การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการส่งกระแสข้อมูลสื่อใน Windows Media Player

หลังจากคุณตั้งค่าการส่งกระแสข้อมูลสื่อ ที่เรียกว่าการใช้สื่อร่วมกันใน Windows Media Player รุ่นก่อนหน้า คุณสามารถเลือกว่าเพลง วิดีโอ และรูปภาพใดจะสามารถใช้งานในการส่งกระแสข้อมูลบนอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายของคุณได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถตัดสินใจว่าอุปกรณ์ใดจะเข้าถึงสื่อของคุณได้อีกด้วย

รูปภาพของแผงควบคุมตัวเลือกการส่งกระแสข้อมูลสื่อ
ตัวเลือกการส่งกระแสข้อมูลสื่อ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าและใช้การส่งกระแสข้อมูลสื่อบนเครือข่ายในบ้าน ให้ดูที่ การส่งกระแสข้อมูลสื่อของคุณไปยังอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์โดยใช้ Windows Media Player สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งกระแสข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต ให้ดูที่ การส่งกระแสข้อมูลสื่อทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้ Windows Media Player

แสดงทั้งหมด

การอนุญาตให้อุปกรณ์และคอมพิวเตอร์สามารถเข้าถึงสื่อของคุณได้โดยอัตโนมัติ

ถ้าคุณไม่ต้องการปรับการตั้งค่าการส่งกระแสข้อมูลแต่ละค่า คุณสามารถอนุญาตให้อุปกรณ์ปัจจุบันและในอนาคตทั้งหมดบนเครือข่ายของคุณสามารถเข้าถึงไลบรารีสื่อของคุณได้ โดยทำดังนี้

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Player
  ถ้า Player เปิดอยู่ และคุณอยู่ในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้คลิกปุ่ม สลับไปยังไลบรารีรูปภาพของปุ่ม 'สลับไปยังไลบรารี' ที่มุมบนขวาของ Player
 2. คลิก ส่งกระแสข้อมูล แล้วเลือก อนุญาตอุปกรณ์ให้เล่นสื่อของฉันได้อัตโนมัติ

  รูปภาพของเมนู 'ส่งกระแสข้อมูล'
  เมนู 'ส่งกระแสข้อมูล'
 3. ในกล่องโต้ตอบ อนุญาตอุปกรณ์สื่อทั้งหมด ให้คลิก อนุญาตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

  ถ้าคุณไม่ต้องการอนุญาตให้เข้าถึงอุปกรณ์ทั้งหมด ให้คลิก ไม่อนุญาตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อใดๆ โดยอัตโนมัติ

คำเตือน

 • คุณควรอนุญาตให้เข้าถึงเฉพาะการส่งกระแสข้อมูลไปยังอุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่บนเครือข่ายที่มีการรักษาความปลอดภัยเท่านั้น

การอนุญาตให้อุปกรณ์และคอมพิวเตอร์อื่นควบคุม Player บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณสามารถให้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่ออื่นบนเครือข่ายของคุณส่งกระแสข้อมูลสื่อไปยัง Player บนคอมพิวเตอร์ของคุณได้ การดำเนินการนี้จะทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณเป็นอุปกรณ์เล่น คุณอาจทำเช่นนี้ถ้าคุณต้องการให้กล้องบางชนิดใช้ Player ในการแสดงรูปภาพและวิดีโอ โดยทำดังนี้

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Player
  ถ้า Player เปิดอยู่ และคุณอยู่ในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้คลิกปุ่ม สลับไปยังไลบรารีรูปภาพของปุ่ม 'สลับไปยังไลบรารี' ที่มุมบนขวาของ Player
 2. คลิก ส่งกระแสข้อมูล แล้วคลิก อนุญาตการควบคุมระยะไกลของ Player ของฉัน

  รูปภาพของเมนู 'ส่งกระแสข้อมูล'
  เมนู 'ส่งกระแสข้อมูล'
 3. ในกล่องโต้ตอบ อนุญาตการควบคุมระยะไกล ให้เลือก อนุญาตการควบคุมระยะไกลบนเครือข่ายนี้

