การปรับเทียบจอแสดงผลของคุณ

การปรับเทียบสีจอแสดงผลคืออะไร

การปรับเทียบจอแสดงผลของคุณช่วยให้แน่ใจได้ว่ามีการแสดงสีบนจอภาพของคุณอย่างถูกต้อง ใน Windows คุณสามารถใช้ 'การปรับเทียบสีจอแสดงผล' เพื่อปรับเทียบจอแสดงผลของคุณ

ก่อนเริ่มต้น 'การปรับเทียบสีจอแสดงผล' ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจอแสดงผลของคุณได้รับการตั้งค่าที่ความละเอียดดั้งเดิม ซึ่งจะช่วยปรับปรุงความแม่นยำของการปรับเทียบที่ได้รับ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดความละเอียดดั้งเดิมของจอแสดงผลและการตั้งค่าความละเอียดหน้าจอ ให้ดูที่ การเปลี่ยนความละเอียดของหน้าจอ

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณมีอุปกรณ์การปรับเทียบจอแสดงผลที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์อื่น ให้ลองใช้อุปกรณ์การวัดค่าสีกับซอฟต์แวร์ที่มาด้วยกันแทนการใช้ 'การปรับเทียบสีจอแสดงผล' การใช้อุปกรณ์การปรับเทียบกับซอฟต์แวร์การปรับเทียบซึ่งมาพร้อมกันจะช่วยให้คุณได้สีที่ดีที่สุดในจอแสดงผลของคุณ โดยทั่วไปแล้ว การใช้เครื่องมือการวัดค่าสีเพื่อปรับเทียบจอแสดงผลของคุณจะให้ผลลัพธ์ในการปรับเทียบที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับผลลัพธ์การทำการปรับเทียบภาพ (ซึ่งทำแล้วใน 'การปรับเทียบสีจอแสดงผล')

 • 'การปรับเทียบสีจอแสดงผล' ไม่พร้อมใช้งานใน Windows Server 2008 R2

เมื่อต้องการเริ่ม 'การปรับเทียบสีจอแสดงผล'

 1. เปิด 'การปรับเทียบสีจอแสดงผล' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ ปรับเทียบจอแสดงผล แล้วคลิก ปรับเทียบสีจอแสดงผล ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 2. ใน การปรับเทียบสีจอแสดงผล ให้คลิก ถัดไป เพื่อดำเนินการต่อ

การใช้ 'การปรับเทียบสีจอแสดงผล' เพื่อปรับการตั้งค่าสี

'การปรับเทียบสีจอแสดงผล' จะปรับปรุงสีของจอแสดงผลของคุณด้วยการช่วยให้คุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสีอื่นได้ หลังจากที่คุณปรับการตั้งค่าสีต่างๆ โดยใช้ 'การปรับเทียบสีจอแสดงผล' คุณจะมีการปรับเทียบใหม่ซึ่งประกอบด้วยการตั้งค่าสีใหม่ของคุณ การปรับเทียบใหม่จะสัมพันธ์กับการแสดงผลบนหน้าจอของคุณ และจะถูกใช้โดยโปรแกรมจัดการสี

การตั้งค่าสีที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ และวิธีการที่คุณจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสีเหล่านั้น จะขึ้นกับการแสดงผลของจอภาพของคุณและความสามารถของจอภาพ จอภาพแต่ละชนิดจะมีความสามารถทางสีและการตั้งค่าต่างกัน ดังนั้นคุณอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสีต่างๆ ทั้งหมดได้เมื่อใช้ 'การปรับเทียบสีจอแสดงผล'

แสดงทั้งหมด

การตั้งค่าสีพื้นฐาน

เมื่อต้องการการปรับเทียบที่ถูกต้อง เราขอแนะนำให้คุณกำหนดการตั้งค่าสีพื้นฐานบนการแสดงผลบนหน้าจอของคุณก่อนที่คุณจะดำเนินการต่อ วิธีนี้จะช่วยให้มั่นใจว่า คุณจะมีจุดเริ่มต้นที่ดีเมื่อคุณเริ่มต้นที่จะปรับเทียบการแสดงผลบนหน้าจอของคุณโดยใช้ 'การปรับเทียบสีจอแสดงผล'

