเปลี่ยนแปลงนั้นจะแสดงผลใน Media Center

 • จากภายใน Media Center ให้เพิ่มหรือเอาโฟลเดอร์ที่คุณต้องการให้ Media Center ตรวจหาแฟ้มสื่อออก เมื่อคุณเพิ่มหรือเอาโฟลเดอร์ออก การเปลี่ยนแปลงนั้นจะแสดงผลในไลบรารี Windows

รูปภาพของหน้า 'ไลบรารีสื่อ' ใน Windows Media Center
หน้าไลบรารี 'สื่อ' ใน Media Center

ทุกครั้งที่คุณเปิด Media Center โปรแกรมจะค้นหาแฟ้มสื่อในไลบรารี 'เพลง' 'รูปภาพ' และ 'วิดีโอ' ของคุณ และในไลบรารี 'รายการทีวีที่บันทึกไว้' (ซึ่งปกติจะอยู่ที่ C:\Users\Public) ถ้าคุณเพิ่มหรือลบแฟ้มในโฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่งเหล่านี้ เนื้อหาที่ปรากฏใน Media Center จะได้รับการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

แสดงทั้งหมด

การเพิ่มแฟ้มสื่อลงใน Media Center

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Center
 2. ในหน้าจอเริ่มต้นของ Windows Media Center ให้เลื่อนไปที่ งาน แล้วคลิก การตั้งค่า

 3. คลิก ไลบรารีสื่อ

 4. คลิกชนิดสื่อที่คุณต้องการจะเพิ่ม (เช่น เพลง) แล้วคลิก ถัดไป

 5. คลิก เพิ่มโฟลเดอร์ไปยังไลบรารี แล้วคลิก ถัดไป

 6. คลิกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งภายใต้ โฟลเดอร์ที่คุณต้องการเพิ่มอยู่ที่ใด โดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เก็บแฟ้มสื่อของคุณ แล้วคลิก ถัดไป

 7. นำทางไปยังโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเพิ่มโดยคลิกปุ่ม เครื่องหมายบวกรูปภาพของปุ่มเครื่องหมายบวก หรือ เครื่องหมายลบรูปภาพของปุ่มเครื่องหมายลบ แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากแต่ละโฟลเดอร์ (แฟ้มต่างๆ ในโฟลเดอร์ย่อยจะรวมอยู่ในการเลือกของคุณ)
 8. เมื่อคุณได้เลือกโฟลเดอร์ทั้งหมดที่คุณต้องการให้ Media Center ตรวจสอบ ให้คลิก ถัดไป คลิก ใช่ ใช้ตำแหน่งที่ตั้งเหล่านี้ แล้วคลิก เสร็จสิ้น

  หลังจากคุณเพิ่มแฟ้มต่างๆ เสร็จแล้ว อาจใช้เวลาหลายนาทีก่อนที่แฟ้มดังกล่าวจะปรากฏในไลบรารี

เคล็ดลับ

 • ภายใต้ โฟลเดอร์ที่คุณต้องการเพิ่มอยู่ที่ใด ถ้าคุณเลือก บนคอมพิวเตอร์อื่น เพื่อเพิ่มโฟลเดอร์จากเครือข่าย และ Media Center ตรวจไม่พบโฟลเดอร์นั้น ให้ลองการแมปโฟลเดอร์เป็นไดรฟ์เครือข่าย เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการ ให้ดูที่ การสร้างทางลัดไป (แมป) ไดรฟ์เครือข่าย หลังจากคุณทำเช่นนี้ คุณอาจจะสามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ใน Media Center ได้ด้วยการคลิก บนคอมพิวเตอร์นี้ (รวมทั้งไดรฟ์เครือข่ายที่แมปไว้) ในไลบรารีสื่อ

 • ถ้าคุณลบอัลบั้มออกจากไลบรารี 'เพลง' ของคุณใน Media Center แต่เลือกตัวเลือก ไลบรารีเท่านั้น เมื่อลบ อัลบั้มนั้นจะถูกเอาออกจาก Media Center เท่านั้น แต่จะไม่ถูกลบออกจากตำแหน่งที่เก็บอัลบั้มนั้น คุณสามารถเพิ่มอัลบั้มกลับเข้าไปใน Media Center ได้ด้วยการเอาโฟลเดอร์แม่ออกจากไลบรารี 'เพลง' แล้วเพิ่มเข้าไปอีกครั้ง

เมื่อต้องการนำเข้าสื่อจากกล้องดิจิทัลหรืออุปกรณ์แบบถอดได้อื่นๆ

ถ้าคุณมีสื่ออยู่บนอุปกรณ์แบบถอดได้ เช่น USB แฟลชไดรฟ์ หรือกล้องดิจิทัล คุณสามารถนำเข้าสื่อนั้นมาไว้บนคอมพิวเตอร์ได้โดยตรง เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว แฟ้มดังกล่าวจะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ 'รูปภาพของฉัน' ใน Windows

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Center
 2. ถ้า Media Center ไม่อยู่ในโหมดเต็มหน้าจอ ให้คลิกปุ่ม ขยายใหญ่สุดรูปภาพของปุ่ม 'ขยายใหญ่สุด'
 3. เชื่อมต่ออุปกรณ์แบบถอดได้เข้ากับคอมพิวเตอร์ (ปกติแล้วกล้องและอุปกรณ์แบบถอดได้ส่วนใหญ่จะเชื่อมต่อกับ USB พอร์ต)

 4. ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น ให้คลิก นำเข้ารูปภาพและวิดีโอ

 5. ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ที่จะใช้เก็บสื่อของคุณ ให้พิมพ์ชื่อใหม่

 6. คลิก นำเข้า Media Center จะคัดลอกแฟ้มไปยังโฟลเดอร์ 'รูปภาพของฉัน'

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณมีแฟ้มวิดีโอนอกเหนือจากรูปภาพในอุปกรณ์แบบถอดได้ของคุณ แฟ้มเหล่านั้นจะถูกนำเข้ามายังโฟลเดอร์ 'รูปภาพของฉัน' เมื่อต้องการดูแฟ้มวิดีโอเหล่านั้นใน ไลบรารีวิดีโอ ใน Media Center คุณจะต้องย้ายแฟ้มเหล่านั้นมายังโฟลเดอร์ 'วิดีโอของฉัน' หรือ 'วิดีโอสาธารณะ' ใน Windows Explorer ด้วยตนเองก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การจัดการวิดีโอของคุณ

 • ถ้าคุณจัดเก็บสื่อบนไดรฟ์แบบถอดได้บางประเภท (เช่น USB ฮาร์ดไดรฟ์ภายนอก) คุณต้องเพิ่มสื่อเหล่านั้นเข้าไปด้วยตนเองเพื่อดูใน Media Center