การรับโปรแกรมควบคุมและการปรับปรุงที่แนะนำสำหรับฮาร์ดแวร์ของคุณโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถกำหนดให้ Windows ดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมที่แนะนำ และข้อมูลรายละเอียดสำหรับฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติได้ วิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่จะช่วยตรวจสอบให้แน่ใจว่าฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณจะทำงานอย่างถูกต้อง

ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการรับโปรแกรมควบคุมและการปรับปรุงที่แนะนำสำหรับฮาร์ดแวร์ของคุณ (1:13)

โปรแกรมควบคุมและข้อมูล

Windows สามารถค้นหาและดาวน์โหลดการปรับปรุงสองประเภทสำหรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณดังนี้

 • โปรแกรมควบคุม

  โปรแกรมควบคุม คือ ซอฟต์แวร์ที่อนุญาตให้คอมพิวเตอร์สามารถสื่อสารกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ถ้าไม่มีโปรแกรมควบคุม อุปกรณ์ที่คุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ ตัวอย่างเช่น เมาส์หรือฮาร์ดไดรฟ์ภายนอกจะทำงานไม่ถูกต้อง Windows สามารถทำการตรวจสอบโดยอัตโนมัติเพื่อดูว่ามีโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์ใหม่ที่คุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณหรือไม่

  สำหรับฮาร์ดแวร์ที่คุณได้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่แล้ว โปรแกรมควบคุมที่มีการปรับปรุงอาจพร้อมใช้งานในภายหลัง แต่โปรแกรมควบคุมเหล่านั้นจะไม่ถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการติดตั้งการปรับปรุงที่จะติดตั้งหรือไม่ก็ได้ ให้ไปที่ Windows Update ใน 'แผงควบคุม' ตรวจสอบการปรับปรุง แล้วดูและติดตั้งการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมที่พร้อมใช้งานสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ

 • ข้อมูล

  Windows สามารถดาวน์โหลดไอคอนความละเอียดสูงสำหรับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์จำนวนมากที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ พร้อมด้วยข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ เช่น ชื่อผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตและหมายเลขรุ่น หรือแม้แต่ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับความสามารถในการซิงค์ของอุปกรณ์ รายละเอียดเหล่านี้ช่วยให้คุณแยกแยะอุปกรณ์ที่เหมือนกันซึ่งเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณได้ง่ายขึ้น เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่คนละเครื่อง

  รูปภาพของ 'อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์' ใน 'แผงควบคุม'
  'อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์' ใน 'แผงควบคุม' ให้ข้อมูลที่รวดเร็วเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ
แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการให้ Windows ดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมและไอคอนที่แนะนำโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถตรวจสอบ Windows Update ได้ตลอดเวลาเพื่อดูว่าได้พบโปรแกรมควบคุมและไอคอนใหม่สำหรับฮาร์ดแวร์ของคุณหรือไม่ โดยเฉพาะถ้าคุณเพิ่งติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ ถ้าคุณต้องการให้ Windows Update ตรวจสอบโปรแกรมควบคุมและไอคอนล่าสุดโดยอัตโนมัติ ให้ทำดังนี้

 1. เปิด 'อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' จากนั้นบนเมนูเริ่ม ให้คลิก อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์

 2. คลิกขวาที่ชื่อคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วคลิก การตั้งค่าการติดตั้งอุปกรณ์

 3. คลิก ใช่ ทำการดำเนินการนี้โดยอัตโนมัติ (แนะนำ) แล้วคลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  ถ้ามีการเลือก ใช่ อยู่แล้ว ให้คลิก ยกเลิก เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ

รูปภาพของหน้าจอ 'การตั้งค่าการติดตั้งอุปกรณ์'
ถ้าคุณกำหนดให้ Windows ดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมและข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ ฮาร์ดแวร์ของคุณจะทำงานได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น

เมื่อต้องการเปิดและกำหนดค่า Windows Update

เมื่อต้องการรับการปรับปรุงที่สำคัญและการปรับปรุงที่แนะนำทั้งหมดสำหรับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของคุณทั้งหมด ให้ตรวจสอบว่า Windows Update ถูกเปิดทำงานและกำหนดค่าอย่างถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปิดหรือปิดการปรับปรุงอัตโนมัติ

รูปภาพของตัวเลือกการติดตั้ง Windows Update อัตโนมัติ
Windows Update จะให้คุณเลือกการปรับปรุงที่จะดาวน์โหลดและติดตั้งโดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมควบคุมและการปรับปรุงอื่นที่จะติดตั้งหรือไม่ก็ได้จาก Windows Update

แม้ว่าคุณได้ตั้งค่าให้ Windows Update ดาวน์โหลดและติดตั้งการปรับปรุงที่สำคัญและที่แนะนำทั้งหมดโดยอัตโนมัติ คุณอาจยังคงไม่ได้รับโปรแกรมควบคุมที่มีการปรับปรุงที่พร้อมใช้งานสำหรับอุปกรณ์ของคุณทั้งหมด ตัวอย่างเช่น การปรับปรุงเพิ่มเติมอาจมีโปรแกรมควบคุมที่พร้อมใช้งานสำหรับฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์ที่คุณได้ติดตั้งไปแล้ว Windows จะไม่ดาวน์โหลดและติดตั้งการปรับปรุงเพิ่มเติมโดยอัตโนมัติ แต่คุณจะได้รับแจ้งให้ทราบเมื่อการปรับปรุงเพิ่มเติมพร้อมให้ใช้งาน