 1. ด้วยหน้า กำหนดการตั้งค่าสีพื้นฐาน ในมุมมอง ให้กดปุ่ม เมนู ที่พบได้บนขอบด้านหน้าของจอภาพต่างๆ

  เมนูบนหน้าจอจะปรากฏขึ้น กดปุ่มจอภาพ ซึ่งอยู่ที่ขอบด้านหน้าของจอภาพต่างๆ เพื่อนำทางไปยังเมนูบนหน้าจอ และปรับการตั้งค่าอื่นสำหรับการแสดงผลบนหน้าจอของคุณ

  เมนูและปุ่มจอภาพจะแตกต่างกันตามรุ่นและผู้ผลิต ตรวจสอบเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับจอภาพของคุณเพื่อศึกษาวิธีการใช้ปุ่มสำหรับจอแสดงผลเฉพาะของคุณ

 2. บนหน้า กำหนดการตั้งค่าสีพื้นฐาน ให้ใช้ปุ่มจอภาพเพื่อนำทางไปยังเมนูบนหน้าจอเพื่อตรวจสอบ (หรือปรับ) การตั้งค่าต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งค่า (ขึ้นอยู่กับจอแสดงผลเฉพาะของคุณ) แล้วคลิก ถัดไป

  • ค้นหาเมนูสีที่ให้คุณระบุโหมดสีได้ แล้วจึงตั้งค่าจอแสดงผลของคุณให้เป็น sRGB

   ถ้าคุณไม่สามารถตั้งค่าโหมดสีบนจอแสดงผลของคุณ แต่คุณสามารถเลือกอุณหภูมิสีได้ (หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า จุดขาว) ตั้งค่าอุณหภูมิสีให้เป็น D65 (หรือ 6500)

  • ค้นหาเมนูเพื่อตั้งค่า แกมมา ตั้งค่าแกมมาเป็น 2.2 ซึ่งเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น

  • ถ้าไม่พบการตั้งค่าใดๆ เหล่านี้ ให้ค้นหาการตั้งค่าในเมนูการแสดงผลบนหน้าจอ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าจอแสดงผลของคุณใหม่ให้เป็นการตั้งค่าสีเริ่มต้นจากโรงงาน แล้วเลือกตัวเลือกนั้น

  • ถ้าคุณไม่สามารถตั้งค่าการตั้งค่าสีอย่างน้อยหนึ่งค่าบนจอแสดงผลของคุณ เนื่องจากการตั้งค่าไม่ได้แสดงในเมนูการแสดงผลบนหน้าจอ ให้คลิก ถัดไป เพื่อดำเนินการต่อไปโดยไม่มีการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าสีใดๆ ในเวลานี้

แกมมา

แกมมาจะอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างค่าป้อนเข้าแบบดิจิทัลและความเข้มของแสงที่ส่งออกจากจอแสดงผล ใน 'การปรับเทียบสีจอแสดงผล' คุณสามารถปรับแกมมาได้โดยใช้รูปตัวอย่างที่แสดงเป็นรูปวงกลมต่างกัน

 1. บนหน้า วิธีปรับแกมมา ให้ทำตามคำแนะนำและดูที่รูปตัวอย่างที่ปรากฏ แล้วคลิก ถัดไป

 2. บนหน้า ปรับแกมมา ให้ลากตัวเลื่อนบนหน้าจอเพื่อให้จุดเล็กๆ ที่อยู่ตรงกลางของวงกลมแต่ละวงหายไป คลิก ถัดไป เพื่อดำเนินการต่อ

  รูปภาพแสดงให้เห็นว่าแกมมาพอดี
  แกมมาพอดี

ความสว่าง

ความสว่างจะกำหนดความเข้มของสีและเงาที่ปรากฏบนจอแสดงผลของคุณ ด้วยการปรับความสว่างสำหรับจอแสดงผลของคุณ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าสีเข้มจะปรากฏอย่างถูกต้อง ขณะที่ยังสามารถที่จะเห็นเงา เค้าร่าง และรายละเอียดอื่นในรูปที่เข้มกว่าได้ ถ้าความสว่างถูกตั้งค่าไว้สูงเกินไป สีดำจะเป็นสีอ่อนและสีเทา

