การเปลี่ยนตัวเลือกการทําดัชนีขั้นสูง

Windows จะใช้ดัชนีเพื่อทำการค้นหาที่เร็วมากบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ต่อไปนี้คือการตั้งค่าการทําดัชนีขั้นสูงบางอย่างที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกพื้นฐานของการทำดัชนี ให้ดูที่ การปรับปรุงการค้นหาของ Windows โดยใช้ดัชนี: คำถามที่ถามบ่อย

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการเพิ่มชนิดแฟ้มให้กับดัชนี

ถ้าคุณใช้ชนิดแฟ้มที่ดัชนียังไม่รู้จัก คุณสามารถเพิ่มชนิดแฟ้มนั้นให้กับดัชนีเพื่อให้คุณสามารถค้นหาตามชนิดแฟ้มนั้นๆ ใน Windows ได้

 1. เปิด 'ตัวเลือกการทำดัชนี' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ ตัวเลือกการทำดัชนี แล้วคลิก ตัวเลือกการทำดัชนี

 2. คลิก ขั้นสูง ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกขั้นสูง ให้คลิกแท็บ ชนิดแฟ้ม

 4. ในช่อง เพิ่มส่วนขยายใหม่ลงในรายการ: ให้พิมพ์ส่วนขยายของแฟ้ม (ตัวอย่างเช่น "txt") แล้วคลิก เพิ่ม

 5. คลิก ทำดัชนีคุณสมบัติเท่านั้น หรือ ทำดัชนีคุณสมบัติและเนื้อหาของแฟ้ม แล้วคลิก ตกลง

เมื่อต้องการสร้างดัชนีใหม่

ดัชนีแทบจะไม่ต้องการการบำรุงรักษาใดๆ อย่างไรก็ตาม ถ้าดัชนีไม่สามารถค้นหาแฟ้มที่คุณทราบว่ามีอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งที่ทำดัชนีแล้ว คุณอาจจำเป็นต้องสร้างดัชนีใหม่ การสร้างดัชนีใหม่อาจใช้เวลาหลายชั่วโมง และการค้นหาอาจไม่สมบูรณ์จนกว่าจะสร้างดัชนีได้อย่างครบถ้วน

 1. เปิด 'ตัวเลือกการทำดัชนี' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ ตัวเลือกการทำดัชนี แล้วคลิก ตัวเลือกการทำดัชนี

 2. คลิก ขั้นสูง ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกขั้นสูง ให้คลิกแท็บ การตั้งค่าดัชนี แล้วคลิก สร้างใหม่ ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

เมื่อต้องการทำดัชนีแฟ้มที่เข้ารหัสลับ

ก่อนที่คุณจะเพิ่มแฟ้มที่เข้ารหัสลับลงในดัชนี เราขอแนะนำให้คุณเปิดใช้งาน Windows BitLocker (หรือโปรแกรมการเข้ารหัสลับที่ไม่ได้เป็นของ Microsoft) บนไดรฟ์ระบบของคุณ (ไดรฟ์ที่ติดตั้ง Windows ไว้)

หมายเหตุ

 • Windows BitLocker จะมีอยู่ใน Windows 7 Enterprise และ Windows 7 Ultimate เท่านั้น

กรุณาสังเกตว่า จะมีการสร้างดัชนีใหม่โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้ ซึ่งอาจใช้เวลานาน และอาจทำให้การค้นหาไม่สมบูรณ์จนกว่าขั้นตอนจะเสร็จสิ้น

 1. เปิด 'ตัวเลือกการทำดัชนี' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ ตัวเลือกการทำดัชนี แล้วคลิก ตัวเลือกการทำดัชนี

 2. คลิก ขั้นสูง ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกขั้นสูง ให้คลิกแท็บ การตั้งค่าดัชนี แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ทำดัชนีแฟ้มที่เข้ารหัสลับ แล้วคลิก ตกลง ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

หมายเหตุ

 • ถึงแม้ว่าคุณสามารถใช้โปรแกรมที่ไม่ใช่ของ Microsoft ในการเข้ารหัสลับไดรฟ์ระบบของคุณได้ แต่โปรแกรมการเข้ารหัสลับแฟ้มที่ไม่ใช่ของ Microsoft จะไม่ได้รับการสนับสนุน Windows จะสนับสนุนเฉพาะแฟ้มที่เข้ารหัสลับที่ใช้ Encrypting File System (EFS) เท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ Encrypting File System (EFS) คืออะไร