  ถ้าคุณต้องการป้องกันการควบคุมระยะไกลของ Player ให้คลิก ไม่อนุญาตการควบคุมระยะไกลบนเครือข่ายนี้

คำเตือน

 • ขอแนะนำให้อนุญาตการควบคุมระยะไกลของ Player เฉพาะบนเครือข่ายที่ปลอดภัยเท่านั้น ตามค่าเริ่มต้น จะไม่อนุญาตการควบคุมระยะไกลเมื่อคุณเข้าร่วมเครือข่ายใหม่

การเปลี่ยนชื่อไลบรารีสื่อของคุณ

เมื่อคุณใช้สื่อร่วมกับอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์อื่น สื่อของคุณจะถูกระบุบนอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์เหล่านั้นตามชื่อไลบรารีสื่อของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนชื่อไลบรารีสื่อของคุณเมื่อใดก็ได้ โดยทำดังนี้

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Player
  ถ้า Player เปิดอยู่ และคุณอยู่ในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้คลิกปุ่ม สลับไปยังไลบรารีรูปภาพของปุ่ม 'สลับไปยังไลบรารี' ที่มุมบนขวาของ Player
 2. คลิก ส่งกระแสข้อมูล แล้วคลิก ตัวเลือกการส่งกระแสข้อมูลเพิ่มเติม

  รูปภาพของเมนู 'ส่งกระแสข้อมูล'
  เมนู 'ส่งกระแสข้อมูล'

  ตัวเลือกการส่งกระแสข้อมูลเพิ่มเติม จะไม่ปรากฏในเมนู ส่งกระแสข้อมูล จนกว่าคุณจะเปิดการส่งกระแสข้อมูลสื่อภายในบ้าน

 3. บนหน้า ตัวเลือกการส่งกระแสข้อมูลสื่อ ในกล่องข้อความ ชื่อไลบรารีสื่อของคุณคือ ให้ใส่ชื่อที่จะระบุไลบรารีสื่อของคุณให้กับบุคคลอื่นบนเครือข่าย แล้วคลิก ตกลง

การเลือกอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ที่สามารถเข้าถึงสื่อของคุณได้

หลังจากคุณเปิดการส่งกระแสข้อมูลสื่อ Windows Media Player จะตรวจหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ใดๆ บนเครือข่ายส่วนตัวของคุณที่สามารถรับกระแสข้อมูลสื่อได้โดยอัตโนมัติ คุณสามารถส่งกระแสข้อมูลสื่อไปยังคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทั้งหมดบนเครือข่ายของคุณตามค่าเริ่มต้น หรือคุณสามารถส่งกระแสข้อมูลสื่อไปยังอุปกรณ์ที่ระบุได้ โดยทำดังนี้

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Player
  ถ้า Player เปิดอยู่ และคุณอยู่ในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้คลิกปุ่ม สลับไปยังไลบรารีรูปภาพของปุ่ม 'สลับไปยังไลบรารี' ที่มุมบนขวาของ Player
 2. คลิก ส่งกระแสข้อมูล แล้วคลิก ตัวเลือกการส่งกระแสข้อมูลเพิ่มเติม

  รูปภาพของเมนู 'ส่งกระแสข้อมูล'
  เมนู 'ส่งกระแสข้อมูล'

  ตัวเลือกการส่งกระแสข้อมูลเพิ่มเติม จะไม่ปรากฏในเมนู ส่งกระแสข้อมูล จนกว่าคุณจะเปิดการส่งกระแสข้อมูลสื่อภายในบ้าน

 3. ในหน้า ตัวเลือกการส่งกระแสข้อมูลสื่อ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณต้องการส่งกระแสข้อมูลสื่อไปยังคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทั้งหมดบนเครือข่ายของคุณ ให้คลิก อนุญาตทั้งหมด

  • ถ้าคุณไม่ต้องการส่งกระแสข้อมูลสื่อไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใดๆ บนเครือข่ายของคุณ ให้คลิก บล็อกทั้งหมด