 1. บนหน้า ค้นหาตัวควบคุมความสว่างและความเปรียบต่างสำหรับจอแสดงผลของคุณ จะค้นหาตำแหน่งของตัวควบคุมความสว่างและความเปรียบต่างสำหรับจอแสดงผลเฉพาะของคุณ แล้วคลิก ถัดไป

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาตัวควบคุมความสว่างสำหรับจอแสดงผลต่างๆ ให้ดูที่ การปรับความสว่างและความเปรียบต่างของจอภาพ

 2. ตั้งค่าความเปรียบต่างด้วยการทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของจอภาพ

  • ถ้าคุณกำลังปรับเทียบจอภาพ LCD ให้ตั้งค่าความเปรียบต่างเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน (ถ้ายังไม่ตั้งค่าเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น)

  • ถ้าคุณกำลังปรับเทียบจอภาพ CRT ให้ค้นหาตัวควบคุมความเปรียบต่าง แล้วจึงตั้งค่าความเปรียบต่างให้เป็นการตั้งค่าที่สูงสุด

 3. บนหน้า วิธีปรับความสว่าง ให้ดูที่รูปตัวอย่าง แล้วคลิก ถัดไป

 4. ในหน้า ปรับความสว่าง ที่แสดง ให้ปรับความสว่างด้วยการทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการแสดงผลของจอภาพของคุณและความสามารถของจอภาพ แล้วคลิก ถัดไป

  • กดปุ่ม เมนู บนขอบด้านหน้าจอภาพของคุณ เมนูบนหน้าจอจะปรากฏขึ้น ค้นหาการตั้งค่าความสว่าง

  • ถ้าจอภาพของคุณมีปุ่ม ความสว่าง ที่ด้านหน้าของจอภาพ ให้กดปุ่ม ความสว่าง แล้วปรับความสว่าง

  • ถ้าคุณกำลังใช้แล็ปท็อป บ่อยครั้งที่คุณจะสามารถปรับความสว่างได้ด้วยการกดแป้น Fn ค้างไว้ แล้วจึงกดแป้นฟังก์ชันที่สอดคล้องกันเพื่อเพิ่ม (รูปภาพของปุ่ม 'เพิ่มความสว่าง') หรือลด (รูปภาพของปุ่ม 'ลดความสว่าง') ความสว่างของจอแสดงผล

  เมื่อปรับความสว่าง ให้เพิ่มหรือลดความสว่างจนกว่าคุณจะสามารถแยกความแตกต่างระหว่างเสื้อเชิ้ตกับสูทในรูปภาพได้ ถ้าคุณเห็นตัว X ใหญ่ในพื้นหลังอยู่เหนือไหล่ของตัวบุคคล ให้ลดความสว่างลงจนกว่าตัว X จะหายไป

  รูปภาพแสดงให้เห็นว่าความสว่างพอดี
  ความสว่างพอดี

ความเปรียบต่าง

ความเปรียบต่างจะกำหนดลักษณะที่ปรากฏของสีขาวและสีอ่อน และทำให้แน่ใจว่าการเน้นในรูปจะได้รับการแสดงผลอย่างถูกต้องบนจอแสดงผลของคุณ

 1. บนหน้า วิธีปรับความเปรียบต่าง ให้ดูที่รูปตัวอย่างที่ปรากฏ แล้วคลิก ถัดไป

 2. ในหน้า ปรับความเปรียบต่าง ที่แสดง ให้ปรับความเปรียบต่างด้วยการทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นกับการแสดงผลของจอภาพของคุณและความสามารถของจอภาพ แล้วคลิก ถัดไป

  • กดปุ่ม เมนู บนขอบด้านหน้าจอภาพของคุณ เมนูบนหน้าจอจะปรากฏขึ้น ค้นหาการตั้งค่า ความเปรียบต่าง