เมื่อต้องการรับการปรับปรุงที่พร้อมใช้งานกับอุปกรณ์ของคุณทั้งหมด ให้ตรวจสอบ Windows Update เป็นระยะๆ สำหรับการปรับปรุงที่พร้อมใช้งานทั้งหมด รวมทั้งการปรับปรุงที่จะติดตั้งหรือไม่ก็ได้ คุณสามารถตรวจทานการปรับปรุงที่พร้อมใช้งาน แล้วเลือกการปรับปรุงนั้นจากรายการการปรับปรุงที่ Windows ค้นหาสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยทำดังนี้

 1. เปิด Windows Update ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ Update จากนั้นในรายการผลลัพธ์ ให้คลิก Windows Update

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก ตรวจหาการปรับปรุง แล้วรอสักครู่ขณะที่ Windows กำลังค้นหาการปรับปรุงล่าสุดสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ

 3. ถ้ามีการปรับปรุงที่พร้อมใช้งาน ให้คลิกที่การเชื่อมโยงในกล่องใต้ Windows Update เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละการปรับปรุง การปรับปรุงแต่ละชนิดอาจรวมโปรแกรมควบคุมไว้ด้วย

 4. บนหน้า เลือกการปรับปรุงที่คุณต้องการติดตั้ง ค้นหาการปรับปรุงสำหรับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของคุณ เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับแต่ละโปรแกรมควบคุมที่คุณต้องการติดตั้ง แล้วคลิก ตกลง อาจเป็นไปได้ที่จะไม่มีการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมใดๆ

 5. บนหน้า Windows Update ให้คลิก ติดตั้งการปรับปรุง ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  หมายเหตุ

  • Windows Update จะแจ้งให้คุณทราบว่าการปรับปรุงนั้นเป็นการปรับปรุงที่สำคัญ ที่แนะนำ หรือที่จะติดตั้งหรือไม่ก็ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงอัตโนมัติของ Windows

  • การปรับปรุงบางประเภทกำหนดให้คุณเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

  • Windows Update จะแจ้งให้คุณทราบว่าการปรับปรุงติดตั้งเสร็จสมบูรณ์หรือไม่

ถ้า Windows ไม่พบโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์ของคุณ

วิธีที่ดีที่สุดคือให้ Windows ติดตั้งโปรแกรมควบคุมโดยอัตโนมัติ ในบางครั้ง Windows อาจไม่สามารถค้นพบโปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์ของคุณ ถ้าเป็นเช่นนั้น คุณอาจต้องตรวจสอบเว็บไซต์ของผู้ผลิตโปรแกรมควบคุมหรือการปรับปรุงสำหรับอุปกรณ์ หรือลองติดตั้งซอฟต์แวร์ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ สิ่งที่ต้องทำเมื่อติดตั้งอุปกรณ์ไม่ถูกต้อง

ถ้า Windows ไม่พบข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณใน Device Stage

Device Stage เป็นคุณลักษณะใหม่ของ Windows รุ่นนี้ซึ่งจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์และงานที่คุณสามารถทำได้กับอุปกรณ์นั้น เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เข้ากันได้กับ Device Stage กับคอมพิวเตอร์ของคุณ Device Stage จะเปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ในบางครั้ง Device Stage อาจเปิดขึ้นมาแต่ไม่แสดงงานหรือข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์ ต่อไปนี้เป็นเหตุผลบางประการเกี่ยวกับสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นและสิ่งที่ต้องดำเนินการ

 • Device Stage อาจต้องการให้คุณอนุญาตให้ดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ ตรวจดูว่ามีข้อความใน Device Stage แจ้งให้คุณทราบว่ามีข้อมูลที่ปรับปรุงพร้อมใช้งานอยู่หรือไม่ แล้วทำตามคำแนะนำดังกล่าว

 • คอมพิวเตอร์ของคุณอาจไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต Device Stage ไม่สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ ถ้าคุณออฟไลน์อยู่ ให้ลองเชื่อมต่ออุปกรณ์ในภายหลังเมื่อคุณออนไลน์

 • Device Stage อาจกำลังพยายามดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ รอสักครู่เพื่อดูว่า Device Stage สามารถค้นหาข้อมูลได้หรือไม่ โดยเฉพาะถ้าเป็นครั้งแรกที่คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ของคุณ Device Stage จะพยายามดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าตำแหน่งที่ตั้งซึ่งเก็บข้อมูลนั้นไม่ว่าง ถ้าคุณไม่ต้องการรอ ให้ลองเชื่อมต่ออุปกรณ์อีกครั้งในภายหลัง

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ของคุณซึ่งมีการรายงานว่าสนับสนุน Device Stage (แต่มีเพียง 'เล่นอัตโนมัติ' เปิดขึ้นมา) ให้ตรวจสอบกับผู้ผลิตอุปกรณ์ ลองค้นหาว่ามีการปรับปรุงของซอฟต์แวร์หรือเฟิร์มแวร์ใดๆ ซึ่งจะทำให้อุปกรณ์ทำงานกับ Device Stage ได้อยู่หรือไม่ และยืนยันว่าอุปกรณ์สนับสนุน Device Stage จริงๆ