 • EFS จะมีอยู่เฉพาะใน Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional และWindows 7 Ultimate เท่านั้น

 • ถ้าคุณเพิ่มแฟ้มที่เข้ารหัสลับลงในดัชนี และคุณไม่ได้ใช้การเข้ารหัสลับแบบเต็มไดรฟ์ข้อมูลสำหรับตำแหน่งที่ตั้งของดัชนี ข้อมูลที่เข้ารหัสลับจากแฟ้มของคุณ เช่น ข้อความจากเอกสาร Microsoft Word ที่เข้ารหัสลับ จะถูกเพิ่มลงในดัชนี ดัชนีจะไม่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อให้ไม่สามารถอ่านได้อย่างง่ายหากมีผู้พยายามเปิดแฟ้มดัชนี แต่การเข้ารหัสลับของดัชนีจะไม่ใช่การเข้ารหัสลับที่แน่นหนา ถ้ามีคนพยายามเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณ ก็อาจเอาข้อมูลของคุณจากดัชนีไปได้ ดังนั้น ควรมีการเข้ารหัสลับตำแหน่งที่ตั้งของดัชนีด้วยเพื่อช่วยป้องกันข้อมูลที่ทำดัชนีแล้วของคุณ

เมื่อต้องการทำดัชนีโดยให้คำที่มีและไม่มีตัวกำกับเสียงเป็นคำที่ต่างกัน

ถ้าคุณใช้ตัวกำกับเสียง (เครื่องหมายเล็กๆ ที่เพิ่มให้กับตัวอักษรเพื่อเปลี่ยนแปลงการออกเสียงของคำ) ในชื่อแฟ้มและโฟลเดอร์ของคุณเป็นประจำ คุณสามารถกำหนดค่าดัชนีให้รับรู้ว่าคำที่มีตัวกำกับเสียงเหล่านั้นเป็นคำอีกคำหนึ่งได้ โดยค่าเริ่มต้นแล้ว Windows จะรับรู้ตัวกำกับเสียงตามภาษาที่คุณใช้ ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้ จะมีการรับรู้ตัวกำกับเสียงทั้งหมด

ดัชนีจะถูกสร้างใหม่โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้ ซึ่งอาจใช้เวลานาน และอาจทำให้การค้นหาไม่สมบูรณ์จนกว่าขั้นตอนจะเสร็จสิ้น

 1. เปิด 'ตัวเลือกการทำดัชนี' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ ตัวเลือกการทำดัชนี แล้วคลิก ตัวเลือกการทำดัชนี

 2. คลิก ขั้นสูง ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกขั้นสูง ให้คลิกแท็บ การตั้งค่าดัชนี

 4. ภายใต้ การตั้งค่าแฟ้ม ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ถือว่าคำเหมือนกันซึ่งมีตัวกำกับเสียงเป็นคำที่แตกต่างกัน คลิก ตกลง แล้วคลิก ตกลง อีกครั้ง

เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งที่จัดเก็บดัชนี

ถ้าคุณจำเป็นต้องเพิ่มเนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งของดัชนีได้ ถ้าคุณเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งนี้ บริการ Windows Search จะเริ่มทำงานใหม่โดยอัตโนมัติ และการเปลี่ยนแปลงจะไม่ส่งผลจนกว่าการเริ่มทำงานใหม่จะเสร็จสมบูรณ์

 1. เปิด 'ตัวเลือกการทำดัชนี' ด้วยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก แผงควบคุม ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ ตัวเลือกการทำดัชนี แล้วคลิก ตัวเลือกการทำดัชนี

 2. คลิก ขั้นสูง ต้องการสิทธิระดับผู้ดูแล ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกขั้นสูง ให้คลิกแท็บ การตั้งค่าดัชนี

 4. ภายใต้ ตำแหน่งที่ตั้งดัชนี ให้คลิกที่ เลือกใหม่ แล้วคลิกตำแหน่งที่ตั้งใหม่ จากนั้นคลิก ตกลง แล้วคลิก ตกลง อีกครั้ง

หมายเหตุ

 • เมื่อคุณเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งดัชนี คุณควรเลือกตำแหน่งที่ตั้งบนฮาร์ดดิสก์ที่ไม่ได้เป็นแบบถอดได้ซึ่งฟอร์แมตโดยใช้ระบบแฟ้ม NTFS