  • ถ้าจอภาพของคุณมีปุ่ม ความเปรียบต่าง อยู่ด้านหน้าของจอภาพ ให้กดปุ่ม ความเปรียบต่าง แล้วปรับความเปรียบต่าง

  เมื่อปรับความเปรียบต่าง ให้ตั้งค่าความเปรียบต่างให้สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยยังคงมองเห็นกระดุมและรอยยับบนเสื้อเชิ้ตของบุคคลในรูปภาพ

  รูปภาพแสดงให้เห็นว่าความเปรียบต่างพอดี
  ความเปรียบต่างพอดี

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาตัวควบคุมความเปรียบต่างสำหรับจอแสดงผลต่างๆ ให้ดูที่ การปรับความสว่างและความเปรียบต่างของจอภาพ

หมายเหตุ

 • ปกติจะไม่มีตัวควบคุมสำหรับการปรับความเปรียบต่างบนจอแสดงผลของแล็ปท็อป

ความสมดุลของสี

ปรับสมดุลของสีเพื่อไม่ให้เห็นสีเพี้ยนในรูปบนจอแสดงผลของคุณ เมื่อมีการปรับสมดุลของสี ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแถบสีเทาจะปรากฏเป็นสีเทากลางโดยไม่เกิดสีเพี้ยน สีเพี้ยนจะทำให้สีในรูปปรากฏอย่างไม่ถูกต้อง

 1. บนหน้า วิธีปรับสมดุลของสี ให้ดูที่รูปตัวอย่างที่ปรากฏ แล้วคลิก ถัดไป

 2. บนหน้า ปรับสมดุลของสี ให้ลากตัวเลื่อนบนหน้าจอสีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน จนกว่าแถบสีเทาจะปรากฏเป็นสีเทากลางโดยไม่เกิดสีเพี้ยน คลิก ถัดไป เพื่อดำเนินการต่อ

  รูปภาพแสดงให้เห็นว่าสมดุลของสีพอดี
  สมดุลของสีพอดี

การดูการปรับเทียบของคุณ

หลังจากที่คุณได้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใน 'การปรับเทียบสีจอแสดงผล' คุณสามารถเปรียบเทียบการปรับเทียบปัจจุบันที่เป็นค่าใหม่กับค่าก่อนหน้าของคุณ แล้วเลือกการปรับเทียบที่เหมาะที่สุดสำหรับคุณได้ คุณอาจสังเกตได้ว่าการปรับเทียบทั้งสองค่อนข้างเหมือนกัน

 1. บนหน้า คุณสร้างการปรับเทียบใหม่สำเร็จแล้ว ให้คลิก การปรับเทียบก่อนหน้า เพื่อดูการปรับเทียบจอแสดงผลของคุณ ก่อน ใช้ 'การปรับเทียบสีจอแสดงผล'

 2. บนหน้า คุณสร้างการปรับเทียบใหม่สำเร็จแล้ว ให้คลิก การปรับเทียบปัจจุบัน เพื่อดูการปรับเทียบจอแสดงผลใหม่ของคุณ หลัง ใช้ 'การปรับเทียบสีจอแสดงผล'

 3. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการปรับเทียบที่คุณต้องการใช้

  • เมื่อต้องการใช้การปรับเทียบใหม่ ให้คลิก เสร็จสิ้น

  • เมื่อต้องการใช้การปรับเทียบก่อนหน้า ให้คลิก ยกเลิก

 4. (ตัวเลือกเพิ่มเติม) เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เริ่มใช้งานตัวปรับ ClearType เมื่อฉันคลิก 'เสร็จสิ้น' เพื่อให้แน่ใจว่าข้อความปรากฏขึ้นอย่างถูกต้อง (แนะนำ) ถ้าคุณต้องการให้ 'ตัวปรับข้อความ ClearType' เปิดหลังจากที่คุณคลิก เสร็จสิ้น วิธีนี้จะช่วยให้แน่ใจได้ว่าข้อความจะปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนด้วยการปรับเทียบใหม่ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 'ตัวปรับข้อความ ClearType' ให้ดูที่ 'ตัวปรับข้อความ ClearType' คืออะไร