  • ถ้าคุณต้องการส่งกระแสข้อมูลสื่อไปยังคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์บางอย่าง ให้คลิก อนุญาต หรือ ถูกบล็อก บนเมนูที่อยู่ถัดจากแต่ละรายการในรายการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

 4. คลิก ตกลง

การเลือกสื่อที่จะส่งกระแสข้อมูลตามค่าเริ่มต้น

ถ้าคุณไม่ต้องการทำให้สื่อทั้งหมดของคุณใช้งานกับอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์อื่นบนเครือข่ายของคุณได้ คุณสามารถเลือกได้ว่าสื่อใดใช้งานกับอุปกรณ์ใหม่ที่เพิ่มลงในเครือข่ายของคุณตามค่าเริ่มต้นได้ โดยทำดังนี้

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Player
  ถ้า Player เปิดอยู่ และคุณอยู่ในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้คลิกปุ่ม สลับไปยังไลบรารีรูปภาพของปุ่ม 'สลับไปยังไลบรารี' ที่มุมบนขวาของ Player
 2. คลิก ส่งกระแสข้อมูล แล้วคลิก ตัวเลือกการส่งกระแสข้อมูลเพิ่มเติม

  รูปภาพของเมนู 'ส่งกระแสข้อมูล'
  เมนู 'ส่งกระแสข้อมูล'

  ตัวเลือกการส่งกระแสข้อมูลเพิ่มเติม จะไม่ปรากฏในเมนู ส่งกระแสข้อมูล จนกว่าคุณจะเปิดการส่งกระแสข้อมูลสื่อภายในบ้าน

 3. คลิก เลือกการตั้งค่าเริ่มต้น

 4. ในกล่องโต้ตอบ กำหนดการตั้งค่าการส่งกระแสข้อมูลสื่อเอง ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  • ภายใต้ การจัดอันดับด้วยดาว ให้ทำดังนี้

   • คลิก ทุกการจัดอันดับ เพื่อส่งกระแสข้อมูลสื่อที่มีการจัดอันดับด้วยดาวใดๆ ที่กำหนดในไลบรารีของ Player ของคุณ

   • คลิก เฉพาะ แล้วคลิกช่วงของการจัดอันดับด้วยดาวสำหรับสื่อที่คุณต้องการส่งกระแสข้อมูล

    ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณคลิก จัดอันดับเป็น 2 ดาวหรือสูงกว่า คุณจะส่งกระแสข้อมูลสื่อที่มีการกำหนดการจัดอันดับเป็น 2 ดาวหรือสูงกว่าในไลบรารีของ Player

   • ล้างกล่องกาเครื่องหมาย รวมแฟ้มที่ไม่มีการจัดอันดับด้วย ถ้าคุณไม่ต้องการส่งกระแสข้อมูลแฟ้มที่ไม่มีการจัดอันดับพร้อมกับช่วงของการจัดอันดับด้วยดาว

  • ภายใต้ เลือกการจัดอันดับโดยผู้ปกครอง ให้ทำดังนี้

   • คลิก ทุกการจัดอันดับ เพื่อส่งกระแสข้อมูลสื่อที่มีการกำหนดการจัดอันดับใดๆ โดยผู้ปกครองในไลบรารีของ Player ของคุณ

   • คลิก เฉพาะ แล้วล้างหรือเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับชนิดสื่อและการจัดอันดับโดยผู้ปกครองที่คุณเลือกเพื่ออนุญาตหรือบล็อก

 5. คลิก ตกลง แล้วคลิก ตกลง อีกครั้ง

การเลือกสื่อที่ใช้งานกับอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ที่ระบุ

คุณสามารถเลือกเนื้อหาที่ใช้งานกับอุปกรณ์แต่ละอุปกรณ์บนเครือข่ายของคุณได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกที่จะทำให้สื่อทั้งหมดของคุณใช้งานกับอุปกรณ์หนึ่งบนเครือข่ายของคุณได้ ในขณะที่อุปกรณ์อื่นสามารถเข้าถึงเฉพาะสื่อที่มีการจัดอันดับเป็นสี่ดาวหรือสูงกว่า โดยทำดังนี้

