การเพิ่มหรือการเปลี่ยนภาษาสำหรับการป้อนค่า

คุณสามารถใส่ข้อความหรือแก้ไขเอกสารเป็นภาษาต่างๆ ได้ง่ายขึ้นด้วยการเปลี่ยนแปลงภาษาสำหรับการป้อนค่า ภาษาสำหรับการป้อนค่าจะรวมอยู่ใน Windows แต่คุณต้องเพิ่มลงในรายการภาษาก่อนจึงจะสามารถใช้ได้

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการเพิ่มหรือเปลี่ยนภาษาสำหรับการป้อนค่า (1:26)
แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการเพิ่มภาษาสำหรับการป้อนค่า

 1. เปิด 'ภูมิภาคและภาษา' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม แล้วคลิก นาฬิกา ภาษา และภูมิภาค จากนั้นคลิก ภูมิภาคและภาษา

 2. คลิกแท็บ แป้นพิมพ์และภาษา แล้วคลิก เปลี่ยนแปลงแป้นพิมพ์

 3. ภายใต้ บริการที่ได้ติดตั้ง ให้คลิก เพิ่ม

 4. คลิกสองครั้งที่ภาษาที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วคลิกสองครั้งที่ แป้นพิมพ์ จากนั้นเลือกตัวเลือกบริการป้อนข้อความที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วคลิก ตกลง

เมื่อต้องการเปลี่ยนภาษาสำหรับการป้อนค่า

ก่อนที่คุณจะสามารถเปลี่ยนภาษาสำหรับการป้อนค่าที่คุณต้องการใช้ คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เพิ่มภาษาสำหรับการป้อนค่าแล้ว

 • คลิกปุ่ม ภาษาสำหรับการป้อนค่า บนแถบภาษา แล้วคลิกภาษาสำหรับการป้อนค่าที่คุณต้องการใช้

  รูปภาพของแถบภาษา
  แถบภาษา

  หมายเหตุ

  • ถ้าคุณไม่เห็นแถบภาษา ให้คลิกขวาที่แถบงาน แล้วชี้ไปที่ แถบเครื่องมือ จากนั้นคลิก แถบภาษา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแถบภาษา ให้ดูที่ แถบภาษา (ภาพรวม)

  • นอกจากจะเปลี่ยนภาษาสำหรับการป้อนค่าแล้ว คุณยังสามารถกำหนดแป้นพิมพ์สำหรับภาษาหรือรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงเองได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดแป้นพิมพ์ของคุณเอง ให้ดูที่ การเปลี่ยนรูปแบบแป้นพิมพ์ของคุณ