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Player
  ถ้า Player เปิดอยู่ และคุณอยู่ในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้คลิกปุ่ม สลับไปยังไลบรารีรูปภาพของปุ่ม 'สลับไปยังไลบรารี' ที่มุมบนขวาของ Player
 2. คลิก ส่งกระแสข้อมูล แล้วคลิก ตัวเลือกการส่งกระแสข้อมูลเพิ่มเติม

  รูปภาพของเมนู 'ส่งกระแสข้อมูล'
  เมนู 'ส่งกระแสข้อมูล'

  ตัวเลือกการส่งกระแสข้อมูลเพิ่มเติม จะไม่ปรากฏในเมนู ส่งกระแสข้อมูล จนกว่าคุณจะเปิดการส่งกระแสข้อมูลสื่อภายในบ้าน

 3. ชี้ไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ในรายการ แล้วคลิก กำหนดเอง

 4. ในกล่องโต้ตอบ กำหนดการตั้งค่าการส่งกระแสข้อมูลสื่อเอง ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ใช้การตั้งค่าเริ่มต้น แล้วเลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  • เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ทําให้สื่อทั้งหมดในไลบรารีของฉันใช้งานกับอุปกรณ์นี้ได้ เพื่อทําให้สื่อทั้งหมดของคุณใช้งานได้

  • ภายใต้ เลือกการจัดอันดับด้วยดาว ให้ทำดังนี้

   • คลิก ทุกการจัดอันดับ เพื่อส่งกระแสข้อมูลสื่อที่มีการจัดอันดับด้วยดาวใดๆ ที่กำหนดในไลบรารีของ Player ของคุณ

   • คลิก เฉพาะ แล้วคลิกช่วงของการจัดอันดับด้วยดาวสำหรับสื่อที่คุณต้องการส่งกระแสข้อมูล

    ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณคลิก จัดอันดับเป็น 2 ดาวหรือสูงกว่า คุณจะส่งกระแสข้อมูลสื่อที่มีการกำหนดการจัดอันดับเป็น 2 ดาวหรือสูงกว่าในไลบรารีของ Player

   • ล้างกล่องกาเครื่องหมาย รวมแฟ้มที่ไม่มีการจัดอันดับด้วย ถ้าคุณไม่ต้องการส่งกระแสข้อมูลแฟ้มที่ไม่มีการจัดอันดับพร้อมกับช่วงของการจัดอันดับด้วยดาว

  • ภายใต้ เลือกการจัดอันดับโดยผู้ปกครอง ให้ทำดังนี้

   • คลิก ทุกการจัดอันดับ เพื่อส่งกระแสข้อมูลสื่อที่มีการกำหนดการจัดอันดับใดๆ โดยผู้ปกครองในไลบรารีของ Player ของคุณ

   • คลิก เฉพาะ แล้วล้างหรือเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับชนิดสื่อและการจัดอันดับโดยผู้ปกครองที่คุณเลือกเพื่ออนุญาตหรือบล็อก

 5. คลิก ตกลง แล้วคลิก ตกลง อีกครั้ง

การบล็อกการเข้าถึงสื่อของคุณ

ถ้าคุณต้องการป้องกันไม่ให้ทุกคนสามารถเล่นสื่อของคุณ คุณสามารถบล็อกการเข้าถึงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทั้งหมดบนเครือข่ายของคุณได้ โดยทำดังนี้

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก โปรแกรมทั้งหมด จากนั้นคลิก Windows Media Player
  ถ้า Player เปิดอยู่ และคุณอยู่ในโหมด 'กำลังเล่นในขณะนี้' ให้คลิกปุ่ม สลับไปยังไลบรารีรูปภาพของปุ่ม 'สลับไปยังไลบรารี' ที่มุมบนขวาของ Player
 2. คลิก ส่งกระแสข้อมูล แล้วคลิก ตัวเลือกการส่งกระแสข้อมูลเพิ่มเติม

  รูปภาพของเมนู 'ส่งกระแสข้อมูล'
  เมนู 'ส่งกระแสข้อมูล'
 3. คลิก บล็อกทั้งหมด